Skip to Main Content

Logopedie: APA | Bronvermelding

APA | Bronvermelding

Op deze pagina vindt je informatie over de regels bij het maken van bronvermeldingen, de APA richtlijnen (APA7) en EndNote.

American Psychological Association (APA)

De APA-stijl is een uitgebreide handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten. APA staat voor de American Psychological Association, maar de richtlijnen worden ook toegepast in andere vakgebieden.

Een belangrijk onderdeel van de APA-stijl zijn de richtlijnen voor literatuurverwijzing en bronvermelding. Deze worden wereldwijd door de studenten, docenten en onderzoekers van veel hogescholen en universiteiten gebruikt, ook in Nederland. De APA-stijl hanteert de zogenaamde auteur-datum methode voor het verwijzen van bronnen.

Er zijn ook andere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst. Naast APA zijn dat bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard en Vancouver.

Kennisclips: Project APA7

Bezoek de YouTube-pagina van Project APA7 om diverse kennisclips over de APA Guidelines te bekijken.

Voorbeelden bij het maken van een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen

LibGuide met Checklist APA-richtlijnen van de HAN

Momenteel bestaat er nog geen officiële controlelijst van de APA-richtlijnen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben daarom een LibGuide ontwikkeld met daarin twee checklisten, die iedereen kan hanteren bij het controleren op het juist toepassen van de APA-richtlijnen. De checklist is een pdf-bestand van twee pagina’s en bestaat uit 29 punten, verdeeld in vier onderdelen:

  • Algemeen
  • Bronvermelding in de tekst
  • Bronvermelding in de bronnenlijst
  • Juiste vermelding

De checklist is omgezet naar een Excelbestand waarbij de beoordelaar kan aangeven of aan de richtlijnen is voldaan.

Naast deze uitgebreide checklist is er ook een kortere versie beschikbaar, waarin de tien belangrijkste punten zijn vermeld.

De APA-richtlijnen uitgelegd | APA7

Voor bronvermelding worden op veel hogescholen en universiteiten de APA-richtlijnen toegepast. Omdat een Nederlandse handleiding ontbrak is in 2017 De APA-richtlijnen uitgelegd uitgebracht, een door de Werkgroep APA samengestelde handleiding gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen.

Nadat in 2020 de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association is verschenen, waarbij enkele richtlijnen zijn herzien, ontstond de noodzaak ook De APA-richtlijnen uitgelegd aan te passen. In deze derde editie zijn de herziene richtlijnen verwerkt, worden meer dan 100 voorbeelden gegeven en nieuwe onderwerpen behandeld, waaronder de opmaak van een verslag. 

Deze compacte handleiding is te verkrijgen te leen in de Zuyd Bibliotheek en digitaal te raadplegen als E-boek of als PDF.

De APA-richtlijnen uitgelegd: Generatieve AI

De Werkgroep APA heeft in 2024 als aanvulling op de handleiding richtlijnen opgesteld voor het verwijzen naar en vermelden van generatieve AI

De belangrijkste verschillen tussen APA7 en APA6

Er zijn ongeveer twintig herziene en nieuwe APA-richtlijnen (APA7) met betrekking tot bronvermelding. Raadpleeg dit bestand om meer informatie te verkrijgen over de belangrijkste verschillen tussen APA7 en APA6

In het onderwijs zullen veel studenten, die ooit met de tweede editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zijn gestart, deze blijven handhaven. Het PDF van deze tweede editie blijft beschikbaar. In de Moodle omgevingen zullen de bronnenlijsten geleidelijk worden aangepast. Ook in de diverse LibGuides is nog werk aan de winkel,. Deze klus wordt nu opgepakt door het bibliotheekteam.

WorldCat

WorldCat-logo

WorldCat is een bron voor het vinden van unieke en betrouwbare materialen die je vaak nergens anders kunt vinden dan in een bibliotheek. En doordat WorldCat de collecties van duizenden bibliotheken op één plaats met elkaar verbindt, kan je gemakkelijk door alle bibliotheken ter wereld bladeren vanuit één eenvoudig zoekvak. Selecteer een titel, ga naar citeren|exporteren en kies vervolgens APA7 om de bronvermelding in de gewenste stijl te verkrijgen.

EndNote

EndNote is een software (gratis via Zuyd) waarmee je een persoonlijke databank opbouwt met daarin beschrijvingen van bronnen (boeken, artikels en meer). Klik hier voor meer informatie over EndNote.

Door de koppeling van EndNote met Word kun je tijdens het schrijven literatuurverwijzingen en bronnenlijsten in je tekst opnemen. De verwijzingen in Word zijn helaas niet altijd in overeenstemming met de APA-richtlijnen. Het is daarom belangrijk om altijd zelf nog een extra controle van de APA-richtlijnen uit te voeren.

Mendeley

Mendeley Reference Manager is een gratis referentieprogramma voor studenten en onderzoekers. Met Mendeley kan je citaten en bibliografieën genereren in Microsoft Word, LibreOffice en LaTeX. Je kunt ook volledige tekstartikelen lezen en annoteren, evenals PDF-bestanden importeren en organiseren vanaf uw computer.

Mendeley Cite is de nieuwe toepassing om citaties toe te voegen in Microsoft® Word, te gebruiken met Microsoft 365. De nieuwe toepassing bestaat nu als een op zichzelf staande applicatie, wat betekent dat je deze kunt gebruiken zonder Mendeley Reference Manager te openen of zelfs te installeren. U kunt deze ook gebruiken met online versies van Word.

Scribbr

Gebruik de Scribbr APA Generator om eenvoudig de bronvermelding volgens de APA-richtlijnen te maken. Kies de taal van je scriptie, selecteer het type bron, vul de invoervelden in en genereer de bron precies volgens de officiële APA-richtlijnen.

Zotero

Zotero is een referentiemanager waarmee je referenties kunt verzamelen alsmede bijbehorende teksten, bestanden, webpagina’s et cetera. De referenties zijn in een tekst te gebruiken als verwijzingen en voor het samenstellen van een literatuurlijst.

Zotero bestaat uit de Zotero Library, een browserextensie en een Word plug-in. Met de Zotero Connector, een browserextensie, kun je referenties uit catalogi, databases en webpagina’s importeren in Zotero.

Om referenties en bestanden te verzamelen moet de Zotero Library actief zijn. Met de Zotero Connector, een icoontje  in je browser, kun je referenties in catalogi, databases et cetera uploaden naar jouw Library.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek