Skip to Main Content

Logopedie: (E-)Journals | Artikelen

Tijdschriften, Vakbladen en Artikelen

Op deze pagina vindt je een greep uit de collectie van journals (zowel fysiek als digitaal), waarop Zuyd een abonnement heeft. Daarnaast zijn ook enkele journals genoemd, die vrij toegankelijk zijn. 

Op deze pagina vindt je tevens de nieuwste artikelen op het gebied van logopedie. 

Printed journals

Logos: Die Fachzeitschrift für Logopädie und Sprachtherapie

Sinds 1993 houdt dit vaktijdschrift zich bezig met spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorstoornissen in alle leeftijdsgroepen. Het doel is een brug te slaan tussen concrete praktijkbehoeften en actuele wetenschappelijke bevindingen. Voor de lezers van dit tijdschrift betekent dit een mix van dubbelblinde peer-reviewed originele artikelen, impulsbijdragen, interviews, documentaties en discussies.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is hét vakblad voor logopedisten in Nederland. Leden van de NVLF ontvangen het blad zes keer per jaar als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, continuering van kwaliteit en de cont(r)acten met zorgverzekeraars.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Sprachförderung und Sprachtherapie

Dit tijdschrift richt zich tot alle beroepsgroepen die werken in basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs of logopediepraktijken met kinderen die lijden aan spraak-, taal-, vloeiendheids- en communicatiestoornissen en biedt therapeuten en leerkrachten praktijkgerelateerde diagnostische en therapeutische kennis.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Zoeken in de collectie van Zuyd Bibliotheek

Via de thuistoegang van Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ) vind je de optie Publicaties. Hiermee kun je gericht zoeken in alle digitale wetenschappelijke journals, waar Zuyd Bibliotheek een licentie op heeft. Je hebt de mogelijkheid om op discipline te zoeken of je kunt het zoekvenster gebruiken om met eigen zoektermen te zoeken.

De Koninklijke Bibliotheek: Tips voor het vinden van Open Access

De Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede informatie, en dus ook tot wetenschappelijke publicaties. Daarom zijn zij een voorstander van open access. 

Open access houdt in dat iedereen wetenschappelijke literatuur kan raadplegen en hergebruiken zonder daarvoor te hoeven betalen. Het gaat om onderzoek dat voor een deel of helemaal uit publieke middelen is gefinancierd. Op deze pagina vind je tips om een vrij toegankelijke versie van artikelen te vinden.

Nieuwe artikelen uit journals

Leitlinie „Neurogene Dysphagie“

Die S1-Leitlinie „Neurogene Dysphagie“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie, zuletzt überarbeitet im Februar 2020, gibt aktuelle Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie von Dysphagien verschiedenster Ursachen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf neuroreha.

Häufiger als gedacht – ein Update zu Dysphagie bei Multipler Sklerose

In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 280 000 Menschen an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Neben sensiblen, motorischen, vegetativen und neuropsychologischen Funktionsstörungen ist die Dysphagie ein hochrelevantes, stark beeinträchtigendes und zugleich bislang nicht gut untersuchtes Symptom der Erkrankung. Der Artikel bietet eine Übersicht über die aktuelle Studienlage zur Dysphagie bei MS und soll die Wahrnehmung für das Symptom Schluckstörung im Kontext der MS-Erkrankung schärfen. Techniken zur weiterführenden Diagnostik und Therapie werden vorgestellt mit dem langfristigen Ziel, betroffene Menschen mit MS künftig zuverlässiger zu diagnostizieren, ihnen optimierte Hilfe zu bieten und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf neuroreha.

Mijn reis van logopedist tot zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd.

Lees het volledige artikel op NPI.

Wat werkt in de behandeling van jonge kinderen met TOS?

Wat werkt volgens ouders, professionals en de literatuur goed bij de behandeling van jonge kinderen met TOS? Hoe effectief zijn deze elementen en hoe kun je ze het beste inzetten in de behandeling? Antwoord op deze vragen en meer informatie vind je in de interactieve PDF 'Werkzame Elementen in de groepsbehandeling voor jonge kinderen met TOS' van Deelkracht. Het document kan professionals die werken met jonge kinderen met TOS helpen om evidence-informed te werken. 

Lees het volledige artikel op NVLF.

Van de wetenschapsraad

Online logopedie via beeldbellen: even effectief als face-to-face?

Lees het volledige artikel op NVLF.

'Je kunnen uiten, is een primaire levensbehoefte'

Sinds 1 mei is Marnix de Romph de nieuwe voorzitter van de NVLF. Waarom koos hij voor de vereniging, wat kunnen we van hem verwachten en wat hadden we wellicht niet achter hem gezocht?

Lees het volledige artikel op NVLF.

Innovatie voor en door logopedisten

Innovatie: sms moet je ook gewoon aan de slag. Zoals logopedisten Barbara van Olffen en Marissa Morit, die beiden een nieuwe app bedachten ter ondersteuning van de hybride zorg.

Lees het volledige artikel op NVLF.

De logopedist als succesvol ondernemer: Onderzoek naar ondernemersvaardigheden bij logopedisten

Het logopedisch werkveld staat onder druk. In alle werkvelden neemt de zorgvraag toe en neemt de beschikbar logopedische zorg af. Logopedisten zijn steeds meer bezig met hoe zij hun werkzaamheden zo vorm kunnen geven dat ze zo effectief en efficiënt mogelijk te werk kunnen gaan. Vaak wordt hierover gezegd dat logopedisten meer ondernemend moeten zijn. Maar wat is eigenlijk ondernemerschap en wat maakt een ondernemend succesvol? In dit artikel schijnen we hier en licht op en maken auteurs de uitkomsten van een eerste verkennende onderzoek naar het profiel van een ondernemende logopedisten bekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het Ondernemers Competentie Model van Driessen (2022). Dit model is ontwikkeld op basis van promotieonderzoek van Driesen (2005) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ondernemerskrijgen aande hand van dit model inzicht in hun ondernemersprofiel door de bijbehorende E-Scan in te vullen. Voor dit artikel is data van de E-Scan gebruikt die verkregen is door logopediestudenten van de Hanzehogeschool Groningen. Zij voeren tijdens hun derde jaar een projectopdracht uit in samenwerking met logopedisten uit het werkveld, waarbij logopedisten de E-Scan invullen. Aangezien er nog weinig bekend is over ondernemerskwaliteiten bij logopedisten konden auteurs van dit artikel aan de hand van de data die op deze manier verzameld is een eerste beeld schetsen van ondernemerskwaliteiten van logopedisten.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Ondersteuning voor hybride zorg in de logopedie: Wegwijzer meten met eHealth

"Hybride zorg, daar moeten we naar toe, maar waar te beginnen?"
"Lieve face-to-face dan eHealth voor goede behandelrelatie"
"Mijn cliënten 
zijn niet digitaal vaardig genoeg"

Lees het volledige artikel op NVLF.

Die Stimme bewusst einsetzen – Stimmpsychologie

Bei der Stimme handelt es sich um unser wichtigstes Kommunikations-mittel. Sabrina Wunderlich gibt als Logopädin einen Einblick, welche Zusammenhänge zwischen der Persönlichkeit und der Stimme einer Person bestehen und wie man die eigene Stimme in der Therapie gezielt einsetzt.

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf physiopraxis.

Poltern konkret – die Züricher integrativ

Die Züricher integrative Poltertherapie (ZiP) ist ein modulares Therapiekonzept für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Rund die Hälfte aller unflüssig sprechenden Kinderzeigt Poltersymptome, sei es in reiner Form oder in Kombination mit Stottern. Nach einer kompakten Darstellung des Grundverständnisses von Poltern werden Grundprinzipien einer Poltertherapie dargestellt. Im Fokus des Beitrages steht die praxisnahe Vorstellung der acht Therapiemodule von ZiP mit anschaulichen Übungsbeispielen. Die Notwendigkeit einer frühen Intervention bei einer (Verdachts-)Diagnose von Poltern oder einer Mischform von Poltern-Stottern wird im letzten Kapitel hergeleitet. Mit dem vorgestellten Therapiekonzept für junge Schulkinder soll eine Lücke im logopädischen Angebot geschlossen werden.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Einzelfallbeschreibung und Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase bei Poltern-Stottern

Im Rahmen einer qualitativen Einzelfallstudie wurden Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase einer logopädischen Therapie mit einem Kind mit einer Mischform Poltern-Stottern entwickelt. Die Aussagen der Klientin und ihrer Bezugsperson aus problemzentrierten Interviews und die teilnehmenden Beobachtungen der Therapeutinnen während der Therapie bildeten die Datengrundlage für eine qualitative Inhaltsanalyse. Aus den Ergebnissen konnten hilfreiche Empfehlungen für die methodisch-didaktische Gestaltung der Interventionen sowie Gelingensbedingungen und Hemmnisse bei derGeneralisierung der Sprechtechnik in unterschiedliche alltägliche Sprechsituationen ermittelt werden. Auf Basis der mit theoretischen Erkenntnissen abgeglichenen Gelingensbedingungen und Hemmnissen wurden Empfehlungen für die Intervention abgeleitet. Diese wurden in einem weiteren Schritt mit zwei Fachpersonen für die Bereiche Poltern und Stottern in Interviews validiert und unter Einbezug ihres Fachwissens weiterentwickelt. Neben einem Überblick über die Intervention des Einzelfalles stelltder Beitrag elf Interventionsempfehlungen für die Generalisierungsphase vor, an denen sich sprachtherapeutische Fachkräfte orientieren können. Beispielsweise werden die Erstellung einer Hierarchie mit herausfordernden alltäglichen Sprechsituationen zur Steigerung des Bewusstseins für unterschiedliche kommunikative Anforderungen, das frühzeitige Einbinden der Bezugspersonen im Rahmen von Therapiebesuchen und mehr Mitbestimmung in der Therapie durch kontinuierliches Anbieten von Auswahlmöglichkeiten empfohlen. Entstanden sind methodisch-didaktische Prinzipien, die über das Störungsbild Poltern-Stottern hinaus auch für andere Interventionsbereiche inspirierend und anwendbar sein können.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Die Intentionsgestützte Poltertherapie (IPT)

Motivation, Struktur und Transfer stehen als Stichworte für die zentralen Herausforderungen jeder Poltertherapie. In diesem Beitrag wird der intentionsgestützte Therapieansatz (IPT) zur Bewältigung dieser Herausforderungen vorgestellt. Dieser Ansatz zeichnet sich durch das strikt einzelfallorientierte Vorgehen und die konsequente Förderung der Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerung im Rahmen der Kommunikationstherapie aus. „Wenn Du mir gleich noch einmal erzählst, wie du letztenSamstag im Schwimmbad zum ersten Mal vom Dreier gesprungen bist: stelle dir jetzt vor, es ist die erste Hauptnachricht der Tagesschau, du bist die Nachrichtensprecherinund fünf Millionen Zuschauer sitzen gebannt an den Bildschirmen.Achtung, in dreißig Sekunden beginnt die Sendung!“Wann immer eine solche, auf die intentionale Ausrichtung gelenkte Instruktion unmittelbar ein Lächeln und eine Veränderung der körperlichen Präsenz bewirken (Körperspannung, Mimik und Blickverhalten) und es überdies der Patientin/dem Patienten gelingt, sich auch nur kurzzeitig strukturierter, flüssiger und verständlicher mitzuteilen – wenn es also einen Unterschied macht …… dann ist die intentionsgestützte Poltertherapie ein Weg zur Veränderung.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Entwicklung von Strategien für polternde Schüler*innen: Zusammenarbeit von Sprachtherapeut*innen und Lehrkräften.

Poltern ist nach wie vor ein wenig verstandenes Syndrom, das jedoch einen großen Einfluss auf den schulischen Erfolg und die soziale Integration betroffener Schüler*innenhaben kann. Für die vorliegende Studie wurden zehn Lehrkräfte einer amerikanischen High-School mittels eines Fragebogens und eines anschließenden Interviews befragt. Die Studie verfolgte das Ziel, effektive und praxisorientierte Strategien für polternde Schü-ler*innen durch die Zusammenarbeit von Sprachtherapeut*innen und Lehrkräften zu entwickeln, um so die schulische Integration und Entwicklung polternder Schüler*innen positiv zu beeinflussen. Nach einem kurzen Überblick über theoretische Hintergründe wirddie qualitativ-quantitative Studie vorgestellt und konkrete Strategien werden mittels zweier Fallbeispiele näher erläutert.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Stottern oder vielleicht doch Poltern?

Poltern war jahrelang ein Stiefkind, sowohl in der Logopädie als auch in der Stottertherapie. Seit einigen Jahren wird immer mehr geforscht, was zu einer besseren Versorgung der Klienten 1 beitragen kann. Es passiert aber noch sehr häufig, dass Klienten nicht richtig diagnostiziert werden. In diesem Artikel werden die Übereinstimmungen sowie die Unterschiede zwischen Stottern und Poltern beschrieben.In einer Praxis, die sich auf Redeflussstörungen spezialisiert hat, melden sich viele Klienten, sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene, die bei der Anmeldung mitteilen, dass sie stottern. Bei 23 % der Klienten stellte sich im Rahmen der logopädischen Diagnostik heraus, dass diese (auch) eine Poltersymptomatik aufwiesen (Spruit 2023).

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Online-Materialien Poltern

Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich schreibt regelmäßig Abschlussarbeiten im Themenfeld Poltern aus. Im Rahmen von Entwicklungsprojekten entstanden u. a. drei Produkte für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen mit Poltern,die unter dem jeweiligen QR-Code gratis zugänglich sind.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Online journals (Nederlands)

Reading and Writing

Reading and Writing publiceert hoogwaardige wetenschappelijke artikelen over de processen, de verwerving en het verlies van lees- en schrijfvaardigheden. Het tijdschrift vertegenwoordigt volledig het interdisciplinaire karakter van het onderzoek op dit gebied en richt zich op de interactie tussen verschillende disciplines, zoals taalkunde, informatieverwerking, neuropsychologie, cognitieve psychologie, spraak- en gehoorwetenschap en onderwijs.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Stem-, Spraak- en Taalpathologie (SSTP)

Stem-, Spraak- en Taalpathologie is een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen gericht op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België. SSTP biedt onmiddellijk vrije toegang tot alle inhoud met als uitgangspunt dat het vrij toegankelijk maken van onderzoek voor het publiek een grotere wereldwijde kennisuitwisseling ondersteunt. 

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Van Horen Zeggen (VHZ)

Op de pagina's van VHZ-online is een ruim aanbod van artikelen te vinden over diagnostiek, zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders. 

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Online journals (Engels)

Augmentative and Alternative Communication (AAC)

Augmentative and Alternative Communication (AAC) publiceert wetenschappelijke artikelen op het gebied van augmentatieve en alternatieve communicatie die verslag doen van onderzoek naar beoordeling, behandeling, rehabilitatie en onderwijs van mensen die AAC-systemen gebruiken of kunnen gebruiken; of die theorie, technologie en systeemontwikkeling bespreken die relevant zijn voor AAC.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Annals of Dyslexia

Annals of Dyslexia is een interdisciplinair, peer-reviewed tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke studie van dyslexie, op theorie gebaseerde praktijken over remediëring, en interventie van dyslexie en aanverwante gebieden van schriftelijke taalstoornissen, met inbegrip van spelling, componeren, en wiskunde. Annals publiceert originele empirische studies, belangrijke reviews, en goed gedocumenteerde rapporten van evidence-based practices.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Brain & Language

Brain and Language, een interdisciplinair tijdschrift, publiceert artikelen die de complexe relaties tussen taal, hersenen en gedrag ophelderen. Het tijdschrift bestrijkt de grote verscheidenheid aan moderne technieken in de cognitieve neurowetenschappen, waaronder functionele en structurele beeldvorming van de hersenen, elektrofysiologie, cellulaire en moleculaire neurobiologie, genetica, op letsel gebaseerde benaderingen en computationele modellering.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Dysphagia

Dysphagia is een multidisciplinair tijdschrift gewijd aan slikken en slikstoornissen. Het doel van het tijdschrift is om een internationale bron van informatie te bieden aan artsen en andere gezondheidswerkers die geïnteresseerd zijn in dit opkomende vakgebied. Bijgevolg zal het tijdschrift gebruik maken van expertise uit verschillende disciplines zoals gastro-enterologie, neurologie, otolaryngologie, radiologie, tandheelkunde, revalidatiegeneeskunde, spraakpathologie, verpleging, diëtetiek, medische administratie en de fundamentele biomedische wetenschappen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Evidence-Based Communication Assessment and Intervention

Dit is een multidisciplinair peer-reviewed tijdschrift dat zich richt op het uitbreiden en bevorderen van evidence-based practices bij het helpen van mensen met communicatieproblemen. Het tijdschrift brengt professionals samen die werkzaam zijn in de klinische en onderwijspraktijk en onderzoekers uit alle disciplines om evidence-based practice (EBP) te bevorderen bij het helpen van mensen met communicatieproblemen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Folia Phoniatrica et Logopaedica: International Journal of Phoniatrics, Speech Therapy and Communication Pathology

Folia Phoniatrica et Logopaedica biedt een forum voor internationaal onderzoek naar de anatomie, fysiologie en pathologie van structuren van spraak, taal, slikken en gehoor. Originele artikelen gepubliceerd in dit tijdschrift rapporteren nieuwe bevindingen over basisfuncties, beoordeling, beheer en testontwikkeling in de communicatiewetenschappen en -stoornissen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

International Journal of Audiology

De International Journal of Audiology is een toonaangevend internationaal peer-reviewed tijdschrift dat alle aspecten van de audiologie behandelt. Het tijdschrift publiceert hoogwaardige artikelen over het veelzijdige en multidisciplinaire vakgebied van de audiologie, met als doel de wetenschap en praktijk van de audiologie wereldwijd te verbeteren. Het tijdschrift bestrijkt translationeel en klinisch onderzoek op alle gebieden van de audiologie.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

International Journal of Language & Communication Disorders

Het International Journal of Language & Communication Disorders (IJLCD) is het officiële tijdschrift van het Royal College of Speech & Language Therapists. Het tijdschrift verwelkomt inzendingen over alle aspecten van spraak, taal, communicatiestoornissen en spraak- en taaltherapie. Het biedt een forum voor de uitwisseling van informatie en discussie over kwesties van klinisch of theoretisch belang in de bovengenoemde gebieden.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Fluency Disorders

Het Journal of Fluency Disorders, nu erkend als de enige publicatie die specifiek gewijd is aan stotteren, biedt uitgebreide dekking van klinische, experimentele en theoretische aspecten van stotteren, met inbegrip van de nieuwste technieken voor herstel. Als het officiële tijdschrift van de International Fluency Association bevat het tijdschrift uitgebreide onderzoeks- en klinische rapporten; methodologische, theoretische en filosofische artikelen; recensies; korte mededelingen en nog veel meer.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Phonetics

Het Journal of Phonetics publiceert papers van experimentele of theoretische aard die betrekking hebben op fonetische aspecten van taal en linguïstische communicatieprocessen. Artikelen die technologische en/of pathologische onderwerpen behandelen, of artikelen van interdisciplinaire aard zijn ook geschikt, mits linguïstisch-fonetische principes aan het gerapporteerde werk ten grondslag liggen. Er worden reguliere artikelen, technische artikelen en brieven aan de redactie gepubliceerd. Er worden ook themanummers gepubliceerd.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Speech, Language and Hearing Research

Dit tijdschrift publiceert peer-reviewed onderzoek en andere wetenschappelijke artikelen over de normale en verstoorde processen in spraak, taal, gehoor en aanverwante gebieden zoals cognitie, mondmotoriek en slikken. Het tijdschrift is een internationaal platform voor zowel fundamenteel onderzoek naar communicatieprocessen als klinisch onderzoek naar screening, diagnose en beheer van communicatiestoornissen en de etiologie en kenmerken van deze stoornissen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Voice

The Journal of Voice wordt algemeen beschouwd als 's werelds belangrijkste tijdschrift voor stemgeneeskunde en onderzoek. Het tijdschrift bevat artikelen geschreven door experts van over de hele wereld over alle onderwerpen in stemwetenschappen, stemgeneeskunde en -chirurgie, en het beheer van stemgerelateerde problemen door spraak-taalpathologen. Het tijdschrift bevat klinische artikelen, klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Logopedics Phoniatrics Vocology

Logopedie Foniatrie Vocologie behandelt onderwerpen die verband houden met spraak-, taal- en stempathologie en de normale stemfunctie in haar verschillende aspecten. Publicaties kunnen de vorm hebben van originele artikelen, d.w.z. theoretische of methodologische studies of empirische verslagen, van recensies van boeken en dissertaties, alsmede van korte verslagen, van kleine of lopende studies of korte notities, waarin commentaar wordt gegeven op eerder gepubliceerd materiaal.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Online journals (Duits)

Forschung Sprache (E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung)

Het doel is een interdisciplinair en internationaal platform op te richten voor onderzoek op het gebied van taal in de Duitstalige landen (Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg). De disciplines logopedie, logopedisch onderwijs, geneeskunde (met name KNO en foniatrie), taalkunde, spraakwetenschap en speciaal onderwijs moeten dit platform gezamenlijk kunnen vullen en gebruiken.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Forum Logopädie

Forum Logopädie is het gedrukte vak- en verenigingsblad van de Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl), waarin de lezer elke twee maanden actuele informatie ontvangt over de logopedie als vakgebied en over ontwikkelingen in het onderwijs en het beroepsbeleid. Het tijdschrift biedt tal van diensten die studie, onderzoek, onderwijs en evidence-based praktijk kunnen ondersteunen en bevorderen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Lernen und Lernstörungen

Learning and Learning Disorders is het eerste tijdschrift in de Duitstalige wereld dat zich specialiseert in de onderwerpen leren en aanverwante leerstoornissen en dat fundamenteel onderzoek en praktijk met elkaar verbindt. De focus van het tijdschrift ligt op het raakvlak tussen neurowetenschappen en onderwijskunde. Het tijdschrift publiceert originele artikelen, recensies en casestudies in het Duits en het Engels.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Logos: Die Fachzeitschrift für Logopädie und Sprachtherapie

Sinds 1993 houdt dit vaktijdschrift zich bezig met spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorstoornissen in alle leeftijdsgroepen. Het doel is een brug te slaan tussen concrete praktijkbehoeften en actuele wetenschappelijke bevindingen. Voor de lezers van dit tijdschrift betekent dit een mix van dubbelblinde peer-reviewed originele artikelen, impulsbijdragen, interviews, documentaties en discussies.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Praxis Sprache

Praxis Sprache is een leer- en werkboek dat het zelfstandig werken van de leerlingen mogelijk maakt, begeleidt en ondersteunt. De nieuwe editie van Praxis Sprache is gebaseerd op een drievoudige differentiatie in alle hoofdstukken en het verankert het principe van taalbevordering door woordenschatwerk in alle competentiegebieden. Het gebruik van vakspecifieke methoden en coöperatieve leervormen is gekoppeld aan het werken aan de verschillende sleutelcompetenties.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Sprache, Stimme, Gehör: Zeitschrift für Kommunikationsstörungen

Sprache - Stimme - Gehör is het vaktijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met spraak-, stem- en gehoorstoornissen (van logopedisten tot foniatristen/ kinderaudiologen tot leerkrachten logopedie of leerkrachten slechthorendheid). Het brengt verzekerde medische feiten voor uw verdere opleiding (maximaal praktisch nut, de grootst mogelijke ondersteuning in uw dagelijks leven en het beroemde "outside the box" denken zijn onze doelstellingen).

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Sprachförderung und Sprachtherapie

Dit tijdschrift richt zich tot alle beroepsgroepen die werken in basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs of logopediepraktijken met kinderen die lijden aan spraak-, taal-, vloeiendheids- en communicatiestoornissen en biedt therapeuten en leerkrachten praktijkgerelateerde diagnostische en therapeutische kennis.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen

Het Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ) is een peer-reviewed, multidisciplinair en beroepsoverschrijdend tijdschrift dat originele papers, reviews, korte verslagen en geselecteerde conferentie papers publiceert over alle aspecten van bewijs en kwaliteit in de gezondheidszorg. De publicatietalen zijn Duits en Engels.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Nog meer internationale online journals

Als pionier op het gebied van open access publishing heeft BioMed Central (BMC) een groeiende portefeuille van hoogwaardige peer-reviewed tijdschriften. BMC is onderdeel van Springer Nature.

--------------------------------------------------------------------------------

SpringerLink biedt onderzoekers toegang tot miljoenen wetenschappelijke documenten uit tijdschriften, boeken, series, protocollen, naslagwerken en proceedings.

--------------------------------------------------------------------------------

De SCImago Journal & Country Rank is een openbaar toegankelijk portaal dat de wetenschappelijke indicatoren voor tijdschriften en landen bevat die zijn ontwikkeld op basis van de informatie in de databank Scopus (van Elsevier). 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek