Skip to Main Content

Facility Management: Bronvermelding / APA

Bronvermelding

Bronvermelding is een manier om bronnen in het artikel te vermelden, ter onderbouwing van de aangedragen informatie. Bronvermelding kan bestaan uit verwijzingen naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of een ander overzicht van geraadpleegde bronnen.

 

 

Richtlijnen Verslaglegging Academie Facility Management

Hoe weet je of je de APA richtlijnen juist hebt toegepast?

Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben een LibGuide ontwikkeld met 2 checklisten. Die mag je vrij gebruiken.

Er bestaat geen officiële controlelijst. Als hulpmiddel is in samenspraak met enkele docenten een checklist opgesteld die iedereen kan hanteren bij het controleren op het juist toepassen van de APA-richtlijnen. De checklist is een pdf-bestand van twee pagina’s en bestaat uit 29 punten, verdeeld in vier onderdelen:

  • Algemeen
  • Bronvermelding in de tekst
  • Bronvermelding in de bronnenlijst
  • Juiste vermelding

Zie LibGuide HAN

Nieuw! Bronvermelding Generatieve AI

Voorbeeld:
​​​​​​​
OpenAI. (2024). ChatGPT (Versie 3.5) [Generatieve AI]. https://chat.openai.com

Zoals aangegeven in paragraaf 2 vermeld je in de bronnenlijst:

  • de gebruikte GenAI
  • de link naar het gespreksverslag, of: de input in GenAI (als deze niet in de publicatie zelf is opgenomen), én de output die GenAI maakte (als deze niet in de publicatie zelf is opgenomen)

De vermelding van GenAI bestaat uit zes onderdelen:
1. Ontwikkelaar: De naam van het bedrijf dat GenAI aanbiedt.
2. Jaar: Noem het jaartal, als dit ontbreekt z.d. (=zonder datum).
3. Naam: GenAI De naam staat cursief.
4. Versie: Noteer versie + nummer tussen ronde haakjes, laat dit onderdeel weg als er geen versienummer wordt gegeven.
5. Omschrijving: Geef tussen vierkante haakjes de beschrijving: [Generatieve AI].
6. URL: Noem de weblink zonder raadpleegdatum

 Klik hier voor de volledige richtlijn Generatieve AI 

EndNote Basic

EndNote Basic is software (gratis via Zuyd) waarmee je een persoonlijke databank bouwt met beschrijvingen van bronnen, zoals een boek of een tijdschriftartikel.
Door de koppeling van EndNote Basic met Word kun je tijdens het schrijven literatuurverwijzingen en bronnenlijsten in je tekst opnemen. Voor meer informatie over Endnote Basic: Klik hier

Scribbr

Met de SCRiBBR APA Generator kun je eenvoudig de bronvermelding in de APA-stijl maken. Kies de taal van je scriptie, selecteer het type bron, vul de invoervelden in en genereer de bron precies volgens de officiële APA-stijl.

Overige hulpmiddelen (gratis) via internet.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek