Skip to Main Content

Accountancy: Administratieve Organisatie, Bestuurlijke Informatieverzorging, BIV AO

Gids met informatie en informatiebronnen voor de opleiding Accountancy

Toegang digitale publicaties en verplichte literatuur

Publicaties Administratieve organisatie

Voorbeelden zoeken in DiZ, Administratieve Organisatie (AO)

E-Bronnen Administratieve Organisatie, AO

Vaklbladen Administratieve organisatie

E-tijdschriften, selectie van voorbeelden

Databanken Administratieve organisatie

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek