Skip to Main Content

Ergotherapie: Afstudeer- en Onderzoekspublicaties

Afstudeer- en onderzoekspublicaties

Op deze pagina vindt je informatie over afstudeer- en onderzoekspublicaties binnen de ergotherapie en de gezondheidszorg in het algemeen.

Repository Zuyd Studentproducten

Zuyd Bibliotheek heeft een aparte repository voor de bachelor producten, namelijk de Repository Zuyd Studentproducten. Zoek bijvoorbeeld op de term 'ergotherapie" en je krijgt een overzicht van de beschikbare scripties van alumni van de opleiding Ergotherapie.

--------------------------------------------------------------------------------

Afstudeerwerkstukken van Zuyd studenten kunnen worden gepubliceerd in zowel de Repository Zuyd Studentproducten als in de HBO Kennisbank. De opleiding bepaalt of een afstudeerwerkstuk wordt gepubliceerd, maar het auteursrecht blijft bij de student. De student kan altijd aan de Zuyd Bibliotheek vragen om het afstudeerwerkstuk te verwijderen. Indien je afstudeerwerkstuk vertrouwelijke informatie van een bedrijf bevat, verzeker je er dan eerst van dat er geen bezwaar is tegen publicatie. Alvorens deze afstudeerproducten worden gepubliceerd moeten ze echter aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze moeten beoordeeld zijn met een zeven of hoger,
  • er moet goedkeuring zijn van de organisatie en
  • de student moet schriftelijk toestemming geven middels het toestemmingsformulier.

Indien een scriptie geschreven is door meer studenten, dienen alle auteurs toestemming voor publicatie te geven.

HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten.

HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Publinova

Publinova is hét nationale platform dat praktijkgericht onderzoek voor iedereen vindbaar en zichtbaar maakt. Publinova wil het delen van kennis rond praktijkgericht onderzoek in Nederland makkelijker maken dan ooit tevoren!

Met Publinova delen onderzoekers en lectoren hun expertise met beroepsgenoten van andere hogescholen, met professionals uit het werkveld en met een breder publiek. De open toegang (open access) tot deze kennisproducten maakt de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij een stuk eenvoudiger. 

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek