Skip to Main Content

Vaktherapie: Afstuderen

Belangrijk!

Bij het maken van je afstudeerswerkstuk heb je wellicht enkele vragen. In deze LibGuide staan een aantal filmpjes van de Mediatheek NHL Hogeschool, die je wellicht op weg kunnen helpen.
Bij het doorsturen van je werkstuk is het auteursrechtelijk van belang het toestemmingformulier in te vullen. Hiermee geef je ook toestemming om je eindwerk te plaatsen in de HBO-Kennisbank.

1 - Wat is het onderwerp?

Hoe maak ik een goede onderzoeksvraag?

2 - Welke termen moet ik gebruiken?

Hoe kom ik aan goede zoektermen?

3 - Uit welke bronnen haal ik mijn informatie

Databanken, tijdschriften en/of andere bronnen?

4 - Tips om te zoeken op het internet

Bronnen beoordelen op kwaliteit

Kiezen en beoordelen van online bronnen.

 

 

 


Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wie is de auteur?
  • Wordt de informatie beïnvloed door een organisatie?
  • Is de betrouwbaarheid te controleren?
  • Komt de informatie overeen met reeds gevonden informatie?
  • Hoe actueel is de informatie?

5 - Selecteren van de gevonden informatie

6 - De bronvermelding

Werkstukken

 

 

 

Rechtenvrije afbeelding van Unseen Studio uit Unsplash (05/2024)

Afstudeerwerkstukken van studenten worden in de HBO-kennisbank gepubliceerd als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Vanaf het behaalde cijfer 7
- Mits goedkeuring van de organisatie 
- Met schriftelijke toestemming van de student
 

Full text scripties

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek