Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedie: Richtlijnen | Meetsinstrumenten

Richtlijnen en Meetinstrumenten

Op deze pagina vindt je een overzicht van richtlijnen en meetinstrumenten binnen de Logopedie en de Gezondheidszorg in het algemeen.

Een richtlijn (in de zorg) is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met de expertise en de ervaringen van de zorgprofessionals en -gebruikers.

Een meetinstrument (in de zorg) is een verzamelnaam van checklists en methodes die een verpleegkundige gebruikt om duidelijkheid te krijgen over de situatie van de cliënt. De uitkomst van een meeting kan een trigger zijn voor een bepaalde interventie.

Richtlijnen en meetinstrumenten op nationaal vlak

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van Meetinstrumenten in de zorg toont een overzicht van de actuele meetinstrumenten

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) toont een overzicht van de actuele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van de Richtlijnendatabase (eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten) toont een overzicht van de actuele medische richtlijnen voor de tweede lijn. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van Stichting Hoormij heeft een patienteninformatietool die medische informatie in duidelijk taal biedt. Deze patienteninformatietool bevat een overzicht van de actuele richtlijnen op het gebied van oorsuizen. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van Zorginzicht (een initiatief van het Zorginstituut Nederland) toont een overzicht van de actuele kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden en de hulpmiddelen om ze te maken of te ontwikkelen.

Artikels over richtlijnen

Het is nauwelijks meer voorstelbaar dat de zorg het ooit zonder deed. Richtlijnen hebben hun meerwaarde duidelijk bewezen. Toch zitten er veel haken en ogen aan het hebben en gebruiken van richtlijnen. In het Themanummer Richtlijnen van NTvG (jaargang 166, nummer 43/44) wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Lees het artikel op pagina 46-49
‘Dokters moeten wel zelf logisch blijven nadenken’. Een gesprek over de rol en waarde van richtlijnen in ons zorgstelsel.

Het is nauwelijks meer voorstelbaar dat de zorg het ooit zonder deed. Richtlijnen hebben hun meerwaarde duidelijk bewezen. Toch zitten er veel haken en ogen aan het hebben en gebruiken van richtlijnen. In het Themanummer Richtlijnen van NTvG (jaargang 166, nummer 43/44) wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Lees het artikel op pagina 50-55
Richtlijnen zijn onmisbaar voor passende zorg

Het is nauwelijks meer voorstelbaar dat de zorg het ooit zonder deed. Richtlijnen hebben hun meerwaarde duidelijk bewezen. Toch zitten er veel haken en ogen aan het hebben en gebruiken van richtlijnen. In het Themanummer Richtlijnen van NTvG (jaargang 166, nummer 43/44) wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Lees het artikel op pagina 56-57
Passend gedrag

Richtlijnen en meetinstrumenten op internationaal vlak

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) toont een overzicht van de actuele richtlijnen, meetinstrumenten en kwaliteitssandaarden die gericht zijn op het het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor alle Amerikanen.

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van Guidelines International Network (GIN) toont een overzicht van de actuele richtlijnen

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van de International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP) toont een overzicht van de actuele richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Richtlijnen en meetinstrumenten binnen de jeugdzorg

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) toont een overzicht van de actuele richtlijnen op het gebied van jeugdgezondheid. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) toont een overzicht van de actuele richtlijnen op het gebied van kindergeneeskunde.

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming toont een overzicht van de actuele richtlijnen op het gebied van jeughulp en jeugdbescherming. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek