Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vaktherapie: Boeken

Nieuw in het boekenrek ...

Toekomstmuziek: muziek, improvisatie en de hersenen

Toekomstmuziek is een lofzang op ons oermenselijk vermogen tot improvistatie en het belang muziek voor de ontwikkeling van onze hersenen en algemene gezondheid. Neurowetenschapper en jazzmuzikant Artur Jaschke brengt in kaart wat er in onze hersenen gebeurt als we improviseren en muziek beluisteren of beoefenen. Hij laat zien hoe belangrijk het is om ons brein levenlang te blijven trainen in het maken van intuïtieve beslissingen. Daar worden we niet alleen gezondere mensen van – in een steeds meer door algoritmen gedomineerde wereld zorgt het ook voor een mooiere toekomst.

Plaatsingscode : 781.5 Jasc

Trauma en geheugen

Sommigen beweren dat traumatische herinneringen onbetrouwbaar en onbruikbaar zijn, anderen stellen daarentegen dat we ons op het geheugen moeten verlaten om ervaringen uit het verleden begrijpelijk te krijgen. Dr. Levine voert op grond van zijn 45 jaar ervaring met het behandelen van trauma aan dat er in beide opvattingen elementen van waarheid schuilen. Hij erkent dat het geheugen kan worden vertrouwd, maar stelt dat de enige werkelijk nuttige herinneringen de herinneringen zijn die in het lichaam zijn opgeslagen en niet per se toegankelijk zijn voor onze bewuste geest.

Plaasingscode : 606.323 Levi

(H)Echt niet! Verbeter je relaties als hechten echt niet lukt

Je probeert keer op keer een intieme relatie vol te houden, maar het lukt steeds niet. Of je denkt dat deze lost soul zich met jou wel gaat verbinden, maar deze ziel hecht niet. Er zijn mensen die echt niet hechten. Wat ze ook willen of proberen. Hoeveel ze ook in hun verleden graven en therapeutisch proberen te verwerken. Hoelang en hoe liefdevol hun partner het ook met hen volhoudt. Hoe goed en oprecht hun intenties ook zijn. Wat bestsellers over liefde en relaties ook mogen beweren en wat therapeuten ook beloven: sommige mensen hechten echt niet. (H)erkennen van hechtingsproblemen.

Plaatsingscode : 467 Appe

The Drama Therapy Decision Tree: Connecting Drama Therapy Interventions to Treatment

This book provides the reader with a thorough understanding of drama therapy methods through the provision of examples so therapists can select the most appropriate methods and apply them themselves. The authors provide a common language for communicating what drama therapists do in terms of diagnoses and interventions, especially for new students in the field. There has been no systematic method developed for drama therapists and drama therapy students for selecting the most appropriate drama therapy technique or method for clients.

Plaatsingscode : 607.56 Dick

Persoonlijke kwaliteit: inzicht, oefening en ontwikkeling

Persoonlijke kwaliteit geeft inzicht in de manier waarop je op dit moment in allerlei situatieschandelt en hoe je dat handelingsrepertoire kunt uitbreiden. Door de praktische insteek is het boek bij uitstek geschikt om zelf aan het werk te gaan met je ontwikkeling.

Plaatsingscode: 417 Gram

Beeldonderwijs en didactiek

Vanuit de visie dat beeldtaal en spreektaal beiden worden gebruikt als communicatiemiddel, wordt de verwantschap met taalonderwijs en het belang van beeldonderwijs duidelijk. 

Plaatsingscode: 477 Scha

Algemene muziektheorie:  Examen B

Dit werkboek gaat in op algemene muziektheoretische kennis

Plaatsingscode: 782 Alge

Fysieke boeken in de bibliotheekcollectie

Open Access e-books

  Music and the child e-book

  Children are inherently musical.
  They respond to music and learn
  through music. Music expresses
  children's identity and heritage,
  teaches them to belong to a culture,
  and develops their cognitive
  well-being and inner self worth.
  


As professional instructors,  childcare workers, or students looking forward to a career working with children, we should continuously search for ways to tap into children's natural reservoir of enthusiasm for singing, moving and experimenting with instruments

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek