Skip to Main Content

Logopedie: Home

Over deze LibGuide

Welkom op de LibGuide voor de opleiding Logopedie. Mijn naam is Danny Brassé en ik werk als informatieprofessional bij Zuyd Bibliotheek. In deze LibGuide vind je een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Logopedie. Er zijn verschillende soorten digitale bronnen: e-boeken, e-journals, databanken, zoekmachines, portals en websites. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken en e-journals met een licentie vereisen toegang met je Zuyd-account. Daarnaast hebben we als Zuyd Bibliotheek ook een fysieke locatie op Nieuw Eyckholt. Er is een mooie collectie boeken, tijdschriften en vakbladen die geleend kunnen worden. Ook is er véél ruimte om te studeren. 

Voor degenen die zich afvragen wat een informatieprofessional doet. Ik ben de contactpersoon vanuit de bibliotheek voor de opleiding Logopedie. Het is een ondersteunende functie, zowel voor de docenten als de studenten. Een informatieprofessional weet op welke manier je belangrijke en betrouwbare informatie kunt vinden. Ik ken veel databanken en weet hoe ze werken. Dit proberen ik in lessen over te brengen, zodat de docenten en studenten informatievaardigheid gaan beheersen. Ook kan de docent of student op individuele basis contact opnemen met de informatieprofessional. Daarnaast beheer ik de collectie, die is aangeschaft voor de opleiding Logopedie. Mocht je verzoeken hebben ten aanzien van die collectie dan hoor ik het graag.

Wat is logopedie?

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van wat logopedie precies inhoudt. 

Beroepsprofiel Logopedist

Het Beroepsprofiel Logopedist ondersteunt de logopedist bij de communicatie over het vak en het behartigen van de belangen van allen die betrokken zijn bij logopedie. Het beroepsprofiel kan tevens een inspiratiebron vormen voor schoolverlaters en studenten in opleiding tot logopedist.

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot FullText artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

De DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) is de zoekmachine van Zuyd Bibliotheek, waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken in één keer kunt doorzoeken.

InfoClip: Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt

Bekijk onderstaande InfoClip om een volledig beeld te krijgen van de dienstverlening van Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt.

Module: Kennismaken met Zuyd Bibliotheek

Welkom bij de module Kennismaken met Zuyd BibliotheekDeze module is onderdeel van de leerlijn Informatievaardigheden. De studietijd is ongeveer 20 minuten.

Leerdoelen:

Na deze module te hebben voltooid, ben je op de hoogte van:

  • de locaties en openingstijden van Zuyd Bibliotheek
  • de inhoud van de bibliotheekwebsite (https://bibliotheek.zuyd.nl)
  • de leenmogelijkheden van Zuyd Bibliotheek
  • de off-campus toegang tot digitale informatie (thuistoegang)
  • de diverse zoekmogelijkheden in de bibliotheekcollecties

Website Zuyd Bibliotheek

Bezoek de website van Zuyd Bibliotheek voor meer informatie over auteursrecht, praktijkgericht onderzoek en informatievaardigheden en om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de catalogus van Zuyd Bibliotheek, de DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) en de diverse databanken waarop Zuyd een licentie heeft.

Nieuw in de collectie van Zuyd Bibliotheek

De ontwikkeling van het kind (van Frank Verhulst)

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep (adolescenten) is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Plaatsingscode: 416.1 Verh
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen (onder redactie van Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer)

Handboek taalontwikkelingsstoornissen 
beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppelt deze aan kennis uit de praktijk.

Plaatsingscode: 463.4 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

Groene planeet, groene zorg: Jouw impact als zorgprofessional (van Jurjen Luykx, Juliette Mattijsen en Diederik Gommers en Evelyn Brakema)

Dit boek neemt je op een optimistische manier mee in de begrippen ‘Planetary Health’ en duurzame zorg. Of je nu zelf in de zorg werkt of niet, of je al achtergrondkennis hebt of niet: in enkele uurtjes lezen ben je bijgepraat over de laatste stand van zaken om de milieuvoetafdruk van de zorg te verlagen. Het boek biedt de meest up-to-date achtergrondinformatie zowel als concrete tips voor op de werkvloer: over CO2, circulariteit, gedragsverandering, medicatie en nog veel meer. 

Plaatsingscode: 601.5 Groe
(Klik HIER voor het E-boek)

S.M.A.R.T. in de logopedie (van Ineke de Groot en Maartje Oosterwijk)

SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie.

Plaatsingscode: 603.43 Groo
(Klik HIER voor het E-boek)

Methodisch handelen in de logopedie (van Henriëtte Kuiper en Michêlle Lacroix)

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at)isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’ afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. 

Plaatsingscode: 603.43 Kuip
(Klik HIER voor het E-boek)

Mindfulness-Based Therapy for Managing Fatigue: Supporting People with ME/CFS, Fibromyalgia and Long Covid (van Fiona McKenchnie)

Gebaseerd op een Mindfulness-based Cognitive Therapy programma van 8 weken, richt deze gids zich op de toenemende behoefte aan aangepaste mindfulness in de behandeling van ME/cvs, fibromyalgie, Long Covid en andere chronische vermoeidheidsaandoeningen. Met behulp van de huidige inzichten en theoretische benaderingen van Long Covid en ME/cvs, laat dit boek beoefenaars begrijpen hoe ze hun lessen kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan patiënten met specifieke behoeften en uitdagingen, met inbegrip van aanpassingen voor hersenmist, benaderingen van rust, beweging, dagelijkse activiteit en begeleidende moeilijke gedachten en emoties. 

Plaatsingscode: 606.12 Mcke
(Klik HIER voor het E-boek)

Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders: The expert Clinical's Approach (onder redactie van Roberta J. Elman)

Het boek is ontworpen voor dagelijks gebruik door praktijkmensen. Dit boek biedt een schat aan inzicht en globaal perspectief in de zorgverlening bij afasie en aanverwante aandoeningen voor studenten, clinici en professionals in andere gezondheidsgerelateerde disciplines. Deze nieuwe, uitgebreide tweede editie is de definitieve referentiegids voor klinische modellen en specifieke klinische technieken voor cliëntgerichte groepsbehandeling van afasie en andere neurogene communicatiestoornissen.

Plaatsingscode: 606.123 Elma
(Klik HIER voor het E-boek)

Nature-Based Allied Health Practice: Creative and Evidence-Based Strategies (van Amy Wagenfeld en Shannon Marder)

Deze op feiten gebaseerde en toegankelijke gids laat gemakkelijk uitvoerbare, creatieve, beproefde strategieën zien om de natuur in therapie te brengen. Het bevat eenvoudige en leuke kant-en-klare ideeën voor activiteiten. Met de levensloop als kader benadrukken de auteurs de impact van de natuur in elke fase van de menselijke ontwikkeling. Er zijn hulpmiddelen opgenomen om te beoordelen of een programma klaar is om de natuur te integreren, plannen te maken om de therapie naar buiten te brengen (of naar binnen te halen) en de impact te evalueren die het zou kunnen hebben voor patiënten of cliënten. 

Plaatsingscode: 611.2 Wage
(Klik HIER voor het E-boek)

Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog

De nieuwe editie van dit boek is gebaseerd op de nu geldende Therapeutische Producten Richtlijn (Duitsland). Met alle wijzigingen tot 01.04.2022 is het een onmisbaar naslagwerk voor alle therapeuten, artsen, administrateurs bij de financieringsinstanties en allen die beroepsmatig met therapeutische producten te maken hebben. De middelen voor de vakgebieden fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, voedingstherapie en stem-, spraak-, taal- en sliktherapie staan overzichtelijk in één boek. 

Plaatsingscode: 612 Heil

Clinical Decision Making in Fluency Diorders (van Walter Manning en Anthony DiLollo)

Dit boek is ontworpen voor afgestudeerde studenten die beginnen aan hun eerste diepgaande ervaring op het gebied van stotterstoornissen, maar ook voor professionele clinici die hun kennis van dit specialisme uitbreiden. De tekst richt zich niet alleen op het effectief omgaan met stotteren, maar ook op het therapeutische traject door het beschrijven van doelen, principes en technieken voor assessment counseling en continu management. Deze tekst biedt klinische inzichten om mensen die stotteren te helpen met hun vermogen om te communiceren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Plaatsingscode: 612.62 Mann

Praktijkboek broddelen: Succesvol behandeld (van Yvonne van Zaalen)

In Praktijkboek broddelen komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen.

Plaatsingscode: 612.62 Zaal
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking (onder redactie van Marijke Tonino, Dederieke Maes-Festen, Syvlia Huisman en Wiebe Braam)

In dit overzichtswerk wordt geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de (medische) zorg anders is dan anders. Het boek biedt zowel diepgaande achtergrondinformatie als praktische handvatten voor doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling. In deze tweede, herziene editie is alle informatie geactualiseerd naar de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische richtlijnen. Ook is nieuwe inhoud toegevoegd over onder andere sensorische integratie.

Plaatsingscode: 613.69 Toni

Ondertekst: Omgaan met taal en spraak in tijd en ruimte (van Oene Zwietink en Berbke Hermans)

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak. ‘Ondertekst’ staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Plaatsingscode: 792.14 Zwie

Developing Early Verbal Skills through Music: Using Rhythm, Movement and Song with Children and Young People with Additional or Complex Needs (van Tracy Jeffery)

Dit boek is gebaseerd op actueel onderzoek naar de verbanden tussen muziek en spraak en legt uit hoe en waarom muzikale activiteiten kunnen worden gebruikt om de mechanismen en processen die nodig zijn voor spraak te ondersteunen. Deze gids bevat specifieke richtlijnen voor de fysiologische, neurologische en leerverschillen waar kinderen mee te maken hebben als ze spraak willen begrijpen, zoals hypermobiliteit, autismespectrumaandoeningen, het syndroom van Down, auditieve verwerkingsverschillen en problemen met de motorische timing. 

Plaatsingscode: 803.33 Jeff
(Klik HIER voor het E-boek)

De taalontwikkeling van het kind (van Annemarie Schaerlaekens)

De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende fases in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Deze vernieuwde, derde editie van De taalontwikkeling van het kind is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van taalontwikkeling. Zo is er in deze editie meer aandacht voor prenatale ontwikkeling en meertalige ontwikkeling. Ook nieuwe onderzoekstechnieken komen in deze editie aan bod. 

Plaatsingscode: 803.33 Scha
(Klik HIER voor het E-boek)

Nieuwe artikelen uit journals

Mijn reis van logopedist tot zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd.

Lees het volledige artikel op NPI.

Hoop voor tinnituspatiënten: zo train je je brein om van oorsuizen af te komen

Oorsuizen of tinnitus, zoals het officieel heet, kan een gekmakende aandoening zijn. Zo erg dat mensen er depressief van worden en niet meer kunnen slapen. Voor hen is er misschien hoop in de vorm van een specifieke hersentraining.

Lees het volledige artikel op Scientas.

De Kennisagenda 2024

Binnen de NVLF wordt momenteel hard gewerkt aan de Kennisagenda 2024. Ellen Gerrits en Hanneke Kalf zitten in de projectgroep en vertellen hoe ze te werk gaan. Waarom is de Kennisagenda zo belangrijk?

Lees het volledige artikel op NVLF.

Niet meer praten óver maar mét mensen met afasie

Logopedisten Maren van Rijssen en Lizet van Ewijk doen onderzoek aan het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Met hun afasie-interventie CommuniCare sleepten ze de Branco van Dantzigonderscheiding in de wacht.

Lees het volledige artikel op NVLF.

NVLF Jaarcongres: Een terugblik in foto's

28 vakinhoudelijke sessies online en op locatie in Hilversum, de uitreiking van de Branco van Dantzigonderscheiding, de winnaar van de innovatieprijs, de interactieve Omdenkshow, een spectaculaire afsluiting en nog veel meer. We kijken terug op een mooie editie van het NVLF Jaarcongres.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Wie ben ik nu? Een pilotonderzoek naar identiteitsverandering van Lot, een persoon met afasie

Dit artikel betreft een pilotonderzoek waarin het leven met afasie van Lot centraal staat. Het doel van dit artikel is om een nieuwe methodologie te introduceren voor onderzoek naar identiteitsveranderingen van personen met afasie (PMA)en de mogelijke toepassing hiervan in de behandelpraktijk. De gehanteerde methodologie wordt geïllustreerd met resultaten uit het pilotonderzoek, waarin de identiteitsveranderingen van Lot worden beschreven. Deze bevindingen dienen als basis voor een promotieonderzoek waarin gedurende twee jaar een grotere groep PMA zal worden gevolgd om identiteitsveranderingen over een langere periode te exploreren.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Congres The Third World Conference on Cluttering

De International Cluttering Association (ICA) organiseerde haar derde wereldconferentie broddelen op 16 en 17 september 2023. Deze editie vond plaats op de Universiteit van Silesia in Katowice, Polen, duurde twee dagen en had ruim 100 deelnemers.

Lees het volledige artikel op NVLF.

PraFimU – Förderung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen im Unterricht der Primarstufe

Der vorliegende Beitrag stellt eine Fördersequenz vor, die auf der Therapie pragmatischer Fähigkeiten mit Improvisationstechniken (PraFIT) (Achhammer 2014) basiert. Dieses Therapiekonzept wurde ursprünglich für die sprachtherapeutische Praxis entwickelt und wurde im Rahmen von zwei studentischen Abschlussarbeiten (Lechner 2021, Walz 2021) für den Einsatz im sprachheilpädagogischen Unterricht adaptiert. Die Zielsetzung bestand darin, auf der Grundlage des Therapiekonzeptes von Achhammer, Module zu entwickeln, die im Rahmen von Unterricht entweder isoliert oder in Kombination mit einer Förderung der pragmatisch-kommunikativen Förderung eingesetzt werden können. Inzwischen konnten erste Ergebnisse zur Umsetzung in der Praxis gesammelt werden.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

„Wer von euch hat heute etwas Spannendes zu erzählen?“
Zur Gestaltung von Erzählkreisen im sprachheilpädagogischen Unterricht

Erzählkreise finden im sprachheilpädagogischen Unterricht regelmäßig als klassischer Montagskreis statt, in dem die Kinder nacheinander von ihrem Wochenende erzählen. Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen jedoch fällt das mündliche Erzählen aufgrund geringer Erzählkompetenzen und klassischer Reihum-Settings, die kaum strukturierende und sprachaktivierende Elemente aufweisen, oftmals sehr schwer. In diesem Artikel wird aufgezeigt, welche Schwierigkeiten beim Erzählen in klassischen Erzählkreisen auftreten und wie diese verändert werden können, damit auch Kinder mit sprachlichem Unterstützungsbedarf davon profitieren.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Förderung der morphologischen Bewusstheit in der Primarstufe

Während die phonologische Informationsverarbeitung sowohl bei der Erforschung der Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen als auch im Kontext der Praxis des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts eine wesentliche Rolle einnimmt (z. B. Förderung der phonologischen Bewusstheit), werden morphologische Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum nahezu ausschließlich in einigen wenigen Trainingsprogrammen fokussiert, die auf den Erwerb und die Anwendung des morphologischen Prinzips der Rechtschreibung abzielen (Kargl & Purgstaller 2010, Kleinmann 2018). Es ist jedoch anzunehmen, dass Unterstützungsmaßnahmen, die Schüler*innen für die Morphemstruktur der Sprache sensibilisieren, auch die Leseflüssigkeit, das Leseverständnis sowie lexikalische Fähigkeiten positiv beeinflussen können. Nach einigen grundlegenden Erläuterungen zur Morphologie und der morphologischen Bewusstheit werden im vorliegenden Beitrag einige Vorschläge gemacht, wie eine entsprechende Förderung in der schulischen Praxis realisiert werden kann.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Systematische Förderableitungen und evidenzbasierte Förderungen bei Lesestörungen im Grundschulalter

Lesestörungen können in den Teilfertigkeitsbereichen des Lesens – Lesegenauigkeit, -flüssigkeit und -verständnis – auftreten. Förderbereiche und -ziele, die mithilfe einer detaillierten Diagnostik identifiziert werden, können mit Hilfe von sogenannten Förderableitungen priorisiert und systematisiert werden, wobei im Grundschulalter insbesondere erwerbsorientierte Logiken verfolgt werden sollten. Die evidenzbasierte Praxis (EbP) hilft bei der Auswahl effektiver und bestmöglicher Fördermethoden für alle Beteiligten. Hierzu kommen die drei Evidenzbereiche externe (empirische Wirksamkeitsnachweise), interne (Professions- und Erfahrungswissen der Fördernden) und soziale Evidenz (Perspektive des Kindes und der Erziehungsberechtigten) zum Einsatz. Beispielhaft werden externe Evidenzen für die Lesegenauigkeitsförderung vorgestellt.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

„Ich will lesen – und lese mir selbst vor“ Lesen lernen mit Hilfe von Audioaufnahmen bei lernverweigerndem Verhalten

Verweigern Kinder das Lesen lernen aufgrund von emotionaler und schriftsprachlicher Überforderung, können Audioaufnahmen eine hilfreiche Methode sein. Die Lernentwicklung eines Mädchens aus dem Unterricht an der Schule für Kranke zeigt beispielhaft auf, welche besondere Rolle der Einsatz der Audioaufnahme in ihrem emotionalen Erleben spielt. Marina erfährt sich als autonom, indem sie selbstständig arbeitend ihre Leseprozesse für sich hör- und damit erfahrbar macht. Über die auditive Feedbackschleife hört sie Klangunterschiede zwischen Gelesenem und ihrer auditiven Repräsentation des Wortes. Sie liest, nimmt sich auf, hört sich zu und lernt dabei Lesen. Das Überwinden ihrer Verweigerung und ihre neu entwickelte Kompetenz, Laute zusammen zu ziehen, schreibt sie letztlich ihren eigenen Fähigkeiten zu, sie erlebt sich als selbstwirksam. Schrift als eine Symbolisierung von Sprache zu verstehen und zu nutzen, bedeutet für Marina, sich auf einen Weg mit vielen Unsicherheiten und Unklarheiten einzulassen. Förderung des Schriftspracherwerbs sowie die Unterstützung von Autonomie und Selbstwirksamkeit sind ebenso wichtig wie professionelle Nähe, die die Beziehung fortwährend gestaltet. Mit dieser Divergenz umzugehen ist Aufgabe der Pädagogik. Denn: Kinder wollen lesen und schreiben lernen – auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. „Ich will lesen“, sagt Marina in sanfter Stimme, nachdem sie sich bewiesen hat, dass sie Lesen lernen kann.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Die „Leseaktion“ – eine Idee zur Förderung der Lesekompetenz mit Handlungsorientierung und Lesestrategien

Die im vorliegenden Beitrag vorgestellte „Leseaktion“ wurde auf der Basis der „Lesespur“ von Richter (2011) entwickelt und intendiert ein Konzept zur Förderung der Lesemotivation und des Lesesinnverständnisses. Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen Sinn erfahren und die Bedeutung des genauen Lesens und Verstehens erleben. Wesentlicher Bestandteil sind dabei Aktionen bzw. Handlungen, die es auszuführen gilt und der Text beinhaltet entsprechende Anweisungen, die es ´zu verstehen` gilt. Unterstützt wird das Leseverstehen durch sinnvoll ausgewählte Lesestrategien, die die Sinnentnahme unterstützen und eine spezielle Förderung des Leseverständnisses ermöglichen sollen. Aufbau und Ablauf der „Leseaktion“ werden exemplarisch an einer Beispielstunde dargestellt.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Stel je vraag

► Stel je vraag aan Danny Brassé

Danny Brassé
danny.brasse@zuyd.nl
045-4006032
Informatieprofessional en Embedded Librarian ​Logopedie

Nieuwe zoekmachine: EvidenceHunt

Zoek je ook naar een manier om snel en efficiënt de juiste literatuur in PubMed te vinden? Probeer EvidenceHunt. Deze nieuwe zoekmachine gebruikt artificial intelligence (AI) om de databank te doorzoeken.

Hoe werkt EvidenceHunt?
Zoek eenvoudig op PopulationIntervention en Study Type en de zoekmachine voert automatisch een PICO-analyse uit op de databank. Zo kan je eenvoudig scannen of een artikel relevant is voor jouw onderzoek.

De optie 'advanced search' biedt de mogelijkheid om twee booleaanse zoekopdrachten te combineren. Zo kun je gelijktijdig en gericht zoeken op patiëntpopulatie en interventie.

Evenementenagenda

--------------------------------------------------------------

24 maart 2024: Het Dementie congres in Ede

--------------------------------------------------------------

24 april 2024: Congres 'Zorgonderwijsvernieuwers' in Veenendaal

--------------------------------------------------------------

7 juni 2024: Congres 'Cultuursensitieve Zorg' in Utrecht

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek