Skip to Main Content

Logopedie: (E-)Journals | Artikelen

Tijdschriften, Vakbladen en Artikelen

Op deze pagina vindt je een greep uit de collectie van journals (zowel fysiek als digitaal), waarop Zuyd een abonnement heeft. Daarnaast zijn ook enkele journals genoemd, die vrij toegankelijk zijn. 

Op deze pagina vindt je tevens de nieuwste artikelen op het gebied van logopedie. 

Printed journals

Logos: Die Fachzeitschrift für Logopädie und Sprachtherapie

Sinds 1993 houdt dit vaktijdschrift zich bezig met spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorstoornissen in alle leeftijdsgroepen. Het doel is een brug te slaan tussen concrete praktijkbehoeften en actuele wetenschappelijke bevindingen. Voor de lezers van dit tijdschrift betekent dit een mix van dubbelblinde peer-reviewed originele artikelen, impulsbijdragen, interviews, documentaties en discussies.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is hét vakblad voor logopedisten in Nederland. Leden van de NVLF ontvangen het blad zes keer per jaar als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, continuering van kwaliteit en de cont(r)acten met zorgverzekeraars.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Sprachförderung und Sprachtherapie

Dit tijdschrift richt zich tot alle beroepsgroepen die werken in basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs of logopediepraktijken met kinderen die lijden aan spraak-, taal-, vloeiendheids- en communicatiestoornissen en biedt therapeuten en leerkrachten praktijkgerelateerde diagnostische en therapeutische kennis.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.

Zoeken in de collectie van Zuyd Bibliotheek

Via de thuistoegang van Doorzoek informatiebronnen Zuyd (DiZ) vind je de optie Publicaties. Hiermee kun je gericht zoeken in alle digitale wetenschappelijke journals, waar Zuyd Bibliotheek een licentie op heeft. Je hebt de mogelijkheid om op discipline te zoeken of je kunt het zoekvenster gebruiken om met eigen zoektermen te zoeken.

De Koninklijke Bibliotheek: Tips voor het vinden van Open Access

De Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede informatie, en dus ook tot wetenschappelijke publicaties. Daarom zijn zij een voorstander van open access. 

Open access houdt in dat iedereen wetenschappelijke literatuur kan raadplegen en hergebruiken zonder daarvoor te hoeven betalen. Het gaat om onderzoek dat voor een deel of helemaal uit publieke middelen is gefinancierd. Op deze pagina vind je tips om een vrij toegankelijke versie van artikelen te vinden.

Nieuwe artikelen uit journals

Mijn reis van logopedist tot zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd.

Lees het volledige artikel op NPI.

Hoop voor tinnituspatiënten: zo train je je brein om van oorsuizen af te komen

Oorsuizen of tinnitus, zoals het officieel heet, kan een gekmakende aandoening zijn. Zo erg dat mensen er depressief van worden en niet meer kunnen slapen. Voor hen is er misschien hoop in de vorm van een specifieke hersentraining.

Lees het volledige artikel op Scientas.

De Kennisagenda 2024

Binnen de NVLF wordt momenteel hard gewerkt aan de Kennisagenda 2024. Ellen Gerrits en Hanneke Kalf zitten in de projectgroep en vertellen hoe ze te werk gaan. Waarom is de Kennisagenda zo belangrijk?

Lees het volledige artikel op NVLF.

Niet meer praten óver maar mét mensen met afasie

Logopedisten Maren van Rijssen en Lizet van Ewijk doen onderzoek aan het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Met hun afasie-interventie CommuniCare sleepten ze de Branco van Dantzigonderscheiding in de wacht.

Lees het volledige artikel op NVLF.

NVLF Jaarcongres: Een terugblik in foto's

28 vakinhoudelijke sessies online en op locatie in Hilversum, de uitreiking van de Branco van Dantzigonderscheiding, de winnaar van de innovatieprijs, de interactieve Omdenkshow, een spectaculaire afsluiting en nog veel meer. We kijken terug op een mooie editie van het NVLF Jaarcongres.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Wie ben ik nu? Een pilotonderzoek naar identiteitsverandering van Lot, een persoon met afasie

Dit artikel betreft een pilotonderzoek waarin het leven met afasie van Lot centraal staat. Het doel van dit artikel is om een nieuwe methodologie te introduceren voor onderzoek naar identiteitsveranderingen van personen met afasie (PMA)en de mogelijke toepassing hiervan in de behandelpraktijk. De gehanteerde methodologie wordt geïllustreerd met resultaten uit het pilotonderzoek, waarin de identiteitsveranderingen van Lot worden beschreven. Deze bevindingen dienen als basis voor een promotieonderzoek waarin gedurende twee jaar een grotere groep PMA zal worden gevolgd om identiteitsveranderingen over een langere periode te exploreren.

Lees het volledige artikel op NVLF.

Congres The Third World Conference on Cluttering

De International Cluttering Association (ICA) organiseerde haar derde wereldconferentie broddelen op 16 en 17 september 2023. Deze editie vond plaats op de Universiteit van Silesia in Katowice, Polen, duurde twee dagen en had ruim 100 deelnemers.

Lees het volledige artikel op NVLF.

PraFimU – Förderung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen im Unterricht der Primarstufe

Der vorliegende Beitrag stellt eine Fördersequenz vor, die auf der Therapie pragmatischer Fähigkeiten mit Improvisationstechniken (PraFIT) (Achhammer 2014) basiert. Dieses Therapiekonzept wurde ursprünglich für die sprachtherapeutische Praxis entwickelt und wurde im Rahmen von zwei studentischen Abschlussarbeiten (Lechner 2021, Walz 2021) für den Einsatz im sprachheilpädagogischen Unterricht adaptiert. Die Zielsetzung bestand darin, auf der Grundlage des Therapiekonzeptes von Achhammer, Module zu entwickeln, die im Rahmen von Unterricht entweder isoliert oder in Kombination mit einer Förderung der pragmatisch-kommunikativen Förderung eingesetzt werden können. Inzwischen konnten erste Ergebnisse zur Umsetzung in der Praxis gesammelt werden.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

„Wer von euch hat heute etwas Spannendes zu erzählen?“
Zur Gestaltung von Erzählkreisen im sprachheilpädagogischen Unterricht

Erzählkreise finden im sprachheilpädagogischen Unterricht regelmäßig als klassischer Montagskreis statt, in dem die Kinder nacheinander von ihrem Wochenende erzählen. Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen jedoch fällt das mündliche Erzählen aufgrund geringer Erzählkompetenzen und klassischer Reihum-Settings, die kaum strukturierende und sprachaktivierende Elemente aufweisen, oftmals sehr schwer. In diesem Artikel wird aufgezeigt, welche Schwierigkeiten beim Erzählen in klassischen Erzählkreisen auftreten und wie diese verändert werden können, damit auch Kinder mit sprachlichem Unterstützungsbedarf davon profitieren.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Förderung der morphologischen Bewusstheit in der Primarstufe

Während die phonologische Informationsverarbeitung sowohl bei der Erforschung der Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen als auch im Kontext der Praxis des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts eine wesentliche Rolle einnimmt (z. B. Förderung der phonologischen Bewusstheit), werden morphologische Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum nahezu ausschließlich in einigen wenigen Trainingsprogrammen fokussiert, die auf den Erwerb und die Anwendung des morphologischen Prinzips der Rechtschreibung abzielen (Kargl & Purgstaller 2010, Kleinmann 2018). Es ist jedoch anzunehmen, dass Unterstützungsmaßnahmen, die Schüler*innen für die Morphemstruktur der Sprache sensibilisieren, auch die Leseflüssigkeit, das Leseverständnis sowie lexikalische Fähigkeiten positiv beeinflussen können. Nach einigen grundlegenden Erläuterungen zur Morphologie und der morphologischen Bewusstheit werden im vorliegenden Beitrag einige Vorschläge gemacht, wie eine entsprechende Förderung in der schulischen Praxis realisiert werden kann.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Systematische Förderableitungen und evidenzbasierte Förderungen bei Lesestörungen im Grundschulalter

Lesestörungen können in den Teilfertigkeitsbereichen des Lesens – Lesegenauigkeit, -flüssigkeit und -verständnis – auftreten. Förderbereiche und -ziele, die mithilfe einer detaillierten Diagnostik identifiziert werden, können mit Hilfe von sogenannten Förderableitungen priorisiert und systematisiert werden, wobei im Grundschulalter insbesondere erwerbsorientierte Logiken verfolgt werden sollten. Die evidenzbasierte Praxis (EbP) hilft bei der Auswahl effektiver und bestmöglicher Fördermethoden für alle Beteiligten. Hierzu kommen die drei Evidenzbereiche externe (empirische Wirksamkeitsnachweise), interne (Professions- und Erfahrungswissen der Fördernden) und soziale Evidenz (Perspektive des Kindes und der Erziehungsberechtigten) zum Einsatz. Beispielhaft werden externe Evidenzen für die Lesegenauigkeitsförderung vorgestellt.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

„Ich will lesen – und lese mir selbst vor“ Lesen lernen mit Hilfe von Audioaufnahmen bei lernverweigerndem Verhalten

Verweigern Kinder das Lesen lernen aufgrund von emotionaler und schriftsprachlicher Überforderung, können Audioaufnahmen eine hilfreiche Methode sein. Die Lernentwicklung eines Mädchens aus dem Unterricht an der Schule für Kranke zeigt beispielhaft auf, welche besondere Rolle der Einsatz der Audioaufnahme in ihrem emotionalen Erleben spielt. Marina erfährt sich als autonom, indem sie selbstständig arbeitend ihre Leseprozesse für sich hör- und damit erfahrbar macht. Über die auditive Feedbackschleife hört sie Klangunterschiede zwischen Gelesenem und ihrer auditiven Repräsentation des Wortes. Sie liest, nimmt sich auf, hört sich zu und lernt dabei Lesen. Das Überwinden ihrer Verweigerung und ihre neu entwickelte Kompetenz, Laute zusammen zu ziehen, schreibt sie letztlich ihren eigenen Fähigkeiten zu, sie erlebt sich als selbstwirksam. Schrift als eine Symbolisierung von Sprache zu verstehen und zu nutzen, bedeutet für Marina, sich auf einen Weg mit vielen Unsicherheiten und Unklarheiten einzulassen. Förderung des Schriftspracherwerbs sowie die Unterstützung von Autonomie und Selbstwirksamkeit sind ebenso wichtig wie professionelle Nähe, die die Beziehung fortwährend gestaltet. Mit dieser Divergenz umzugehen ist Aufgabe der Pädagogik. Denn: Kinder wollen lesen und schreiben lernen – auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. „Ich will lesen“, sagt Marina in sanfter Stimme, nachdem sie sich bewiesen hat, dass sie Lesen lernen kann.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Die „Leseaktion“ – eine Idee zur Förderung der Lesekompetenz mit Handlungsorientierung und Lesestrategien

Die im vorliegenden Beitrag vorgestellte „Leseaktion“ wurde auf der Basis der „Lesespur“ von Richter (2011) entwickelt und intendiert ein Konzept zur Förderung der Lesemotivation und des Lesesinnverständnisses. Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen Sinn erfahren und die Bedeutung des genauen Lesens und Verstehens erleben. Wesentlicher Bestandteil sind dabei Aktionen bzw. Handlungen, die es auszuführen gilt und der Text beinhaltet entsprechende Anweisungen, die es ´zu verstehen` gilt. Unterstützt wird das Leseverstehen durch sinnvoll ausgewählte Lesestrategien, die die Sinnentnahme unterstützen und eine spezielle Förderung des Leseverständnisses ermöglichen sollen. Aufbau und Ablauf der „Leseaktion“ werden exemplarisch an einer Beispielstunde dargestellt.

Lees het volledige artikel op Sprachförderung und Sprachtherapie.

Online journals (Nederlands)

Reading and Writing

Reading and Writing publiceert hoogwaardige wetenschappelijke artikelen over de processen, de verwerving en het verlies van lees- en schrijfvaardigheden. Het tijdschrift vertegenwoordigt volledig het interdisciplinaire karakter van het onderzoek op dit gebied en richt zich op de interactie tussen verschillende disciplines, zoals taalkunde, informatieverwerking, neuropsychologie, cognitieve psychologie, spraak- en gehoorwetenschap en onderwijs.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Stem-, Spraak- en Taalpathologie (SSTP)

Stem-, Spraak- en Taalpathologie is een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen gericht op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België. SSTP biedt onmiddellijk vrije toegang tot alle inhoud met als uitgangspunt dat het vrij toegankelijk maken van onderzoek voor het publiek een grotere wereldwijde kennisuitwisseling ondersteunt. 

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Van Horen Zeggen (VHZ)

Op de pagina's van VHZ-online is een ruim aanbod van artikelen te vinden over diagnostiek, zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders. 

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Online journals (Engels)

Augmentative and Alternative Communication (AAC)

Augmentative and Alternative Communication (AAC) publiceert wetenschappelijke artikelen op het gebied van augmentatieve en alternatieve communicatie die verslag doen van onderzoek naar beoordeling, behandeling, rehabilitatie en onderwijs van mensen die AAC-systemen gebruiken of kunnen gebruiken; of die theorie, technologie en systeemontwikkeling bespreken die relevant zijn voor AAC.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Annals of Dyslexia

Annals of Dyslexia is een interdisciplinair, peer-reviewed tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke studie van dyslexie, op theorie gebaseerde praktijken over remediëring, en interventie van dyslexie en aanverwante gebieden van schriftelijke taalstoornissen, met inbegrip van spelling, componeren, en wiskunde. Annals publiceert originele empirische studies, belangrijke reviews, en goed gedocumenteerde rapporten van evidence-based practices.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Brain & Language

Brain and Language, een interdisciplinair tijdschrift, publiceert artikelen die de complexe relaties tussen taal, hersenen en gedrag ophelderen. Het tijdschrift bestrijkt de grote verscheidenheid aan moderne technieken in de cognitieve neurowetenschappen, waaronder functionele en structurele beeldvorming van de hersenen, elektrofysiologie, cellulaire en moleculaire neurobiologie, genetica, op letsel gebaseerde benaderingen en computationele modellering.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Dysphagia

Dysphagia is een multidisciplinair tijdschrift gewijd aan slikken en slikstoornissen. Het doel van het tijdschrift is om een internationale bron van informatie te bieden aan artsen en andere gezondheidswerkers die geïnteresseerd zijn in dit opkomende vakgebied. Bijgevolg zal het tijdschrift gebruik maken van expertise uit verschillende disciplines zoals gastro-enterologie, neurologie, otolaryngologie, radiologie, tandheelkunde, revalidatiegeneeskunde, spraakpathologie, verpleging, diëtetiek, medische administratie en de fundamentele biomedische wetenschappen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Evidence-Based Communication Assessment and Intervention

Dit is een multidisciplinair peer-reviewed tijdschrift dat zich richt op het uitbreiden en bevorderen van evidence-based practices bij het helpen van mensen met communicatieproblemen. Het tijdschrift brengt professionals samen die werkzaam zijn in de klinische en onderwijspraktijk en onderzoekers uit alle disciplines om evidence-based practice (EBP) te bevorderen bij het helpen van mensen met communicatieproblemen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Folia Phoniatrica et Logopaedica: International Journal of Phoniatrics, Speech Therapy and Communication Pathology

Folia Phoniatrica et Logopaedica biedt een forum voor internationaal onderzoek naar de anatomie, fysiologie en pathologie van structuren van spraak, taal, slikken en gehoor. Originele artikelen gepubliceerd in dit tijdschrift rapporteren nieuwe bevindingen over basisfuncties, beoordeling, beheer en testontwikkeling in de communicatiewetenschappen en -stoornissen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

International Journal of Audiology

De International Journal of Audiology is een toonaangevend internationaal peer-reviewed tijdschrift dat alle aspecten van de audiologie behandelt. Het tijdschrift publiceert hoogwaardige artikelen over het veelzijdige en multidisciplinaire vakgebied van de audiologie, met als doel de wetenschap en praktijk van de audiologie wereldwijd te verbeteren. Het tijdschrift bestrijkt translationeel en klinisch onderzoek op alle gebieden van de audiologie.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

International Journal of Language & Communication Disorders

Het International Journal of Language & Communication Disorders (IJLCD) is het officiële tijdschrift van het Royal College of Speech & Language Therapists. Het tijdschrift verwelkomt inzendingen over alle aspecten van spraak, taal, communicatiestoornissen en spraak- en taaltherapie. Het biedt een forum voor de uitwisseling van informatie en discussie over kwesties van klinisch of theoretisch belang in de bovengenoemde gebieden.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Fluency Disorders

Het Journal of Fluency Disorders, nu erkend als de enige publicatie die specifiek gewijd is aan stotteren, biedt uitgebreide dekking van klinische, experimentele en theoretische aspecten van stotteren, met inbegrip van de nieuwste technieken voor herstel. Als het officiële tijdschrift van de International Fluency Association bevat het tijdschrift uitgebreide onderzoeks- en klinische rapporten; methodologische, theoretische en filosofische artikelen; recensies; korte mededelingen en nog veel meer.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Phonetics

Het Journal of Phonetics publiceert papers van experimentele of theoretische aard die betrekking hebben op fonetische aspecten van taal en linguïstische communicatieprocessen. Artikelen die technologische en/of pathologische onderwerpen behandelen, of artikelen van interdisciplinaire aard zijn ook geschikt, mits linguïstisch-fonetische principes aan het gerapporteerde werk ten grondslag liggen. Er worden reguliere artikelen, technische artikelen en brieven aan de redactie gepubliceerd. Er worden ook themanummers gepubliceerd.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Speech, Language and Hearing Research

Dit tijdschrift publiceert peer-reviewed onderzoek en andere wetenschappelijke artikelen over de normale en verstoorde processen in spraak, taal, gehoor en aanverwante gebieden zoals cognitie, mondmotoriek en slikken. Het tijdschrift is een internationaal platform voor zowel fundamenteel onderzoek naar communicatieprocessen als klinisch onderzoek naar screening, diagnose en beheer van communicatiestoornissen en de etiologie en kenmerken van deze stoornissen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Journal of Voice

The Journal of Voice wordt algemeen beschouwd als 's werelds belangrijkste tijdschrift voor stemgeneeskunde en onderzoek. Het tijdschrift bevat artikelen geschreven door experts van over de hele wereld over alle onderwerpen in stemwetenschappen, stemgeneeskunde en -chirurgie, en het beheer van stemgerelateerde problemen door spraak-taalpathologen. Het tijdschrift bevat klinische artikelen, klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Logopedics Phoniatrics Vocology

Logopedie Foniatrie Vocologie behandelt onderwerpen die verband houden met spraak-, taal- en stempathologie en de normale stemfunctie in haar verschillende aspecten. Publicaties kunnen de vorm hebben van originele artikelen, d.w.z. theoretische of methodologische studies of empirische verslagen, van recensies van boeken en dissertaties, alsmede van korte verslagen, van kleine of lopende studies of korte notities, waarin commentaar wordt gegeven op eerder gepubliceerd materiaal.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Online journals (Duits)

Forschung Sprache (E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung)

Het doel is een interdisciplinair en internationaal platform op te richten voor onderzoek op het gebied van taal in de Duitstalige landen (Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg). De disciplines logopedie, logopedisch onderwijs, geneeskunde (met name KNO en foniatrie), taalkunde, spraakwetenschap en speciaal onderwijs moeten dit platform gezamenlijk kunnen vullen en gebruiken.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Forum Logopädie

Forum Logopädie is het gedrukte vak- en verenigingsblad van de Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl), waarin de lezer elke twee maanden actuele informatie ontvangt over de logopedie als vakgebied en over ontwikkelingen in het onderwijs en het beroepsbeleid. Het tijdschrift biedt tal van diensten die studie, onderzoek, onderwijs en evidence-based praktijk kunnen ondersteunen en bevorderen.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Lernen und Lernstörungen

Learning and Learning Disorders is het eerste tijdschrift in de Duitstalige wereld dat zich specialiseert in de onderwerpen leren en aanverwante leerstoornissen en dat fundamenteel onderzoek en praktijk met elkaar verbindt. De focus van het tijdschrift ligt op het raakvlak tussen neurowetenschappen en onderwijskunde. Het tijdschrift publiceert originele artikelen, recensies en casestudies in het Duits en het Engels.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Logos: Die Fachzeitschrift für Logopädie und Sprachtherapie

Sinds 1993 houdt dit vaktijdschrift zich bezig met spraak-, taal-, stem-, slik- en gehoorstoornissen in alle leeftijdsgroepen. Het doel is een brug te slaan tussen concrete praktijkbehoeften en actuele wetenschappelijke bevindingen. Voor de lezers van dit tijdschrift betekent dit een mix van dubbelblinde peer-reviewed originele artikelen, impulsbijdragen, interviews, documentaties en discussies.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Praxis Sprache

Praxis Sprache is een leer- en werkboek dat het zelfstandig werken van de leerlingen mogelijk maakt, begeleidt en ondersteunt. De nieuwe editie van Praxis Sprache is gebaseerd op een drievoudige differentiatie in alle hoofdstukken en het verankert het principe van taalbevordering door woordenschatwerk in alle competentiegebieden. Het gebruik van vakspecifieke methoden en coöperatieve leervormen is gekoppeld aan het werken aan de verschillende sleutelcompetenties.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Sprache, Stimme, Gehör: Zeitschrift für Kommunikationsstörungen

Sprache - Stimme - Gehör is het vaktijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met spraak-, stem- en gehoorstoornissen (van logopedisten tot foniatristen/ kinderaudiologen tot leerkrachten logopedie of leerkrachten slechthorendheid). Het brengt verzekerde medische feiten voor uw verdere opleiding (maximaal praktisch nut, de grootst mogelijke ondersteuning in uw dagelijks leven en het beroemde "outside the box" denken zijn onze doelstellingen).

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Sprachförderung und Sprachtherapie

Dit tijdschrift richt zich tot alle beroepsgroepen die werken in basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs of logopediepraktijken met kinderen die lijden aan spraak-, taal-, vloeiendheids- en communicatiestoornissen en biedt therapeuten en leerkrachten praktijkgerelateerde diagnostische en therapeutische kennis.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen

Het Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (ZEFQ) is een peer-reviewed, multidisciplinair en beroepsoverschrijdend tijdschrift dat originele papers, reviews, korte verslagen en geselecteerde conferentie papers publiceert over alle aspecten van bewijs en kwaliteit in de gezondheidszorg. De publicatietalen zijn Duits en Engels.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Nog meer internationale online journals

--------------------------------------------------------------------------------

Als pionier op het gebied van open access publishing heeft BioMed Central (BMC) een groeiende portefeuille van hoogwaardige peer-reviewed tijdschriften. BMC is onderdeel van Springer Nature.

--------------------------------------------------------------------------------

SpringerLink biedt onderzoekers toegang tot miljoenen wetenschappelijke documenten uit tijdschriften, boeken, series, protocollen, naslagwerken en proceedings.

--------------------------------------------------------------------------------

De SCImago Journal & Country Rank is een openbaar toegankelijk portaal dat de wetenschappelijke indicatoren voor tijdschriften en landen bevat die zijn ontwikkeld op basis van de informatie in de databank Scopus (van Elsevier). 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek