Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedie: Websites

Websites

Op deze pagina vindt je een overzicht van websites, die interessant zijn voor Logopedie en de Gezondheidszorg in het algemeen.

Logopedische beroepsverenigingen in diverse delen van de wereld

---------------------------------------------------------------------------------------

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

---------------------------------------------------------------------------------------

De Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) is de beroeps- en vakvereniging van zelfstandige en werkzame logopedisten in Duitsland, die ook openstaat voor leden van andere logopedische beroepen.

---------------------------------------------------------------------------------------

De Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT) is de beroepsorganisatie voor spraak- en taaltherapeuten in het Verenigd Koninkrijk. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De European Speech and Language Therapy Association (ESLA) is de overkoepelende organisatie voor logopedieverenigingen in heel Europa.

---------------------------------------------------------------------------------------

The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) is de professionele en wetenschappelijke vereniging voor audiologen, spraak-taalpathologen, spraak-, taal- en gehoorwetenschappers, ondersteunend audiologisch- en spraak-taalpathologisch personeel en studenten in de Verenigde Staten.

---------------------------------------------------------------------------------------

De Speech-Language & Audiology Canada (SAC) is de enige nationale organisatie die spraak-taalpathologen, audiologen en communicatieassistenten met passie ondersteunt en vertegenwoordigt in Canada. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Speech Pathology Australia (SPA) is de nationale beroepsvereniging voor spraakpathologie in Australië.

---------------------------------------------------------------------------------------

De New Zealand Speech-language Therapists' Association (NZSTA) is de grootste beroepsvereniging van spraak- en taaltherapeuten in Aotearoa Nieuw-Zeeland. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP) is de wereldwijde non-profit organisatie van professionals en wetenschappers in communicatie, spraak, taal, pathologie, audiologie en slikken.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

---------------------------------------------------------------------------------------

Dwang in de zorg informeert professionals over het zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Zorg voor innoveren informeert en adviseert over hoe je jouw innovatie snel kunt toepassen en hoe zij je daarbij kunnen helpen en verbindt door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Opleidingsinstituten

---------------------------------------------------------------------------------------

Allyoucanlearn is een open platform en biedt een groeiend aantal gratis online leerinhouden. Leermodules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld, gemeenten en andere betrokkenen binnen de sector Zorg en Welzijn. Het doel is een betere aansluiting tussen onderwijs en het werkveld.

---------------------------------------------------------------------------------------

NCOI Opleidingen is de enige erkende opleider in Nederland die zich alleen richt op werkenden. Bij NCOI kun je studeren naast je baan in deeltijd, op elk niveau (MBO, HBO of Master). 

Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie

Het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie is een netwerk waar alle opleidingen Logopedie in Nederland deel van uitmaken. Dit netwerk is gericht op samenwerken en elkaar versterken. Het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie is richtinggevend voor het onderwijs en het beroep van logopedist in een veranderende (inter)nationale maatschappelijke context in partnerschap met de NVLF. 

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) realiseert de kwaliteitsregistratie voor negen paramedische beroepsgroepen. Dat zijn: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. De missie van het KP is het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. 

Landelijke netwerken en verenigingen

---------------------------------------------------------------------------------------

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De website van ParkinsonNet is een landelijk netwerk waarbij patiënt en zorgverleners samenwerken aan zorg op maat.

Onderzoeksinstituten

---------------------------------------------------------------------------------------

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Ze doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een nationale functie.

---------------------------------------------------------------------------------------

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met opdrachtgevers signaleren ze welk onderzoek nodig is en voeren ze dit uit. Het RIVM geeft advies aan de overheid, professionals en burgers.

---------------------------------------------------------------------------------------

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ze financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken ze het verschil.

Kennisinstituten

---------------------------------------------------------------------------------------

EIZT is een inspirerende, verbindende en kritische kennispartner in het verkennen en realiseren van meerwaarde van technologie en e-health toepassingen in zorg en welzijn. 

---------------------------------------------------------------------------------------

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

---------------------------------------------------------------------------------------

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

---------------------------------------------------------------------------------------

Binnen het Testportfolio van Bohn Stafleu van Loghum wordt een breed assortiment aan wetenschappelijk onderbouwde instrumenten (screeners, vragenlijsten, tests en therapiematerialen zowel op papier als digitaal) aangeboden. Daarvoor wordt steeds gezocht naar de methode die het best aansluit bij het beantwoorden van de hulpvraag van de cliënt. Vanuit de gedachte ‘voor professionals door professionals’ wordt samengewerkt met gerenommeerde partners en klanten. Via Testweb zijn veel tests digitaal af te nemen en te scoren. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek