Skip to Main Content

Logopedie: (E-)Boeken

Boeken en E-boeken

Op deze pagina vindt je een greep uit de collectie boeken en e-boeken van Zuyd Bibliotheek. Daarnaast zijn ook enkele e-boeken genoemd, die vrij toegankelijk zijn.

Niet alle studieboeken worden als e-boek aangeboden. Daarnaast kunnen veel e-boeken maar door een gelimiteerd aantal gebruikers tegelijkertijd  worden bekeken. Wanneer je een e-boek niet meer gebruikt, sluit deze dan, zodat een andere student van het e-boek gebruik kan maken. 

Catalogus Zuyd Bibliotheek

Gebruik de catalogus om in de collectie van Zuyd Bibliotheek te zoeken naar boeken en e-boeken.

Gebruik de catalogus tevens om in de collectie van Zuyd Bibliotheek te zoeken naar boeken en e-boeken over Logopedie

Kennisclip: Eenvoudig zoeken in de catalogus

Kennisclip: Geavanceerd zoeken in de catalogus I: Booleaans zoeken

Kennisclip: Geavanceerd zoeken in de catalogus II: Trunceren

Nieuw in de collectie van Zuyd Bibliotheek

De ontwikkeling van het kind (van Frank Verhulst)

In dit standaardwerk worden de levensfasen vanaf de prenatale periode tot en met de adolescentie op een overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale relaties. Voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde groep (adolescenten) is in deze elfde, herziene editie meer aandacht dan voorheen.

Plaatsingscode: 416.1 Verh
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek Taalontwikkelingsstoornissen (onder redactie van Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer)

Handboek taalontwikkelingsstoornissen 
beschrijft op een toegankelijke manier de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot signalering, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen en koppelt deze aan kennis uit de praktijk.

Plaatsingscode: 463.4 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

Groene planeet, groene zorg: Jouw impact als zorgprofessional (van Jurjen Luykx, Juliette Mattijsen en Diederik Gommers en Evelyn Brakema)

Dit boek neemt je op een optimistische manier mee in de begrippen ‘Planetary Health’ en duurzame zorg. Of je nu zelf in de zorg werkt of niet, of je al achtergrondkennis hebt of niet: in enkele uurtjes lezen ben je bijgepraat over de laatste stand van zaken om de milieuvoetafdruk van de zorg te verlagen. Het boek biedt de meest up-to-date achtergrondinformatie zowel als concrete tips voor op de werkvloer: over CO2, circulariteit, gedragsverandering, medicatie en nog veel meer. 

Plaatsingscode: 601.5 Groe
(Klik HIER voor het E-boek)

S.M.A.R.T. in de logopedie (van Ineke de Groot en Maartje Oosterwijk)

SMART in de logopedie helpt niet alleen de logopedist, maar ook de logopediestudent bij het formuleren van doelen volgens het SMART principe. Dit kunnen behandeldoelen zijn of doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de ervaren logopedist. Of projectdoelen of persoonlijke leerdoelen voor studenten, gericht op het behalen van de logopedische competenties van de hbo-opleiding voor logopedie.

Plaatsingscode: 603.43 Groo
(Klik HIER voor het E-boek)

Methodisch handelen in de logopedie (van Henriëtte Kuiper en Michêlle Lacroix)

Methodisch handelen in de logopedie is doelgericht, bewust, system(at)isch en procesmatig. Het boek is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’ afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. 

Plaatsingscode: 603.43 Kuip
(Klik HIER voor het E-boek)

Mindfulness-Based Therapy for Managing Fatigue: Supporting People with ME/CFS, Fibromyalgia and Long Covid (van Fiona McKenchnie)

Gebaseerd op een Mindfulness-based Cognitive Therapy programma van 8 weken, richt deze gids zich op de toenemende behoefte aan aangepaste mindfulness in de behandeling van ME/cvs, fibromyalgie, Long Covid en andere chronische vermoeidheidsaandoeningen. Met behulp van de huidige inzichten en theoretische benaderingen van Long Covid en ME/cvs, laat dit boek beoefenaars begrijpen hoe ze hun lessen kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan patiënten met specifieke behoeften en uitdagingen, met inbegrip van aanpassingen voor hersenmist, benaderingen van rust, beweging, dagelijkse activiteit en begeleidende moeilijke gedachten en emoties. 

Plaatsingscode: 606.12 Mcke
(Klik HIER voor het E-boek)

Group Treatment of Neurogenic Communication Disorders: The expert Clinical's Approach (onder redactie van Roberta J. Elman)

Het boek is ontworpen voor dagelijks gebruik door praktijkmensen. Dit boek biedt een schat aan inzicht en globaal perspectief in de zorgverlening bij afasie en aanverwante aandoeningen voor studenten, clinici en professionals in andere gezondheidsgerelateerde disciplines. Deze nieuwe, uitgebreide tweede editie is de definitieve referentiegids voor klinische modellen en specifieke klinische technieken voor cliëntgerichte groepsbehandeling van afasie en andere neurogene communicatiestoornissen.

Plaatsingscode: 606.123 Elma
(Klik HIER voor het E-boek)

Nature-Based Allied Health Practice: Creative and Evidence-Based Strategies (van Amy Wagenfeld en Shannon Marder)

Deze op feiten gebaseerde en toegankelijke gids laat gemakkelijk uitvoerbare, creatieve, beproefde strategieën zien om de natuur in therapie te brengen. Het bevat eenvoudige en leuke kant-en-klare ideeën voor activiteiten. Met de levensloop als kader benadrukken de auteurs de impact van de natuur in elke fase van de menselijke ontwikkeling. Er zijn hulpmiddelen opgenomen om te beoordelen of een programma klaar is om de natuur te integreren, plannen te maken om de therapie naar buiten te brengen (of naar binnen te halen) en de impact te evalueren die het zou kunnen hebben voor patiënten of cliënten. 

Plaatsingscode: 611.2 Wage
(Klik HIER voor het E-boek)

Heilmittel-Richtlinie und Heilmittelkatalog

De nieuwe editie van dit boek is gebaseerd op de nu geldende Therapeutische Producten Richtlijn (Duitsland). Met alle wijzigingen tot 01.04.2022 is het een onmisbaar naslagwerk voor alle therapeuten, artsen, administrateurs bij de financieringsinstanties en allen die beroepsmatig met therapeutische producten te maken hebben. De middelen voor de vakgebieden fysiotherapie, podotherapie, ergotherapie, voedingstherapie en stem-, spraak-, taal- en sliktherapie staan overzichtelijk in één boek. 

Plaatsingscode: 612 Heil

Clinical Decision Making in Fluency Diorders (van Walter Manning en Anthony DiLollo)

Dit boek is ontworpen voor afgestudeerde studenten die beginnen aan hun eerste diepgaande ervaring op het gebied van stotterstoornissen, maar ook voor professionele clinici die hun kennis van dit specialisme uitbreiden. De tekst richt zich niet alleen op het effectief omgaan met stotteren, maar ook op het therapeutische traject door het beschrijven van doelen, principes en technieken voor assessment counseling en continu management. Deze tekst biedt klinische inzichten om mensen die stotteren te helpen met hun vermogen om te communiceren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Plaatsingscode: 612.62 Mann

Praktijkboek broddelen: Succesvol behandeld (van Yvonne van Zaalen)

In Praktijkboek broddelen komen de voortschrijdende inzichten in de kennis over broddelen uitgebreid aan de orde. De theoretische onderbouwing, diagnostische instrumenten, therapieopbouw en de concrete behandelsuggesties zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en langdurige klinische ervaring. In het gehele boek zijn praktijkgerichte casussen gebruikt om de boodschap te verhelderen.

Plaatsingscode: 612.62 Zaal
(Klik HIER voor het E-boek)

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen: Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg (van Sandra de Groot, Marjo van Gerven, Leenke van Haaften, Karen van Hulst, Marloes Lagarde, Saskia Scholten en Lenie van den Engel-Hoek)

Op basis van toegenomen kennis en ervaring is dit boek geheel herzien en geeft het een leidraad voor het herkennen en begeleiden van de problemen met eten, drinken en/of slikken. In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod: de normale ontwikkeling van eten, drinken en slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding; de verschillende eet-, drink- en slikvaardigheden; de begeleiding van specifieke groepen kinderen met eet-, drink- en slikproblemen.

Plaatsingscode: 612.631 Eet
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking (onder redactie van Marijke Tonino, Dederieke Maes-Festen, Syvlia Huisman en Wiebe Braam)

In dit overzichtswerk wordt geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de (medische) zorg anders is dan anders. Het boek biedt zowel diepgaande achtergrondinformatie als praktische handvatten voor doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling. In deze tweede, herziene editie is alle informatie geactualiseerd naar de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische richtlijnen. Ook is nieuwe inhoud toegevoegd over onder andere sensorische integratie.

Plaatsingscode: 613.69 Toni

Ondertekst: Omgaan met taal en spraak in tijd en ruimte (van Oene Zwietink en Berbke Hermans)

Ondertekst, de Maastrichtse Methode, oefent en traint de stuurkracht over melodie, ritme en timbre, de expressie, de zeggingskracht van taal en spraak. ‘Ondertekst’ staat niet in Van Dale, maar zegt hoe de speler met tekst kan zeggen wat hij bedoelt, ook als er letterlijk iets anders staat. De Maastrichtse Methode ontwikkelde een eigen benadering. In het Theater Model wordt onderzocht hoe emotie en denken hoorbaar worden, de verbeelding vorm krijgt. Een kale lege ruimte wordt laboratorium voor onderzoek naar taal en spraak in tijd en ruimte.

Plaatsingscode: 792.14 Zwie

Developing Early Verbal Skills through Music: Using Rhythm, Movement and Song with Children and Young People with Additional or Complex Needs (van Tracy Jeffery)

Dit boek is gebaseerd op actueel onderzoek naar de verbanden tussen muziek en spraak en legt uit hoe en waarom muzikale activiteiten kunnen worden gebruikt om de mechanismen en processen die nodig zijn voor spraak te ondersteunen. Deze gids bevat specifieke richtlijnen voor de fysiologische, neurologische en leerverschillen waar kinderen mee te maken hebben als ze spraak willen begrijpen, zoals hypermobiliteit, autismespectrumaandoeningen, het syndroom van Down, auditieve verwerkingsverschillen en problemen met de motorische timing. 

Plaatsingscode: 803.33 Jeff
(Klik HIER voor het E-boek)

De taalontwikkeling van het kind (van Annemarie Schaerlaekens)

De taalontwikkeling van het kind beschrijft de verschillende fases in het taalverwervingsproces van kinderen, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. Deze vernieuwde, derde editie van De taalontwikkeling van het kind is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van taalontwikkeling. Zo is er in deze editie meer aandacht voor prenatale ontwikkeling en meertalige ontwikkeling. Ook nieuwe onderzoekstechnieken komen in deze editie aan bod. 

Plaatsingscode: 803.33 Scha
(Klik HIER voor het E-boek)

De Koninklijke Bibliotheek: Tips voor het vinden van Open Access

De Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede informatie, en dus ook tot wetenschappelijke publicaties. Daarom zijn zij een voorstander van open access. 

Open access houdt in dat iedereen wetenschappelijke literatuur kan raadplegen en hergebruiken zonder daarvoor te hoeven betalen. Het gaat om onderzoek dat voor een deel of helemaal uit publieke middelen is gefinancierd. Op deze pagina vind je tips om een vrij toegankelijke versie van artikelen te vinden.

Kennisclip: E-books in de Zuyd Bibliotheek

E-boeken via diverse platformen

Hieronder een overzicht van diverse platformen, die 
E-boeken beschikbaar stellen.

--------------------------------------------------------------------------------

Bookboon biedt studenten gratis studieboeken aan, geschreven door professoren van de beste universiteiten ter wereld, over onderwerpen variërend van techniek en IT tot economie en bedrijfskunde. Het gaat verder op de werkplek.

--------------------------------------------------------------------------------

Boom uitgevers heeft een grote collectie aan e-boeken, waarop Zuyd Bibliotheek jaarlijks een licentie heeft.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Google Books vind je een groot aantal e-boeken. Lees meer over hoe je Google Books kunt gebruiken in deze LibGuide, onder het tabblad Zoekmachines: Google Books.

--------------------------------------------------------------------------------

SpringerLink heeft een grote collecte Nederlandstalige en Engelstalige e-boeken, waarop Zuyd Bibliotheek een licentie heeft.

E-boeken in Open Access

Hieronder een overzicht van open access E-boeken.

--------------------------------------------------------------------------------

Van Damme, D. & Zahner, D. (Reds). (2022). Does Higher Education Teach Students to Think Critically? OECD Publishing. Bekijk dit boek online

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek