Skip to Main Content

Logopedie: Home

Over deze LibGuide

Welkom op de LibGuide voor de opleiding Logopedie. Mijn naam is Danny Brassé en ik werk als informatieprofessional bij Zuyd Bibliotheek. In deze LibGuide vind je een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Logopedie. Er zijn verschillende soorten digitale bronnen: e-boeken, e-journals, databanken, zoekmachines, portals en websites. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken en e-journals met een licentie vereisen toegang met je Zuyd-account. Daarnaast hebben we als Zuyd Bibliotheek ook een fysieke locatie op Nieuw Eyckholt. Er is een mooie collectie boeken, tijdschriften en vakbladen die geleend kunnen worden. Ook is er véél ruimte om te studeren. 

Voor degenen die zich afvragen wat een informatieprofessional doet. Ik ben de contactpersoon vanuit de bibliotheek voor de opleiding Logopedie. Het is een ondersteunende functie, zowel voor de docenten als de studenten. Een informatieprofessional weet op welke manier je belangrijke en betrouwbare informatie kunt vinden. Ik ken veel databanken en weet hoe ze werken. Dit proberen ik in lessen over te brengen, zodat de docenten en studenten informatievaardigheid gaan beheersen. Ook kan de docent of student op individuele basis contact opnemen met de informatieprofessional. Daarnaast beheer ik als informatieprofessional de collectie, die is aangeschaft voor de opleiding Logopedie. Mocht je verzoeken hebben ten aanzien van die collectie dan hoor ik het graag.

Wat is logopedie?

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van wat logopedie precies inhoudt. 

Beroepsprofiel Logopedist

Het Beroepsprofiel Logopedist ondersteunt de logopedist bij de communicatie over het vak en het behartigen van de belangen van allen die betrokken zijn bij logopedie. Het beroepsprofiel kan tevens een inspiratiebron vormen voor schoolverlaters en studenten in opleiding tot logopedist.

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot FullText artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

De DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) is de zoekmachine van Zuyd Bibliotheek, waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken in één keer kunt doorzoeken.

Website Zuyd Bibliotheek

Bezoek de website van Zuyd Bibliotheek voor meer informatie over auteursrecht, praktijkgericht onderzoek en informatievaardigheden en om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de catalogus van Zuyd Bibliotheek, de DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) en de diverse databanken waarop Zuyd een licentie heeft.

Nieuw in de collectie van Zuyd Bibliotheek

De ontwikkeling van het kind (van Frank Verhulst)

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep (adolescenten) is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Plaatsingscode: 416.1 Verh
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen (onder redactie van Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer)

Handboek taalontwikkelingsstoornissen 
beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppelt deze aan kennis uit de praktijk.

Plaatsingscode: 463.4 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

S.M.A.R.T. in de logopedie (van Ineke de Groot en Maartje Oosterwijk)

SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie.

Plaatsingscode: 603.43 Groo
(Klik HIER voor het E-boek)

Methodisch handelen in de logopedie (van Henriëtte Kuiper en Michêlle Lacroix)

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at)isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’ afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. 

Plaatsingscode: 603.43 Kuip
(Klik HIER voor het E-boek)

Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders: The expert Clinical's Approach (onder redactie van Roberta J. Elman)

Het boek is ontworpen voor dagelijks gebruik door praktijkmensen. Dit boek biedt een schat aan inzicht en globaal perspectief in de zorgverlening bij afasie en aanverwante aandoeningen voor studenten, clinici en professionals in andere gezondheidsgerelateerde disciplines. Deze nieuwe, uitgebreide tweede editie is de definitieve referentiegids voor klinische modellen en specifieke klinische technieken voor cliëntgerichte groepsbehandeling van afasie en andere neurogene communicatiestoornissen.

Plaatsingscode: 606.123 Elma
(Klik HIER voor het E-boek)

Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog

De nieuwe editie van dit boek is gebaseerd op de nu geldende Therapeutische Producten Richtlijn (Duitsland). Met alle wijzigingen tot 01.04.2022 is het een onmisbaar naslagwerk voor alle therapeuten, artsen, administrateurs bij de financieringsinstanties en allen die beroepsmatig met therapeutische producten te maken hebben. De middelen voor de vakgebieden fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, voedingstherapie en stem-, spraak-, taal- en sliktherapie staan overzichtelijk in één boek. 

Plaatsingscode: 612 Heil

Praktijkboek broddelen: Succesvol behandeld (van Yvonne van Zaalen)

In Praktijkboek broddelen komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen.

Plaatsingscode: 612.62 Zaal
(Klik HIER voor het E-boek)

Ondertekst: Omgaan met taal en spraak in tijd en ruimte (van Oene Zwietink en Berbke Hermans)

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak. ‘Ondertekst’ staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Plaatsingscode: 792.14 Zwie

De taalontwikkeling van het kind (van Annemarie Schaerlaekens)

De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende fases in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Deze vernieuwde, derde editie van De taalontwikkeling van het kind is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van taalontwikkeling. Zo is er in deze editie meer aandacht voor prenatale ontwikkeling en meertalige ontwikkeling. Ook nieuwe onderzoekstechnieken komen in deze editie aan bod. 

Plaatsingscode: 803.33 Scha
(Klik HIER voor het E-boek)

Nieuwe artikelen uit tijdschriften en vakbladen

Hieronder een overzicht van diverse nieuwe en interessante artikels uit tijdschriften, vakbladen en e-journals.

--------------------------------------------------------------------------------

Logopedist behandelt vooral jongens tussen 4 en 7 jaar oud, voor taalontwikkeling en articulatie

Meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist waren 7 jaar of jonger. Daarbij gingen er meer jongens dan meisjes naar de logopedist. Kinderen hadden ook meer consulten nodig dan volwassen voor de behandeling van hun gezondheidsprobleem. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’ over 2021.

Lees het volledige artikel op Nivel.

--------------------------------------------------------------------------------

Het IZ raakt alle behandelingen van de logopedist

De zorg staat op de drempel van ingrijpende veranderingen. Zoals het nu gaat, kan het niet blijven gaan. Nederland vergrijst en daarmee stijgt de vraag naar zorg. En dus nemen de kosten toe. Het aantal zorgaanbieders kan de groei niet bijbenen. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit verder verbeteren. Om ons voor te bereiden op de toekomst, heeft de minister van VWS voor de komende jaren afspraken gemaakt met verzekeraars en zorgaanbieders. Die staan in het IZA, het Integraal Zorgakkoord en raken ook het werk van logopedisten. 

Lees het volledige artikel op NVLF.

--------------------------------------------------------------------------------

Stotteren: Geen vloeiendheidsstoornis, wat dan wel?

Ook in de literatuur zijn er veel, heel veel definities van stotteren. In Nederland geldt de herziene Richtlijn Stotteren (NVLF, 2020) als de gouden standaard voor logopedisten. De richtlijn definieert stotteren primair als ""(...) een stoornis in de vloeiendheid van het spreken die ontstaat in de kindertijd. De onvloeiendheden passen niet in het normale vloeiende verloop en het tijdspatroon van de spraak (...)". De richtlijn sluit hierin logischerwijs aan bij de meeste vakliteratuur.

Lees het volledige artikel op NVLF.

--------------------------------------------------------------------------------

In hoeverre is IDDSI geïmplementeerd in Nederlandse zorginstellingen?

Dysfagie kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden en treft naar schatting ongeveer 8% van de wereldbevolking (Cichero, 2017). De prevalentieschattingen van dysfagie bij de populatie ouderen zijn meer dan 30%, bij patiënten na een cerebro vasculair accident (CVA) kan dit oplopen tot 91% (Groher & Crary, 2010) en tot 60-80% bij mensen met neurodegeneratieve ziekten (Turly et al., 2009). Prevalentiecijfers van dysfagie bij kinderen met neurologische of ontwikkelingsstoornissen variëren van 85 tot 89% (Benfer et al., 2013). Door de dubbele vergrijzing in onze samenleving is er een toename van dysfagie te verwachten van mensen met presbyfagie, slikproblemen door normale verouderingsprocessen.

Lees het volledige artikel op NVLF.

--------------------------------------------------------------------------------

De meerwaarde van de jongeling

Op welke manier dragen jonge logopedisten bij aan het vak en wat kan er vanuit het werkveld (nog) beter? Studente Conner Leenders, onderzoeker Eline Alons en startend logopedist Elke Bakhuis vertellen. 'Veel starters hebben behoefte aan meer begeleiding.'

Lees het volledige artikel op NVLF.

Stel je vraag

► Stel je vraag aan Danny Brassé

Danny Brassé
danny.brasse@zuyd.nl
045-4006032
Informatieprofessional en Embedded Librarian ​Logopedie

Nieuwe zoekmachine: EvidenceHunt

Zoek je ook naar een manier om snel en efficiënt de juiste literatuur in PubMed te vinden? Probeer EvidenceHunt. Deze nieuwe zoekmachine gebruikt artificial intelligence (AI) om de databank te doorzoeken.

Hoe werkt EvidenceHunt?
Zoek eenvoudig op PopulationIntervention en Study Type en de zoekmachine voert automatisch een PICO-analyse uit op de databank. Zo kan je eenvoudig scannen of een artikel relevant is voor jouw onderzoek.

De optie 'advanced search' biedt de mogelijkheid om twee booleaanse zoekopdrachten te combineren. Zo kun je gelijktijdig en gericht zoeken op patiëntpopulatie en interventie.

Evenementenagenda

--------------------------------------------------------------

10 juni 2023: Dag van de Logopedie-wetenschap

--------------------------------------------------------------

13 t/m 20 augustus 2023: Summer School in Brussel

--------------------------------------------------------------

28 en 29 augustus 2023: Introductiedagen opleiding Logopedie in Nuth

--------------------------------------------------------------

4 september 2023: Start van het nieuwe schooljaar (2023-2024)

--------------------------------------------------------------

19 september 2023: Diploma uitreiking in Heerlen (Nieuw Eyckholt)

--------------------------------------------------------------

6 en 7 oktober 2023: AfasieNet conferentie in Zeist.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek