Skip to Main Content

Facility Management: Literatuuronderzoek

Portal Informatievaardigheden

Bij het maken van je afstudeerscriptie heb je wellicht vragen. In deze LibGuide én in de Portal Informatievaardigheden staan een aantal filmpjes, van de Mediatheek NHL Hogeschool, die je verder op weg kunnen helpen. Bij het inleveren van je scriptie is het auteursrechtelijk van belang om het toestemmingformulier in te vullen. Hiermee geef je toestemming om je eindwerk te plaatsen in de HBO Kennisbank. Deze kennisbank maakt materiaal zichtbaar en beschikbaar voor uitwisseling en hergebruik.
De verschillende stappen van een goed onderzoeksproces worden uitgelegd in de Portal Informatievaardigheden. Iedere 'stap' opent in een nieuw venster.
De verschillende stappen van een goed onderzoeksproces worden uitgelegd in de portal informatievaardigheid. 
Iedere 'stap' opent in een nieuw venster.
 

Onderzoeksvraag ► | Zoeken en vinden ► | Beoordelen en selecteren ► | Verwerken en evalueren ►

Wanneer je begint met je afstudeerwerkstuk vraag je je wellicht af hoe je dit het best kunt aanpakken. Deze pagina en de portal Informatievaardigheid lichten het aanbevolen stappenplan voor literatuuronderzoek toe. Ook kun je de afstudeerpublicaties van anderen gebruiken om inspiratie uit te putten.

Wat zijn informatievaardigheden?

Informatievaardig ben je als je op een systematische manier betrouwbare informatie kunt verzamelen, beoordelen, verwerken en presenteren. De volgende stappen helpen je daarbij.

  • Diverse zoekstrategieën toepassen 
  • Inzicht geven in je zoekgang
  • Kenmerken van diverse bronnen en informatiesoorten onderscheiden
  • (Web)informatie op kwaliteit toetsen
  • Een correcte bronnenlijst opstellen volgens de norm die je opleiding hanteert (bijv. APA)
  • Je eigen zoekgang en het zoekresultaat evalueren

 

Stappenplan voor literatuuronderzoek

Voordat je begint aan jouw zoektocht naar informatie is het handig om een logboek aan te maken en bij te houden. In het logboek beschrijf je onder andere de afwegingen die je rondom jouw search maakt. Dit is handig voor verderop in jouw onderzoek. Je weet dan namelijk waarom je welke keuzes en afwegingen hebt gemaakt. Daarnaast dient dit logboek als een verantwoording van jouw zoekstrategie.

Download hieronder het voorbeeldformulier en vul zelf in.

Zoek je handvatten om Artificial Intelligence (AI) toe te passen tijdens je onderzoek?

► Het tabblad AI en literatuuronderzoek licht toe hoe je dit effectief en verantwoord kunt doen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek