Skip to Main Content

Vaktherapie: Websites

Vaktherapie

FVB Vaktherapeuten

Klik HIER om het beroepscompetentieprofiel te downloaden.

Vaktherapeuten - Meten in de praktijk

Traumanet

Kijk op ontwikkeling

Kenvak

 

 

 


KenVaK is een landelijk samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en staat onder leiding van dr. Anna-Eva Prick. Op deze website vindt u onder meer onze missie en doelstellingen, onze onderzoeksprojecten, publicaties en de leden van het lectoraat

 KENVAK – Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Voices

CKPlus

Music Therapy

Psychosenet.nl

Beroepscompetentieprofiel

Deutsche Gesellschaft für Theatertherapie

Met GGZ

Institute for Positive Health (IPH)

Moderne-Dementiezorg

Moderne-Dementiezorg

 

De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Op deze site vindt u informatie over de zorg en begeleiding van mensen met dementie, maar ook over de modernisering hiervan. Modernisering van dementiezorg gaat vooral over nieuwe inzichten rond bejegening, activiteiten, behandeling en verzorging. Ook hulpmiddelen en technologie kunnen een bijdrage leveren aan de modernisering van de dementiezorg. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek