Skip to Main Content

Accountancy: Administratieve Organisatie, Bestuurlijke Informatieverzorging, BIV AO

Gids met informatie en informatiebronnen voor de opleiding Accountancy

Toegang digitale publicaties en verplichte literatuur

Publicaties Administratieve organisatie

E-Bronnen Administratieve Organisatie, AO

Onderzoeksoutput, selectie van voorbeelden

Vaklbladen Administratieve organisatie

E-tijdschriften, selectie van voorbeelden

Databanken Administratieve organisatie

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek