Skip to Main Content

Logopedie: Home

Over deze LibGuide

Welkom op de LibGuide voor de opleiding Logopedie. Mijn naam is Danny Brassé en ik werk als informatieprofessional bij Zuyd Bibliotheek. In deze LibGuide vind je een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Logopedie. Er zijn verschillende soorten digitale bronnen: e-boeken, e-journals, databanken, zoekmachines, portals en websites. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken en e-journals met een licentie vereisen toegang met je Zuyd-account. Daarnaast hebben we als Zuyd Bibliotheek ook een fysieke locatie op Nieuw Eyckholt. Er is een mooie collectie boeken, tijdschriften en vakbladen die geleend kunnen worden. Ook is er véél ruimte om te studeren. 

Voor degenen die zich afvragen wat een informatieprofessional doet. Ik ben de contactpersoon vanuit de bibliotheek voor de opleiding Logopedie. Het is een ondersteunende functie, zowel voor de docenten als de studenten. Een informatieprofessional weet op welke manier je belangrijke en betrouwbare informatie kunt vinden. Ik ken veel databanken en weet hoe ze werken. Dit proberen ik in lessen over te brengen, zodat de docenten en studenten informatievaardigheid gaan beheersen. Ook kan de docent of student op individuele basis contact opnemen met de informatieprofessional. Daarnaast beheer ik de collectie, die is aangeschaft voor de opleiding Logopedie. Mocht je verzoeken hebben ten aanzien van die collectie dan hoor ik het graag.

Wat is logopedie?

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van wat logopedie precies inhoudt. 

Beroepsprofiel Logopedist

Het Beroepsprofiel Logopedist ondersteunt de logopedist bij de communicatie over het vak en het behartigen van de belangen van allen die betrokken zijn bij logopedie. Het beroepsprofiel kan tevens een inspiratiebron vormen voor schoolverlaters en studenten in opleiding tot logopedist.

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot FullText artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

De DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) is de zoekmachine van Zuyd Bibliotheek, waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken in één keer kunt doorzoeken.

InfoClip: Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt

Bekijk onderstaande InfoClip om een volledig beeld te krijgen van de dienstverlening van Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt.

Module: Kennismaken met Zuyd Bibliotheek

Welkom bij de module Kennismaken met Zuyd BibliotheekDeze module is onderdeel van de leerlijn Informatievaardigheden. De studietijd is ongeveer 20 minuten.

Leerdoelen:

Na deze module te hebben voltooid, ben je op de hoogte van:

  • de locaties en openingstijden van Zuyd Bibliotheek
  • de inhoud van de bibliotheekwebsite (https://bibliotheek.zuyd.nl)
  • de leenmogelijkheden van Zuyd Bibliotheek
  • de off-campus toegang tot digitale informatie (thuistoegang)
  • de diverse zoekmogelijkheden in de bibliotheekcollecties

Website Zuyd Bibliotheek

Bezoek de website van Zuyd Bibliotheek voor meer informatie over auteursrecht, praktijkgericht onderzoek en informatievaardigheden en om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de catalogus van Zuyd Bibliotheek, de DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) en de diverse databanken waarop Zuyd een licentie heeft.

Nieuw in de collectie van Zuyd Bibliotheek

De ontwikkeling van het kind (van Frank Verhulst)

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep (adolescenten) is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Plaatsingscode: 416.1 Verh
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen (onder redactie van Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer)

Handboek taalontwikkelingsstoornissen 
beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppelt deze aan kennis uit de praktijk.

Plaatsingscode: 463.4 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

S.M.A.R.T. in de logopedie (van Ineke de Groot en Maartje Oosterwijk)

SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie.

Plaatsingscode: 603.43 Groo
(Klik HIER voor het E-boek)

Methodisch handelen in de logopedie (van Henriëtte Kuiper en Michêlle Lacroix)

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at)isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’ afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. 

Plaatsingscode: 603.43 Kuip
(Klik HIER voor het E-boek)

Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders: The expert Clinical's Approach (onder redactie van Roberta J. Elman)

Het boek is ontworpen voor dagelijks gebruik door praktijkmensen. Dit boek biedt een schat aan inzicht en globaal perspectief in de zorgverlening bij afasie en aanverwante aandoeningen voor studenten, clinici en professionals in andere gezondheidsgerelateerde disciplines. Deze nieuwe, uitgebreide tweede editie is de definitieve referentiegids voor klinische modellen en specifieke klinische technieken voor cliëntgerichte groepsbehandeling van afasie en andere neurogene communicatiestoornissen.

Plaatsingscode: 606.123 Elma
(Klik HIER voor het E-boek)

Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog

De nieuwe editie van dit boek is gebaseerd op de nu geldende Therapeutische Producten Richtlijn (Duitsland). Met alle wijzigingen tot 01.04.2022 is het een onmisbaar naslagwerk voor alle therapeuten, artsen, administrateurs bij de financieringsinstanties en allen die beroepsmatig met therapeutische producten te maken hebben. De middelen voor de vakgebieden fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, voedingstherapie en stem-, spraak-, taal- en sliktherapie staan overzichtelijk in één boek. 

Plaatsingscode: 612 Heil

Praktijkboek broddelen: Succesvol behandeld (van Yvonne van Zaalen)

In Praktijkboek broddelen komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen.

Plaatsingscode: 612.62 Zaal
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking (onder redactie van Marijke Tonino, Dederieke Maes-Festen, Syvlia Huisman en Wiebe Braam)

In dit overzichtswerk wordt geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de (medische) zorg anders is dan anders. Het boek biedt zowel diepgaande achtergrondinformatie als praktische handvatten voor doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling. In deze tweede, herziene editie is alle informatie geactualiseerd naar de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische richtlijnen. Ook is nieuwe inhoud toegevoegd over onder andere sensorische integratie.

Plaatsingscode: 613.69 Toni

Ondertekst: Omgaan met taal en spraak in tijd en ruimte (van Oene Zwietink en Berbke Hermans)

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak. ‘Ondertekst’ staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Plaatsingscode: 792.14 Zwie

De taalontwikkeling van het kind (van Annemarie Schaerlaekens)

De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende fases in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Deze vernieuwde, derde editie van De taalontwikkeling van het kind is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van taalontwikkeling. Zo is er in deze editie meer aandacht voor prenatale ontwikkeling en meertalige ontwikkeling. Ook nieuwe onderzoekstechnieken komen in deze editie aan bod. 

Plaatsingscode: 803.33 Scha
(Klik HIER voor het E-boek)

Nieuwe artikelen uit journals

De Commissie Vakinhoud is op zoek naar jou!

Wil je graag bijdragen aan het borgen en vergroten van de kwaliteit binnen de logopedische zorg. Vind je het leuk om stukken kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien en deel je graag je mening over uiteenlopende onderwerpen en neem je actief deel in discussies? Dan is de Commissie Vakinhoud wellicht op zoek naar jou.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Erasmus Klinisch Model Stotteren 2.0

Een model om cliënten te informeren over het ontstaan en de ontwikkeling van stotteren is onmisbaar in de logopedische praktijk. Sinds jaar en dag gebruiken Nederlandse logopedisten het Klinisch Model Stotteren, ontwikkeld door Bertens. Dit model was hard aan een update toe en die is er nu: het Erasmus Klinisch Model Stotteren 2.0 voor (ouders van) kinderen en volwassenen die stotteren.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Welkom op de werkvloer: De duaal-student

Hogeschool Windesheim is vorig jaar gestart met de opleiding Logopedie duaal: één jaar voltijd studeren, drie jaar studeren en werken. De eerste ervaringen zijn positief, vertellen zorgmanager Esther van der Veen van Connect Logopedie en student Marije Zomerdijk.

Lees het volledige artikel op NVLF.

"Voor elkaar zorgen is het belangrijkste wat wij als mensheid kunnen doen"

Op 17 november is het NVLF-congres met heel veel workshops én een keynote van Lynn Berger, spreker en journalist voor het online journalistieke platform De Correspondent. We vragen haar een tipje van de sluier op te lichten over haar lezing.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Werkwoordtherapie in beweging: Het effect van het gebruik van dynamisch materiaal versus statisch materiaal binnen de werkwoordtherapie bij personen met afasie

In de literatuur over afasie is de laatste jaren sprake van een toenemende interesse in de behandeling van werkwoordstoornissen (bijvoorbeeld Webster & Witworth, 2012). Vermoedelijk weerspiegelt dit een groter bewustzijn van de centrale rol van werkwoorden in de zinsverwerking (bijv. Edmonds, 2016) en dus van het potentiele belang voor de verbetering van de werkwoordvinding. Dit met als doel dat het taalgebruik in het dagelijks leven verbeterd. (Hicklin, Cruice & Dipper, 2019)

Lees het volledige artikel op NVLF.

3 interviews over workshops op het NVLF-congres

Op het NVLF Jaarcongres worden dit jaar veel interessante onderwerpen belicht. We stellen enkele sprekers wat vragen over hun workshops.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Nieuwe toelichting bij DTL

Cliënten kunnen zonder doorverwijzing van de huisarts terecht bij de logopedist. Maar na de screening Directe Toegang Logopedie (DTL) bleek vervolgens toch dikwijls een verwijzing nodig. De toelichting op DTL is daarom recent herzien.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Phonetisch-phonologische Kompetenzen im Vor- und Grundschulalter

Aussprachestörungen (AS) gehören zu den häufigsten Entwicklungsauffälligkeiten im Kindesalter. Angaben zur Prävalenz gehen von bis zu 24 % betroffener Kinder aus. Da Kinder mit AS ein Risiko für schlechtere Leistungen im Schriftspracherwerb (SSE), geringeren schulischen Erfolg und für sozioemotionale Auffälligkeiten tragen, ist eine Identifikation und Behandlung möglichst vor Schuleintritt sinnvoll. In wie weit dies gelingt, ist noch unbeantwortet, da bislang keine Kenntnisse über Aussprachekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland vorliegen. Aus diesem Grund wurden ein- und mehrsprachig aufwachsende Vorschulkinder (n=54), sowie Erst- und Drittklässler (n=165) mit und ohne Sonderförderbedarf (SFB) mit Hilfe eines Screening-Instruments (Bilderbenenntest) hinsichtlich ihrer phonetisch-phonologischen Kompetenzen untersucht. Die Lese-Rechtschreibkompetenzen der Grundschulkinder wurden von den Deutschlehrkräften mit Hilfe eines Fragebogens eingeschätzt. Ergebnisse zeigen sinkende Prävalenzen von 19% im Vorschulalter zu 7,5% für Drittklässler. Ab einem Alter von acht Jahren waren nur noch Kinder mit SFB oder bekannten Entwicklungseinschränkungen von AS betroffen. Es konnte der Literatur entsprechend im Grundschulalter kein Unterschied zwischen ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern festgestellt werden. Auch in dieser Untersuchung trugen Kinder mit AS ein höheres Risiko für Einschränkungen im Schriftspracherwerb. Die Ergebnisse zeigen, dass es bislang nicht ausreichend gelingt, die Behandlung von Kindern mit AS vor Schuleintritt abzuschließen. Aufgrund des Zusammenhangs von (überwundener) AS und Einschränkungen im SSE sollten Deutschlehrkräfte aufgeklärt und über betroffene Kinder informiert werden.

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Phonologietherapie in der Praxis - Wenn ich an meine Grenzen stoße...

Die Therapie phonologischer Störungen nach dem P.O.P.T.-Konzept ( Psycholinguistisch orientierte Phonologietherapie, Fox-Boyer 2022) bietet eine strukturierte Vorgehensweise, bei der das rezeptive Arbeiten im Sinne der Lautdifferenzierung einen breiten Raum einnimmt, um eine Grundlage für die expressive Arbeit zu schaffen. Einer kurzen Vorstellung dieses Behandlungsansatzes folgen vertiefende Impulse und Hilfestellungen zur Umsetzung der Inhalte. Insbesondere Problemfälle und Fragestellungen, die während der Durchführung des Konzeptes auftreten können, werden erörtert. Daraus resultierende Lösungsvorschläge werden diskutiert.

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Therapie einer phonologischen Verzögerung bei Verhaltensauffälligkeiten - ein Fallbeispiel

Die Therapie von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten stellt Therapeut*innen in ihrer alltäglichen Praxis immer wieder vor besondere Herausforderungen. Im vorliegenden Beitrag wird die Behandlung eines vierjährigen Kindes mit einer phonologischen Verzögerung und zusätzlich auftretenden Verhaltensauffälligkeiten in Anlehnung an die Psycholinguistisch orientierte Phonologietherapie nach Fox-Boyer (2023) skizziert. Der Beitrag verfolgt das Ziel, auf mögliche Besonderheiten in der Therapie von Aussprachestörungen anhand eines Einzelfalls einzugehen. Er beschreibt zunächst die durchgeführte Diagnostik, bevor anschließend das therapeutische Vorgehen anhand konkreter Übungen explizit vorgestellt wird.

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Therapiematerial aus dem Baumarkt - natürliche Sprachanlässe mit Realgegenständen und Mottowörtern gestalten

In der Therapie von Aussprachestörungen gelangt man immer wieder an den Punkt, dass das Kind hochfrequente Alltagswörter weiterhin phonologisch vereinfacht und/oder phonetisch noch fehlerhaft bildet. Während in strukturierten Übungssettings oder mit Unterstützung von entsprechenden Symbolkarten oder anderen Erinnerungshilfen der angestrebte Ziellaut korrekt gebildet werden kann, berichten die Eltern bzw. Bezugspersonen, dass der Transfer in den Alltag noch nicht funktioniert. Der Grund dafür dürfte in der bewussten Sprachverwendung mit Konzentration auf die Lautbildung in der Therapie liegen. Dies ist ein deutlicher Hinweis für die Therapie, dass mehr echte Spontansprache in das Therapiegeschehens integriert werden sollte. Mit für das Kind unerwarteten Alltagsgegenständen oder für ein Therapiezimmer ungewöhnlichen, aber dennoch alltäglichen Materialien können während der sprachtherapeutischen Behandlung Sprachanlässe mit wirklicher Spontansprache erfolgreich gestaltet werden. Entsprechende Beispiele für die Therapie phonetisch-phonologischer Störungen bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren werden im Folgenden dargestellt.

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

sTArs Therapie nach Anita Kittel: Spezielle Therapie der Artikulation von s/sch im Rahmen Myofunktioneller Störungen

Häufig treten Sigmatismen und Schetismen als Symptome einer Myofunktionellen Störung auf. Die sTArs-Methode baut auf dem myofunktionellen Ganzkörperkonzept nach Anita Kittel und Nina Oster( Kittel/Förster 2020a) auf. Dabei kommt dem Bodenkontakt mit den Füßen, dem Haltungsaufbau, der ganzkörperlichen und mundmotorischen Koordinationsfähigkeit, der physiologischen Zungen- und Lippenruhelage, der therapeutisch vorbereiteten eutonisierten orofazialen Muskulatur sowie der Zwerchfell- und Faszienspannung ein großer Stellenwert zu. Die sTArs-Therapie findet nach vorangestellter ganzheitlicher myofunktioneller Therapie ab 5 Jahren Anwendung. Mit dieser Methode ist es möglich, zugleich auftretende Sigmatismen und Schetismen und bei Bedarf noch weitere - in der Regel addental oder interdental gebildete - Alveolarlaute, zu therapieren. Die Lautanbahnung und -festigung wird immer mit speziellen Finger-, Hand- und Armbewegungen unterstützt. Für die Myofunktionelle Therapie nach Kittel und Oster stehen für die Kleinen ab vier Jahren die Übungshefte „Übung & Spaß mit Muki, dem Affen“ (Kittel & Förster 2019) aus dem MFT 4-8 sTArs-Konzept und für Schulkinder ab 9 Jahren sowie für Jugendliche und Erwachsene die Übungsblocks im Rahmen von MFT 9-99 sTArs zur Verfügung (Kittel & Förster 2020 b). Grundlage für die sTars-Therapie nach Anita Kittel ist eine fundierte Anamnese und Diagnostik, sowie die ganzheitliche Therapie der Myofunktion. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der myofunktionellen Befunderhebung nach Kittel sowie spezielle Techniken und Besonderheiten der sTArs-Methode, Begrifflichkeiten und das strukturierte Vorgehen aufgezeigt.

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Buchstabeneinführung zum H mit besonderer Berücksichtigung der Überwindung des Prozesses der „Tilgung initialer Konsonanten“ anhand des Märchens „ Frau Holle“

Im nachfolgenden Beitrag geht es um die exemplarische Darstellung einer Buchstabeneinführung mit der Schwerpunktsetzung im Bereich der Phonologie. Besondere Berücksichtigung finden hier Schüler, die den phonologischen Prozess der „Tilgung initialer Konsonanten“ noch nicht überwunden haben und dabei speziell den Laut /h/ in initialer Position nicht realisieren ( zum Beispiel /ut/ statt /hut/). Dementsprechend fokussiert die Darstellung v. a. den Bereich „akustische Analyse“ der klassischen Buchstabeneinführung und verbindet diese mit Elementen aus der Artikulationstherapie und Phonologischen Therapie - speziell der „ Psycholinguistisch orientierten Phonologie Therapie P.O.P.T. nach Fox-Boyer (2023). Format des Kindes bzw. emotionale Anker sind dabei das Märchen „Frau Holle“ und die Protagonistin „Hanna“ als „Goldmarie“

 

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Stel je vraag

► Stel je vraag aan Danny Brassé

Danny Brassé
danny.brasse@zuyd.nl
045-4006032
Informatieprofessional en Embedded Librarian ​Logopedie

Nieuwe zoekmachine: EvidenceHunt

Zoek je ook naar een manier om snel en efficiënt de juiste literatuur in PubMed te vinden? Probeer EvidenceHunt. Deze nieuwe zoekmachine gebruikt artificial intelligence (AI) om de databank te doorzoeken.

Hoe werkt EvidenceHunt?
Zoek eenvoudig op PopulationIntervention en Study Type en de zoekmachine voert automatisch een PICO-analyse uit op de databank. Zo kan je eenvoudig scannen of een artikel relevant is voor jouw onderzoek.

De optie 'advanced search' biedt de mogelijkheid om twee booleaanse zoekopdrachten te combineren. Zo kun je gelijktijdig en gericht zoeken op patiëntpopulatie en interventie.

Evenementenagenda

--------------------------------------------------------------

24 november 2023: Hot Topics Zorgonderwijsvernieuwers in Veenendaal

--------------------------------------------------------------

30 januari 2024: Nursing Congres: Omgaan met agressie in de zorg in Veenendaal

--------------------------------------------------------------

29 februari 2024: De nieuwe leider in de zorg: Topsprekers over nieuwe vormen van leiderschap in Utrecht

--------------------------------------------------------------

24 maart 2024: Het Dementie congres in Ede

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek