Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedie: Evidence-based practice (EBP)

Evidence-based practice (EBP)

Op deze pagina vindt je informatie over evidence-based practice binnen de Logopedie en de Gezondheidszorg in het algemeen.

Evidence-based practice (EBP) is het idee dat beroepspraktijken gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk bewijs. Hoewel het voorstel vanzelfsprekend wenselijk lijkt, is het controversieel, waarbij sommigen aanvoeren dat de resultaten niet zo goed op individuen zijn afgestemd als traditionele praktijken.

Evidence-based practice boeken in de collectie

Evidenzbasierte Sprachtherapie: Grundlagen und Praxis (van Ulla Beushausen en Holger Grötzbach)

Dies ist das erste und einzige Buch, das den praktischen Transfer von evidenzbasierter Praxis in die Sprachtherapie vollzieht. Das Buch erklärt praxisorientiert die Integration von Forschungsmethoden und Studiendesigns in den Alltag anhand vieler Fälle. 

Plaatsingscode: 603.43 Beus

Creating Practice-based Evidence: A Guide for SLT's (onder redactie van Corinne Dobinson en Yvonne Wren)

This book will help to increase SLTs' competence and confidence in conducting small-scale research studies. It contains practical information, advice and guidance to help clinicians get started on manageable research based on their everyday caseload and activities. 

Plaatsingscode: 603.43 Crea

Embedding evidence-based practice in speech and language therapy: International examples (onder redactie van Hazel Roddam en Jemma Skeat)

Embedding evidence-based practice in speech and language therapy showcases the creative ways that SLTs are developing knowledge and skills for EBP, creating contexts that support the use of evidence in practice, and working towards making evidence easily accessible and usable. 

Plaatsingscode: 603.43 Embe

Evidenzbasierte Praxis in den Gesundheitsberufen: Chancen und Herausforderungen für Forschung und Anwendung (onder redactie van Robin Haring en Julia Siegmüller)

Dieses Buch erlautert den aktuellen Diskussionsstand zum wissenschaftlichen Anspruch evidenz-basierter Praxis in den Gesundheitsberufen und gibt eine kritische Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken einer evidenz-basierten Praxis.

(Klik HIER voor het E-boek)

Evidence-based logopedie: Logopedisch handelen gebasseerd op wetenschappelijke evidentie (van Hanneke Kalf en Joost de Beer)

Evidence-based logopedie beschrijft logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie en geeft antwoord op de volgende vragen: hoe en waar vind je snel bruikbare literatuur, hoe beoordeel je die, hoe bereken en interpreteer je klinisch relevante uitkomsten, hoe gebruik je systematische reviews en richtlijnen? 

Plaatsingscode: 603.43 Kalf

Occupational Therapy, Physical Therapy and Speech Therapy for Persons with Neuromuscular Diseases: An Evidence Based Orientation (van Edith Cup)

Dit proefschrift, geschreven door Edith Cup, van de Radboud Universiteit Nijmegen beschrijft een evidence-based oriëntatie, waarbij ergotherapie, fysiotherapie en logopedie als uitgangspunt worden genomen voor mensen met neuromusculaire ziekten.

Plaatsingscode: 605.812 Cup

Logopedie bij de ziekte van Parkinson: Een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (van Hanneke Kalf)

Logopedie bij de ziekte van Parkinson, een evidence-based richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), is een systematische landelijk ontwikkelde leidraad voor logopedische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers. 

Plaatsingscode: 606.126 Logo

Evidence-based pratice tijdschriften en vakbladen in de collectie

Evidence-Based Communication and Intervention (EBCAI)

Evidence-Based Communication Assessment and Intervention (EBCAI) brings together professionals who work in clinical and educational practice as well as researchers from all disciplines to promote evidence-based practice (EBP) in serving individuals with communication impairments.

Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

TvZ | Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

Het vakblad TvZ belicht de verpleegkundige praktijk én wetenschap. De diepgaande en wetenschappelijke artikelen gaan over onderzoek, opinie, beleid en management. TvZ staat bovendien boordevol kwalitatief hoogwaardige artikelen over evidence-based practice.

Het tijdschrift is fysiek aanwezig in de collectie van Zuyd Bibliotheek.
Klik HIER om het tijdschrift digitaal in te zien.

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Met het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice wordt een brug geslagen tussen de wetenschap en de verpleegkundige praktijk van alledag. Elk nummer heeft een speciaal thema en bevat casussen, klinische lessen en voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek dat in de praktijk is toegepast. Het tijdschrift is met ingang van 2018 opgegaan in het tijdschrift TVZ | Verpleegkundige praktijk en wetenschap. Online kan je eerdere volumes en issues van het tijdschrift doorzoeken (van 2004 tot en met 2017).

Evidence-based practice databanken

ASHA Evidence Maps (gecreëerd door de American Speech-Language-Hearing Association) is een doorzoekbaar online hulpmiddel om clinici te helpen bij het nemen van evidence-based beslissingen.

---------------------------------------------------------------------------------------

CINAHL biedt indexering van de beste verpleegkundige en paramedische literatuur. De databank omvat een breed scala aan onderwerpen. De Dover Library ontwikkelde een video over CINAHL Evidence Based Care Sheets

---------------------------------------------------------------------------------------

Cochrane Library is een verzameling van databanken met verschillende soorten onafhankelijk bewijs van hoge kwaliteit voor de besluitvorming in de gezondheidszorg. 

---------------------------------------------------------------------------------------

PubMed is een gratis databank voor het zoeken en vinden van biomedische en biowetenschappelijke literatuur met als doel de gezondheid te verbeteren.

---------------------------------------------------------------------------------------

speechBITE is een databank van interventiestudies over de hele logopediepraktijk.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trip Medical Database is een klinische zoekmachine ontworpen om gebruikers in staat te stellen snel en gemakkelijk hoogwaardig onderzoeksbewijs te vinden en te gebruiken ter ondersteuning van hun praktijk en/of zorg.

Opleidingen over evidence-based practice in de logopedie

De Arteveldehogeschool in Gent biedt een online leeromgeving aan over evidence-based handelen in de logopedie en audiologie.

AGREE Instrument

AGREE is de afkorting van Appraisal of Guidelines Research & Evaluation. Het AGREE Instrument is ontwikkeld om de kwaliteit van richtlijnen te bevorderen.

Het beoordelen van een artikel

Hieronder vind je een handige checklist voor het beoordelen van een artikel.

Landelijk Netwerk EBP Logopedie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland, die de belangen behartigd van alle bij hen aangesloten leden. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Europees Netwerk EBP Logopedie

De European Speech and Language Therapy Association (ESLA) is de overkoepelende organisatie voor logopedieverenigingen in heel Europa. De doelstellingen van ESLA zijn: het vervullen van de rol van gezaghebbende stem voor spraak- en taaltherapie in Europa, het waarborgen van de duurzaamheid van de organisatie en het vergroten voor erkenning, promotie en bescherming van het beroep.

Wereldwijd Netwerk EBP Logopedie

De International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP) heeft een wereldwijde visie om een beter begrip, kennis en zorg te bevorderen voor iedereen met communicatie- en slikstoornissen. De missie van IALP is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met communicatie-, spraak-, taal-, stem-, gehoor- en slikstoornissen.

Voorbeelden van evidence-based practice in de logopedie

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek