Skip to Main Content

Facility Management: Portalen | Platformen

Beroeps- en vakverenigingen Nederland

FMGezondheidszorg biedt u een platform waarop u informatie en ervaringen kunt uitwisselen met uw facilitaire collega’s die werkzaam zijn in ziekenhuizen, zorgcentra, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Facility Management Nederland (FMN) is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. Facility Management Nederland is een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren. FMN heeft zich tot doel gesteld om de positie van de professional en het vakgebied te versterken.

NEVI is een online platform speciaal voor inkopers en geïnteresseerden in het inkoopvak en biedt toegang tot diepgaande inkoopkennis en de nieuwste ontwikkelingen.

NVSM (Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement) speelt een belangrijke rol in het continue proces van professionalisering van het vakgebied. NVSM

  • biedt een platform voor kennismaking
  • signaleert trends
  • speelt in op ontwikkelingen en behartigt de belangen van haar leden.

Sourcing Nederland biedt een uitgebreide kenniscentrum van de vereniging. In dit kenniscentrum vind je de publicaties van Sourcing Nederland, bijdragen van derden maar ook de presentaties zoals ze tijdens de seminars zijn gegeven.

Beroeps- en vakverenigingen Internationaal

EuroFM, European Facility Management Network is de organisatie die het Europese Facility Management (FM) vertegenwoordigt in onderwijs, onderzoek en praktijk.

IFMA, International Facility Management Association, is de wereldwijde organisatie die facilitaire professionals in staat stelt om de werking van hun faciliteiten, teams en werkplekprojecten te optimaliseren.

Ondernemerschal - Duurzaam ondernemen

Kamer van Koophandel  biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

De Sociaal-Economische Raad (SER)  is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. 

Het Versnellingshuis Nederland Circulair helpt ondernemers met het opschalen van circulaire businessmodellen. Ondernemers kunnen vragen stellen over kennis, financiering en wet- en regelgeving. Ook helpt het Versnellingshuis CE door ondernemers toegang te geven tot een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners.

MVO Nederland is het bedrijven-netwerk van duurzame ondernemers. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Evenementen / Beurzen

Eventplanner houdt zich alleen bezig met het, zoals de naam al zegt, plannen van een evenement.

Jaarbeurs organiseert en faciliteert nationaal en internationaal beurzen, congressen en evenementen. 

IFMA's World Workplace is de grootste, meest geprezen conferentie ter wereld.

CongresWereld publiceert uitgebreide bedrijfsinformatie, (nieuwe) producten en ontwikkelingen, nieuws en achtergronden, video, podcasts, interviews, columns en de agenda met alle relevante congressen, netwerkbijeenkomsten en andere evenementen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek