Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedie: APA | Bronvermelding

APA | Bronvermelding

Op deze pagina vindt je informatie over de regels bij het maken van bronvermeldingen, de APA richtlijnen (APA7) en EndNote.

American Psychological Association (APA)

De APA-stijl is een uitgebreide handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten. APA staat voor de American Psychological Association, maar de richtlijnen worden ook toegepast in andere vakgebieden.

Een belangrijk onderdeel van de APA-stijl zijn de richtlijnen voor literatuurverwijzing en bronvermelding. Deze worden wereldwijd door de studenten, docenten en onderzoekers van veel hogescholen en universiteiten gebruikt, ook in Nederland. De APA-stijl hanteert de zogenaamde auteur-datum methode voor het verwijzen van bronnen.

Er zijn ook andere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst. Naast APA zijn dat bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard en Vancouver.

Het verwerken van bronnen in een document

EndNote is een software (gratis via Zuyd) waarmee je een persoonlijke databank opbouwt met daarin beschrijvingen van bronnen (boeken, artikels en meer). Klik hier voor meer informatie over Endnote.

Door de koppeling van EndNote met Word kun je tijdens het schrijven literatuurverwijzingen en bronnenlijsten in je tekst opnemen. De verwijzingen in Word zijn helaas niet altijd in overeenstemming met de APA-richtlijnen. Het is daarom belangrijk om altijd zelf nog een extra controle van de APA-richtlijnen uit te voeren.

Voorbeelden bij het maken van een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen

De APA-richtlijnen uitgelegd | APA7

Voor bronvermelding worden op veel hogescholen en universiteiten de APA-richtlijnen toegepast. Omdat een Nederlandse handleiding ontbrak is in 2017 De APA-richtlijnen uitgelegd uitgebracht, een door de Werkgroep APA samengestelde handleiding gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen.

Nadat in 2020 de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association is verschenen, waarbij enkele richtlijnen zijn herzien, ontstond de noodzaak ook De APA-richtlijnen uitgelegd aan te passen. In deze derde editie zijn de herziene richtlijnen verwerkt, worden meer dan 100 voorbeelden gegeven en nieuwe onderwerpen behandeld, waaronder de opmaak van een verslag. 

Deze compacte handleiding is te verkrijgen via de webshop van Studystore, te leen in de Zuyd Bibliotheek en digitaal te raadplegen als E-boek of als PDF.

De belangrijkste verschillen tussen APA7 en APA6

Er zijn ongeveer twintig herziene en nieuwe APA-richtlijnen (APA7) met betrekking tot bronvermelding. Raadpleeg dit bestand om meer informatie te verkrijgen over de belangrijkste verschillen tussen APA7 en APA6

In het onderwijs zullen veel studenten, die ooit met de tweede editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zijn gestart, deze blijven handhaven. Het PDF van deze tweede editie blijft beschikbaar. In de Moodle omgevingen zullen de bronnenlijsten geleidelijk worden aangepast. Ook in de diverse LibGuides is nog werk aan de winkel,. Deze klus wordt nu opgepakt door het bibliotheekteam.

Kennisclips: Project APA7

Bezoek de YouTube-pagina van Project APA7 om diverse kennisclips over de APA Guidelines te bekijken.

Checklist APA-richtlijnen van de HAN

Momenteel bestaat er nog geen officiële controlelijst van de APA-richtlijnen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben daarom een LibGuide ontwikkeld met daarin twee checklisten, die iedereen kan hanteren bij het controleren op het juist toepassen van de APA-richtlijnen. De checklist is een pdf-bestand van twee pagina’s en bestaat uit 29 punten, verdeeld in vier onderdelen:

  • Algemeen
  • Bronvermelding in de tekst
  • Bronvermelding in de bronnenlijst
  • Juiste vermelding

De checklist is omgezet naar een Excelbestand waarbij de beoordelaar kan aangeven of aan de richtlijnen is voldaan.

Naast deze uitgebreide checklist is er ook een kortere versie beschikbaar, waarin de tien belangrijkste punten zijn vermeld.

Scribbr

Gebruik de Scribbr APA Generator om eenvoudig de bronvermelding volgens de APA-richtlijnen te maken. Kies de taal van je scriptie, selecteer het type bron, vul de invoervelden in en genereer de bron precies volgens de officiële APA-richtlijnen.

WorldCat

WorldCat-logo

WorldCat is een bron voor het vinden van unieke en betrouwbare materialen die je vaak nergens anders kunt vinden dan in een bibliotheek. En doordat WorldCat de collecties van duizenden bibliotheken op één plaats met elkaar verbindt, kan je gemakkelijk door alle bibliotheken ter wereld bladeren vanuit één eenvoudig zoekvak. Selecteer een titel, ga naar citeren|exporteren en kies vervolgens APA7 om de bronvermelding in de gewenste stijl te verkrijgen.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek