Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Facility Management: Informatievaardigheden/Literatuuronderzoek

Portal Informatievaardigheden

De verschillende stappen van een goed onderzoeksproces worden uitgelegd in de portal informatievaardigheid. Iedere 'stap' opent in een nieuw venster.

Onderzoeksvraag ► | Zoeken en vinden ► | Beoordelen en selecteren ► | Verwerken en evalueren ►

Stap 1: Onderzoeksvraag

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/XxqN-7wANjg

Stap 2: Zoektermen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/NTxms_oxB4g

Wat zijn informatievaardigheden?

Informatievaardig ben je als je op een systematische manier betrouwbare informatie kunt verzamelen, beoordelen, verwerken en presenteren. De volgende stappen helpen je daarbij.

  • Diverse zoekstrategieën toepassen
  • Inzicht geven in je zoekgang
  • Kenmerken van diverse bronnen en informatiesoorten onderscheiden
  • (Web)informatie op kwaliteit toetsen
  • Een correcte bronnenlijst opstellen volgens de norm die je opleiding hanteert (bijv. APA)
  • Je eigen zoekgang en het zoekresultaat evalueren

Stap 3: Informatiebronnen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/GgXejmc3nGw

Stap 4: Zoeken

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/-ntHsTowUuU

Vastleggen

Leg vanaf de eerste stap vast wat je gedaan hebt in je informatiezoekproces. Door structuur aan te brengen hou je overzicht op je zoekproces.

Als je je zoekgang en -resultaten tijdens het zoekproces vastlegt, kun je het zoekproces zo nodig bijsturen. Je kunt zien welke zoektermen en bronnen je gebruikt hebt en gevonden informatie later weer terugvinden.

Het vastleggen van je informatiezoekproces en resultaten is ook noodzakelijk voor de beoordeling van je eindproduct. Degene die het resultaat beoordeelt moet kunnen nagaan hoe je gezocht hebt en welke informatie je gevonden hebt

Stap 5: Selecteren van informatie

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/Gvwl2JDGIBs

Stap 6: Verwerken van bronnen

video: Mediatheek NHL Hogeschool -  https://youtu.be/ohjRjIzfvk4

Logboek

In het logboek neem je de zoekvraag op. Verder vermeld je hierin welke zoektermen je gaat gebruiken en hoe je die termen gaat combineren in je zoekopdracht (zoekstrategie en zoekmethode) In je zoekplan neem je tevens op welke bronnen je gaat raadplegen, wat je zoekresultaat was en hoe je dit zoekresultaat hebt beoordeeld op bruikbaarheid.

Gebruik bijvoorbeeld onderstaand WORD-document.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek