Skip to Main Content

Logopedie: Home

Over deze LibGuide

Welkom op de LibGuide voor de opleiding Logopedie. Mijn naam is Danny Brassé en ik werk als informatieprofessional bij Zuyd Bibliotheek. In deze LibGuide vind je een overzicht van diverse informatiebronnen die relevant zijn voor de opleiding Logopedie. Er zijn verschillende soorten digitale bronnen: e-boeken, e-journals, databanken, zoekmachines, portals en websites. De meeste bronnen zijn openbaar toegankelijk. Databanken en e-journals met een licentie vereisen toegang met je Zuyd-account. Daarnaast hebben we als Zuyd Bibliotheek ook een fysieke locatie op Nieuw Eyckholt. Er is een mooie collectie boeken, tijdschriften en vakbladen die geleend kunnen worden. Ook is er véél ruimte om te studeren. 

Voor degenen die zich afvragen wat een informatieprofessional doet. Ik ben de contactpersoon vanuit de bibliotheek voor de opleiding Logopedie. Het is een ondersteunende functie, zowel voor de docenten als de studenten. Een informatieprofessional weet op welke manier je belangrijke en betrouwbare informatie kunt vinden. Ik ken veel databanken en weet hoe ze werken. Dit proberen ik in lessen over te brengen, zodat de docenten en studenten informatievaardigheid gaan beheersen. Ook kan de docent of student op individuele basis contact opnemen met de informatieprofessional. Daarnaast beheer ik de collectie, die is aangeschaft voor de opleiding Logopedie. Mocht je verzoeken hebben ten aanzien van die collectie dan hoor ik het graag.

Wat is logopedie?

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van wat logopedie precies inhoudt. 

Beroepsprofiel Logopedist

Het Beroepsprofiel Logopedist ondersteunt de logopedist bij de communicatie over het vak en het behartigen van de belangen van allen die betrokken zijn bij logopedie. Het beroepsprofiel kan tevens een inspiratiebron vormen voor schoolverlaters en studenten in opleiding tot logopedist.

Zuyd Bibliotheek digitaal binnen handbereik, altijd en overal

Direct toegang tot FullText artikelen en publicaties. Werkt ook in Scholar! Installeer de extensie!

Library Access is een extensie (uitbreiding) voor je webbrowser. Deze werkt op de achtergrond en kijkt mee bij je zoekopdrachten. Als je een artikel tegenkomt waar de bibliotheek een abonnement op heeft word je direct naar het inlogscherm van de hogeschool gestuurd. Na inloggen krijg je het volledige artikel te zien. Ook geeft Library Access links naar beschikbare informatie in andere databanken.

Met Library Access heb je dus overal toegang; thuis of op je stageplek en geef je een boost aan je onderzoek met waardevolle wetenschappelijke publicaties. De tool is beschikbaar voor Google Chrome, Safari, Opera en Firefox.

Download de tool op de website van de bibliotheek.

Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ)

De DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) is de zoekmachine van Zuyd Bibliotheek, waarmee je via één zoekbalk zowel de bibliotheekcatalogus als een groot aantal databanken in één keer kunt doorzoeken.

InfoClip: Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt

Bekijk onderstaande InfoClip om een volledig beeld te krijgen van de dienstverlening van Zuyd Bibliotheek, locatie Nieuw Eyckholt.

Module: Kennismaken met Zuyd Bibliotheek

Welkom bij de module Kennismaken met Zuyd BibliotheekDeze module is onderdeel van de leerlijn Informatievaardigheden. De studietijd is ongeveer 20 minuten.

Leerdoelen:

Na deze module te hebben voltooid, ben je op de hoogte van:

  • de locaties en openingstijden van Zuyd Bibliotheek
  • de inhoud van de bibliotheekwebsite (https://bibliotheek.zuyd.nl)
  • de leenmogelijkheden van Zuyd Bibliotheek
  • de off-campus toegang tot digitale informatie (thuistoegang)
  • de diverse zoekmogelijkheden in de bibliotheekcollecties

Website Zuyd Bibliotheek

Bezoek de website van Zuyd Bibliotheek voor meer informatie over auteursrecht, praktijkgericht onderzoek en informatievaardigheden en om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de catalogus van Zuyd Bibliotheek, de DiZ (Doorzoek informatiebronnen Zuyd) en de diverse databanken waarop Zuyd een licentie heeft.

Nieuw in de collectie van Zuyd Bibliotheek

Ze kunnen het niet zeggen: Over autonomie en afhankelijkheid in de alledaagse ondersteuning aan mensen met EVB+ (van Geertje van der Geest)

Praktisch moet de werker er voortdurend op uit zijn, relationele veiligheid bieden, bereid zijn om met respect voor kwetsbaarheid iemands mogelijkheden te verkennen en grenzen te verleggen, en daar in de organisatie ruimte en steun voor krijgen. Theoretisch is er behoefte aan een ander begrippenapparaat, een bijgesteld idee wat goede professionaliteit is en vooral: meer hoogachting voor de kennis en kunde van practici. En het kwaliteitsdenken moet zich breder oriënteren. Dit herziene denken over autonomie is zeker ook betekenisvol voor de (bijzondere) jeugdzorg, de ggz en psychiatrie en bijvoorbeeld in de zorg voor mensen met dementie, NAH of die zich anderszins moeilijk verstaanbaar maken.

Plaatsingscode: 326 Gees

De ontwikkeling van het kind (van Frank Verhulst)

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep (adolescenten) is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Plaatsingscode: 416.1 Verh
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen (onder redactie van Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer)

Handboek taalontwikkelingsstoornissen 
beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppelt deze aan kennis uit de praktijk.

Plaatsingscode: 463.4 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

Groene planeet, groene zorg: Jouw impact als zorgprofessional (van Jurjen Luykx, Juliette Mattijsen en Diederik Gommers en Evelyn Brakema)

Dit boek neemt je op een optimistische manier mee in de begrippen ‘Planetary Health’ en duurzame zorg. Of je nu zelf in de zorg werkt of niet, of je al achtergrondkennis hebt of niet: in enkele uurtjes lezen ben je bijgepraat over de laatste stand van zaken om de milieuvoetafdruk van de zorg te verlagen. Het boek biedt de meest up-to-date achtergrondinformatie zowel als concrete tips voor op de werkvloer: over CO2, circulariteit, gedragsverandering, medicatie en nog veel meer. 

Plaatsingscode: 601.5 Groe
(Klik HIER voor het E-boek)

S.M.A.R.T. in de logopedie (van Ineke de Groot en Maartje Oosterwijk)

SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie.

Plaatsingscode: 603.43 Groo
(Klik HIER voor het E-boek)

Methodisch handelen in de logopedie (van Henriëtte Kuiper en Michêlle Lacroix)

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at)isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’ afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. 

Plaatsingscode: 603.43 Kuip
(Klik HIER voor het E-boek)

Mindfulness-Based Therapy for Managing Fatigue: Supporting People with ME/CFS, Fibromyalgia and Long Covid (van Fiona McKenchnie)

Gebaseerd op een Mindfulness-based Cognitive Therapy programma van 8 weken, richt deze gids zich op de toenemende behoefte aan aangepaste mindfulness in de behandeling van ME/cvs, fibromyalgie, Long Covid en andere chronische vermoeidheidsaandoeningen. Met behulp van de huidige inzichten en theoretische benaderingen van Long Covid en ME/cvs, laat dit boek beoefenaars begrijpen hoe ze hun lessen kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan patiënten met specifieke behoeften en uitdagingen, met inbegrip van aanpassingen voor hersenmist, benaderingen van rust, beweging, dagelijkse activiteit en begeleidende moeilijke gedachten en emoties. 

Plaatsingscode: 606.12 Mcke
(Klik HIER voor het E-boek)

Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders: The expert Clinical's Approach (onder redactie van Roberta J. Elman)

Het boek is ontworpen voor dagelijks gebruik door praktijkmensen. Dit boek biedt een schat aan inzicht en globaal perspectief in de zorgverlening bij afasie en aanverwante aandoeningen voor studenten, clinici en professionals in andere gezondheidsgerelateerde disciplines. Deze nieuwe, uitgebreide tweede editie is de definitieve referentiegids voor klinische modellen en specifieke klinische technieken voor cliëntgerichte groepsbehandeling van afasie en andere neurogene communicatiestoornissen.

Plaatsingscode: 606.123 Elma
(Klik HIER voor het E-boek)

Nature-Based Allied Health Practice: Creative and Evidence-Based Strategies (van Amy Wagenfeld en Shannon Marder)

Deze op feiten gebaseerde en toegankelijke gids laat gemakkelijk uitvoerbare, creatieve, beproefde strategieën zien om de natuur in therapie te brengen. Het bevat eenvoudige en leuke kant-en-klare ideeën voor activiteiten. Met de levensloop als kader benadrukken de auteurs de impact van de natuur in elke fase van de menselijke ontwikkeling. Er zijn hulpmiddelen opgenomen om te beoordelen of een programma klaar is om de natuur te integreren, plannen te maken om de therapie naar buiten te brengen (of naar binnen te halen) en de impact te evalueren die het zou kunnen hebben voor patiënten of cliënten. 

Plaatsingscode: 611.2 Wage
(Klik HIER voor het E-boek)

Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog

De nieuwe editie van dit boek is gebaseerd op de nu geldende Therapeutische Producten Richtlijn (Duitsland). Met alle wijzigingen tot 01.04.2022 is het een onmisbaar naslagwerk voor alle therapeuten, artsen, administrateurs bij de financieringsinstanties en allen die beroepsmatig met therapeutische producten te maken hebben. De middelen voor de vakgebieden fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, voedingstherapie en stem-, spraak-, taal- en sliktherapie staan overzichtelijk in één boek. 

Plaatsingscode: 612 Heil

Clinical Decision Making in Fluency Diorders (van Walter Manning en Anthony DiLollo)

Dit boek is ontworpen voor afgestudeerde studenten die beginnen aan hun eerste diepgaande ervaring op het gebied van stotterstoornissen, maar ook voor professionele clinici die hun kennis van dit specialisme uitbreiden. De tekst richt zich niet alleen op het effectief omgaan met stotteren, maar ook op het therapeutische traject door het beschrijven van doelen, principes en technieken voor assessment counseling en continu management. Deze tekst biedt klinische inzichten om mensen die stotteren te helpen met hun vermogen om te communiceren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Plaatsingscode: 612.62 Mann

Praktijkboek broddelen: Succesvol behandeld (van Yvonne van Zaalen)

In Praktijkboek broddelen komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen.

Plaatsingscode: 612.62 Zaal
(Klik HIER voor het E-boek)

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen: Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg (van Sandra de Groot, Marjo van Gerven, Leenke van Haaften, Karen van Hulst, Marloes Lagarde, Saskia Scholten en Lenie van den Engel-Hoek)

Op basis van toegenomen kennis en ervaring is dit boek geheel herzien en geeft het een leidraad voor het herkennen en begeleiden van de problemen met eten, drinken en/of slikken. In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod: de normale ontwikkeling van eten, drinken en slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding; de verschillende eet-, drink- en slikvaardigheden; de begeleiding van specifieke groepen kinderen met eet-, drink- en slikproblemen.

Plaatsingscode: 612.631 Eet
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking (onder redactie van Marijke Tonino, Dederieke Maes-Festen, Syvlia Huisman en Wiebe Braam)

In dit overzichtswerk wordt geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de (medische) zorg anders is dan anders. Het boek biedt zowel diepgaande achtergrondinformatie als praktische handvatten voor doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling. In deze tweede, herziene editie is alle informatie geactualiseerd naar de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische richtlijnen. Ook is nieuwe inhoud toegevoegd over onder andere sensorische integratie.

Plaatsingscode: 613.69 Toni

Ondertekst: Omgaan met taal en spraak in tijd en ruimte (van Oene Zwietink en Berbke Hermans)

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak. ‘Ondertekst’ staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Plaatsingscode: 792.14 Zwie

Developing Early Verbal Skills through Music: Using Rhythm, Movement and Song with Children and Young People with Additional or Complex Needs (van Tracy Jeffery)

Dit boek is gebaseerd op actueel onderzoek naar de verbanden tussen muziek en spraak en legt uit hoe en waarom muzikale activiteiten kunnen worden gebruikt om de mechanismen en processen die nodig zijn voor spraak te ondersteunen. Deze gids bevat specifieke richtlijnen voor de fysiologische, neurologische en leerverschillen waar kinderen mee te maken hebben als ze spraak willen begrijpen, zoals hypermobiliteit, autismespectrumaandoeningen, het syndroom van Down, auditieve verwerkingsverschillen en problemen met de motorische timing. 

Plaatsingscode: 803.33 Jeff
(Klik HIER voor het E-boek)

De taalontwikkeling van het kind (van Annemarie Schaerlaekens)

De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende fases in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Deze vernieuwde, derde editie van De taalontwikkeling van het kind is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van taalontwikkeling. Zo is er in deze editie meer aandacht voor prenatale ontwikkeling en meertalige ontwikkeling. Ook nieuwe onderzoekstechnieken komen in deze editie aan bod. 

Plaatsingscode: 803.33 Scha
(Klik HIER voor het E-boek)

Nieuwe artikelen uit journals

Leitlinie „Neurogene Dysphagie“

Die S1-Leitlinie „Neurogene Dysphagie“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie, zuletzt überarbeitet im Februar 2020, gibt aktuelle Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie von Dysphagien verschiedenster Ursachen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf neuroreha.

Häufiger als gedacht – ein Update zu Dysphagie bei Multipler Sklerose

In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 280 000 Menschen an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Neben sensiblen, motorischen, vegetativen und neuropsychologischen Funktionsstörungen ist die Dysphagie ein hochrelevantes, stark beeinträchtigendes und zugleich bislang nicht gut untersuchtes Symptom der Erkrankung. Der Artikel bietet eine Übersicht über die aktuelle Studienlage zur Dysphagie bei MS und soll die Wahrnehmung für das Symptom Schluckstörung im Kontext der MS-Erkrankung schärfen. Techniken zur weiterführenden Diagnostik und Therapie werden vorgestellt mit dem langfristigen Ziel, betroffene Menschen mit MS künftig zuverlässiger zu diagnostizieren, ihnen optimierte Hilfe zu bieten und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf neuroreha.

Mijn reis van logopedist tot zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd.

Lees het volledige artikel op NPI.

Wat werkt in de behandeling van jonge kinderen met TOS?

Wat werkt volgens ouders, professionals en de literatuur goed bij de behandeling van jonge kinderen met TOS? Hoe effectief zijn deze elementen en hoe kun je ze het beste inzetten in de behandeling? Antwoord op deze vragen en meer informatie vind je in de interactieve PDF 'Werkzame Elementen in de groepsbehandeling voor jonge kinderen met TOS' van Deelkracht. Het document kan professionals die werken met jonge kinderen met TOS helpen om evidence-informed te werken. 

Lees het volledige artikel op NVLF.

Van de wetenschapsraad

Online logopedie via beeldbellen: even effectief als face-to-face?

Lees het volledige artikel op NVLF.

'Je kunnen uiten, is een primaire levensbehoefte'

Sinds 1 mei is Marnix de Romph de nieuwe voorzitter van de NVLF. Waarom koos hij voor de vereniging, wat kunnen we van hem verwachten en wat hadden we wellicht niet achter hem gezocht?

Lees het volledige artikel op NVLF.

Innovatie voor en door logopedisten

Innovatie: sms moet je ook gewoon aan de slag. Zoals logopedisten Barbara van Olffen en Marissa Morit, die beiden een nieuwe app bedachten ter ondersteuning van de hybride zorg.

Lees het volledige artikel op NVLF.

De logopedist als succesvol ondernemer: Onderzoek naar ondernemersvaardigheden bij logopedisten

Het logopedisch werkveld staat onder druk. In alle werkvelden neemt de zorgvraag toe en neemt de beschikbar logopedische zorg af. Logopedisten zijn steeds meer bezig met hoe zij hun werkzaamheden zo vorm kunnen geven dat ze zo effectief en efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. Vaak wordt hierover gezegd dat logopedisten meer ondernemend moeten zijn. Maar wat is eigenlijk ondernemerschap en wat maakt een ondernemend succesvol? In dit artikel schijnen we hier en licht op en maken auteurs de uitkomsten van een eerste verkennende onderzoek naar het profiel van een ondernemende logopedisten bekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het Ondernemers Competentie Model van Driessen (2022). Dit model is ontwikkeld op basis van promotieonderzoek van Driesen (2005) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ondernemerskrijgen aande hand van dit model inzicht in hun ondernemersprofiel door de bijbehorende E-Scan in te vullen. Voor dit artikel is data van de E-Scan gebruikt die verkregen is door logopediestudenten van de Hanzehogeschool Groningen. Zij voeren tijdens hun derde jaar een projectopdracht uit in samenwerking met logopedisten uit het werkveld, waarbij logopedisten de E-Scan invullen. Aangezien er nog weinig bekend is over ondernemerskwaliteiten bij logopedisten konden auteurs van dit artikel aan de hand van de data die op deze manier verzameld is een eerste beeld schetsen van ondernemerskwaliteiten van logopedisten.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Ondersteuning voor hybride zorg in de logopedie: Wegwijzer meten met eHealth

"Hybride zorg, daar moeten we naar toe, maar waar te beginnen?"
"Lieve face-to-face dan eHealth voor goede behandelrelatie"
"Mijn cliënten 
zijn niet digitaal vaardig genoeg"

Lees het volledige artikel op NVLF.

Die Stimme bewusst einsetzen – Stimmpsychologie

Bei der Stimme handelt es sich um unser wichtigstes Kommunikations-mittel. Sabrina Wunderlich gibt als Logopädin einen Einblick, welche Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und der Stimme einer Person bestehen und wie man die eigene Stimme in der Therapie gezielt einsetzt.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf physiopraxis.

Sprachtherapeutische Frühintervention bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung – Praxisbericht aus einer Frühförderstelle

Die Zahl an Kindern mit der Diagnose einer ASS steigt, was sich auch in der Frühförde-rung deutlich bemerkbar macht. Insbesondere, dass die zur Verfügung stehenden Plätze in Kindertageseinrichtungen (Heilpädagogische Tagesstätte, Integrationsplätze) für Kinder mit ASS nicht ausreichen, lässt die Situation für die Familien zunehmend prekärer werden, da eine Betreuung zu Hause immer häufiger bis zum Schuleintritt gewährleistet werden muss. Neben den allgemeingültigen Richtlinien zur Intervention bei ASS unterstreicht diese aktuelle Entwicklung die Notwendigkeit, orientiert an den Prinzipien der interdis-ziplinären Frühförderung Angebote zu schaffen, die die Teilhabechancen von Kindern mit ASS bestmöglich erhöhen, den fehlenden Kontakt mit Gleichaltrigen ausgleichen und die hohe Belastung der Eltern auffangen. Dieser Praxisbericht hat nach einer Einführung in die ASS und die Frühförderung zum Ziel, beispielhaft die Gestaltung der (sprach-)therapeutischen Frühintervention von Kindern mit ASS in einer Frühförderstelle zu beschreiben.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Interdisziplinäre Frühförderung: Einführung in ein besonderes System

Der Artikel gibt einen Überblick über die Organisation und Arbeitsprinzipien der Interdisziplinären Frühförderung und stellt die besonderen Möglichkeiten der interdiszi- plinären Zusammenarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen dar. Interdisziplinäre Frühförderung richtet sich an Kinder mit (drohender) Behinderung und ihre Familien. Im Fokus stehen dabei Kinder, die Förderbedarf in mehreren Entwicklungs- bereichen haben, und daher verschiedene pädagogische/psychologische und therapeutische Angebote benötigen. Neben der Förderung bieten Frühförderstellen auch ein offenes Beratungsangebot und interdisziplinäre Diagnostik als Leistungen im Rahmen der Komplexleistung Frühförderung an.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Sprachliche Frühintervention bei Kindern mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen

Ausgehend vom bio-psycho-sozialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (WHO 2005) fokussiert der Beitrag Mindeststandards einer Intervention im Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK) bei Kindern mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen, die auch die Bezugspersonen als wichtigste Kommunikationspartner*innen und weitere Umweltfaktoren miteinbezieht. Diese Standards beziehen sich auf die „Diagnostik, Beratung, Hilfsmittel- und Förderempfehlungen“ (Bernasconi et al. 2020, 386) und sollen die Qualität von UK Leistungen sicherstellen, unabhängig von der jeweiligen Institution, in der diese angeboten werden.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Familienzentrierte Frühintervention von Säuglingen und Kleinkindern mit Hörschädigung: Das Münsteraner Elternprogramm (MEP)

Die Qualität der Interaktion und der Sprachanregung von Eltern mit ihrem Kind mit Hörschädigung gilt als Schlüsselfaktor für einen erfolgreichen Spracherwerb. Daher fordern Experten und Leitlinien, dass eine familienzentrierte Frühintervention nach Früherkennung einer kindlichen Hörschädigung durch das Neugeborenen-Hörscreening (NHS) ein Elterncoaching enthält. Auch Eltern selbst wünschen sich diese frühe konkrete Unterstützung. Das Münsteraner Elternprogramm zur Kommunikationsförderung von Säuglingen und Kleinkindern mit Hörschädigung (MEP) erfüllt diesen Anspruch und wird daher von Fachleuten im In- und Ausland empfohlen. Das MEP umfasst 6 Termine in der Elterngruppe und für jede Eltern-Kind-Dyade zwei individuelle Einzelinterventionen mit Video-Feedback. Es ist eine evidenzbasierte, familienzentrierte Kurzintervention von maximal 12 Wochen für Eltern von Kindern mit Hörschädigung im Alter von 3 – 18 Monaten, kombiniert mit einem einmaligen Auffrischungstraining nach dem 2. Geburtstag der Kinder. Das MEP wurde an der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie des Universitätsklinikum Münster entwickelt und evaluiert. Die Stärkung und Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion, insbesondere der elterlichen Responsivität, sowie der frühe Austausch mit anderen betroffenen Eltern sind Hauptziele des MEP, das seit 2009 in Deutschland angeboten wird. Mittlerweile steht es bereits in 9 Bundesländern für betrof- fene Eltern zur Verfügung und wird durch zertifizierte Fachkräfte der Hörfrühförderung und frühen Hör-Sprachtherapie angeboten.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Zusammenarbeit mit Eltern in der Frühförderung von Kindern mit globaler Entwicklungsstörung (GES)

Eltern haben in ihrer Rolle als Hauptbezugspersonen junger Kinder einen großen und nachhaltigen Einfluss auf deren sprachliche Entwicklung. Üblicherweise gelingt es Eltern intuitiv gut, ihr Kind adäquat zu unterstützen. Kinder mit einer globalen Entwicklungs-störung weisen einen deutlich verspäteten Sprechbeginn auf, und sie zeigen nur langsame Entwicklungsfortschritte. Zudem sind ihre kommunikativen Fähigkeiten von Geburt an beeinträchtigt. Dies erschwert den Eltern-Kind-Dialog, und die Eltern möchten ihrem Kind beim Sprechenlernen helfen, ohne jedoch zu wissen, wie ihnen dies gelingen kann. Dies führt häufig zu elterlichen Verhaltensweisen, die zwar gut gemeint, aber letztlich wenig sprachförderlich sind. D. h., Kinder die auf qualitativ besonders hochwertige sprachliche Interaktionen angewiesen sind, erleben zu selten sprachanregende Inter-aktionen. Ein zentrales Ziel der Elternberatung in der Frühförderung muss es daher sein, die Eltern zu einem feinfühligen und sprachförderlichen Interaktionsverhalten zu befähi-gen. Eltern sollten dabei unterstützt werden, ihr Sprachangebot an den Sprachstand und die Lernfähigkeiten ihres Kindes anzupassen und Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation, z. B. lautsprachunterstützende Gebärden, bei Bedarf gezielt zu nutzen. Metaanalytische Daten belegen die Wirksamkeit systematischer Eltern-Interaktions-Schulungen. Einzelne Tipps können Eltern zumeist nicht umsetzen, da diese zu pauschal sind und Möglichkeiten zum Feedback und zur Reflexion fehlen. Im deutschsprachigen Raum existieren verschiedene ausgearbeitete Konzepte zur systematischen Zusammen-arbeit mit den Eltern.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Wann und mit welcher Zielsetzung beginnt die logopädische Frühtherapie für Kinder mit LKGS-Fehlbildung?

Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumensegel-Fehlbildungen (LKGSF) durchlaufen im ersten Lebensjahr komplexe medizinische Rehabilitationsmaßnahmen durch multiprofessionell organisierte Behandlungszentren. In diesem Rahmen werden zunehmend bereits im Säuglingsalter logopädische (Verlaufs-)Diagnostik und Therapie sowie eine entsprechen-de Beratung der Eltern bereitgestellt. In den ersten Lebenswochen besteht deren Ziel vor allem darin, das Trinkverhalten effektiver zu gestalten. Im Kleinkindalter (etwa bis zum 3. Lebensjahr) geht es sowohl um den Einstieg in den Spracherwerb als auch um die Vermeidung bzw. Überwindung erster phonetischer Schwierigkeiten. Die in der Praxis eingesetzten entwicklungsbezogenen Diagnoseverfahren erfassen und berücksichtigen möglichst präzise die funktionellen Gegebenheiten des orofazialen Systems und arbeiten auf dieser Grundlage präventiv und zunächst vor allem phonetisch orientiert. Eine sich anschließende Übungsbehandlung nutzt in Übereinstimmung mit der Fachliteratur sowohl phonetisch als auch phonologisch motivierte Ansätze, da bislang keiner als überlegen beurteilt werden konnte. Intensivphasen haben sich als wirksam erwiesen.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Stel je vraag

► Stel je vraag aan Danny Brassé

Danny Brassé
danny.brasse@zuyd.nl
045-4006032
Informatieprofessional en Embedded Librarian ​Logopedie

Nieuwe zoekmachine: EvidenceHunt

Zoek je ook naar een manier om snel en efficiënt de juiste literatuur in PubMed te vinden? Probeer EvidenceHunt. Deze nieuwe zoekmachine gebruikt artificial intelligence (AI) om de databank te doorzoeken.

Hoe werkt EvidenceHunt?
Zoek eenvoudig op PopulationIntervention en Study Type en de zoekmachine voert automatisch een PICO-analyse uit op de databank. Zo kan je eenvoudig scannen of een artikel relevant is voor jouw onderzoek.

De optie 'advanced search' biedt de mogelijkheid om twee booleaanse zoekopdrachten te combineren. Zo kun je gelijktijdig en gericht zoeken op patiëntpopulatie en interventie.

Evenementenagenda

Meer informatie volgt.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek