Skip to Main Content

Ergotherapie: (E-)Boeken

Boeken | E-boeken

Op deze pagina vindt je een greep uit de collectie boeken en e-boeken van Zuyd Bibliotheek. Daarnaast zijn ook enkele e-boeken genoemd, die vrij toegankelijk zijn.

Niet alle studieboeken worden als e-boek aangeboden. Daarnaast kunnen veel e-boeken maar door een gelimiteerd aantal gebruikers tegelijkertijd  worden bekeken. Wanneer je een e-boek niet meer gebruikt, sluit deze dan, zodat een andere student van het e-boek gebruik kan maken. 

Catalogus Zuyd Bibliotheek

Gebruik de catalogus om in de collectie van Zuyd Bibliotheek te zoeken naar boeken en e-boeken.

Gebruik de catalogus tevens om in de collectie van Zuyd Bibliotheek te zoeken naar boeken en e-boeken over Ergotherapie

Kennisclip: Eenvoudig zoeken in de catalogus

Kennisclip: Geavanceerd zoeken in de catalogus I: Booleaans zoeken

Kennisclip: Geavanceerd zoeken in de catalogus II: Trunceren

Nieuw in de collectie

Ze kunnen het niet zeggen: Over autonomie en afhankelijkheid in de alledaagse ondersteuning aan mensen met EVB+ (van Geertje van der Geest)

Praktisch moet de werker er voortdurend op uit zijn, relationele veiligheid bieden, bereid zijn om met respect voor kwetsbaarheid iemands mogelijkheden te verkennen en grenzen te verleggen, en daar in de organisatie ruimte en steun voor krijgen. Theoretisch is er behoefte aan een ander begrippenapparaat, een bijgesteld idee wat goede professionaliteit is en vooral: meer hoogachting voor de kennis en kunde van practici. En het kwaliteitsdenken moet zich breder oriënteren. Dit herziene denken over autonomie is zeker ook betekenisvol voor de (bijzondere) jeugdzorg, de ggz en psychiatrie en bijvoorbeeld in de zorg voor mensen met dementie, NAH of die zich anderszins moeilijk verstaanbaar maken.

Plaatsingscode: 326 Gees

Groene planeet, groene zorg: Jouw impact als zorgprofessional (van Jurjen Luykx, Juliette Mattijsen en Diederik Gommers en Evelyn Brakema)

Dit boek neemt je op een optimistische manier mee in de begrippen ‘Planetary Health’ en duurzame zorg. Of je nu zelf in de zorg werkt of niet, of je al achtergrondkennis hebt of niet: in enkele uurtjes lezen ben je bijgepraat over de laatste stand van zaken om de milieuvoetafdruk van de zorg te verlagen. Het boek biedt de meest up-to-date achtergrondinformatie zowel als concrete tips voor op de werkvloer: over CO2, circulariteit, gedragsverandering, medicatie en nog veel meer. 

Plaatsingscode: 601.5 Groe
(Klik HIER voor het E-boek)

Occupational Identity: Journeys of Minoritized Occupational Therapists Across Race, Religion, and Culture (van Alaa Abou-Arab)

Dit boek gaat in op de uiteenlopende ervaringen van minderheidstherapeuten en bespreekt moeilijke onderwerpen rond cultuur, ras en religie op heldere en menselijke wijze. Dit verhelderende boek maakt gebruik van een schat aan onderzoek en kennis over verschillende culturen en gemeenschappen en richt zich op een persoonsgerichte benadering en moedigt een zinvolle dialoog en zelfreflectie aan. 

Plaatsingscode: 603.41 Abou
(Klik HIER voor het E-boek)

Antiracist Occupational Therapy: Unsettling the Status Quo (onder redactie van Musharrat Ahmed-Landeryou)

Dit boek biedt een overzicht van wereldwijde inzichten in de ongelijkheden waarmee minderheidsgroepen in de gezondheidszorg en sociale zorg worden geconfronteerd en onderzoekt hoe belangrijke veranderingen in de ergotherapiepraktijk en het onderwijs deze ongelijkheden kunnen rechtzetten. Deze uitgebreide verzameling van stemmen is van onschatbare waarde voor beroepsorganisaties in de ergotherapie, academici en studenten en is essentiële lectuur voor iedereen die de machtsongelijkheid veroorzaakt door racisme wil herstellen.

Plaatsingscode: 603.41 Anti
(Klik HIER voor het E-boek)

Occupational Therapy Disruptors: What Global OT Practice Can Teach Us about Innovation, Culture, and Community (van Sheela Roy Ivlev)

Dit boek verzamelt 16 unieke en krachtige perspectieven van ergotherapeuten wereldwijd. Elk benadrukt de cultuur waar ze deel van uitmaken en hoe deze hun werk en zorg beïnvloedt. Het beslaat bijna elk continent ter wereld, met verhalen van Aotearoa tot de Gazastrook, tot Dhaka en verder. Occupational Therapy Disruptors biedt een gedecoloniseerde heroverweging van ergotherapie door een scherp, mondiaal perspectief.

Plaatsingscode: 603.41 Ivle
(Klik HIER voor het E-boek)

Professionaliseren als ergotherapeut (onder redactie van Renée Mulders en Bea van Bodegom)

Dit boek biedt handvatten om (verder) uit te groeien tot een zelfbewuste ergotherapeut; een ontwikkelingsproces dat zich afspeelt in een steeds veranderend werkveld. Reflecteren is de sleutel tot professionalisering. Reflecteren draait om de bewustwording van je eigen gedrag en jouw motieven in een specifieke situatie. De dynamische en complexe samenleving vraagt van de professional een aanpak die bestaat uit professionele vakbekwaamheid, je professionele vermogen om te anticiperen, te leren en te varen op een moreel kompas en je professionele identiteit als ergotherapeut. De theorie wordt benaderd vanuit praktijkverhalen, hierdoor raak je bekend met manieren om de behandeling goed af te stemmen met je cliënten. 

Plaatsingscode: 603.41 Prof
(Klik HIER voor het E-boek)

Supervision for Occupational Therapy: Practical Guidance for Supervisors and Supervisees (onder redactie van Karina Dancza, Anita Volkert en Stephanie Tempest)

Dit boek is een praktische tekst die zowel supervisors als supervisanten begeleidt bij het optimaal benutten van supervisiemogelijkheden. Door verhalen uit verschillende beroepen, sectoren en delen van de wereld te verzamelen, is dit boek een praktische gids om ergotherapeuten te helpen bij het navigeren door de complexiteit van supervisie tijdens hun loopbaan. 

Plaatsingscode: 603.41 Supe
(Klik HIER voor het E-boek)

Theorising Occupational Therapy Practice in Diverse Settings (onder redactie van Jennifer Creek, Nick Pollard en Michael Allen)

Dit boek maakt gebruik van de praktijktheorie om de voorwaarden voor de praktijk van de ergotherapie in verschillende klinische en niet-traditionele settings te onderzoeken. Met voorbeelden uit de hele wereld ontvouwen de hoofdstukken van het eerste deel praktijktheoretische perspectieven van de geschiedenis van de ergotherapie, het management van ergotherapeuten in gezondheidssystemen, professionele rollen en werkcontexten. 

Plaatsingscode: 603.41 Theo
(Klik HIER voor het E-boek)

Occupational Therapy, Disability Activism, and Me: Challenging Ableism in Healthcare (van Georgia Vine)

Dit boek bespreekt stigmatisering, onafhankelijkheid en de overgang naar volwassenheid. Georgia geeft vitaal inzicht in de uitdagingen waarmee ze werd geconfronteerd en de gemeenschappen die ze onderweg heeft opgebouwd. Elk hoofdstuk bevat een reflectielogboek dat medewerkers in de gezondheidszorg en sociale zorg in staat stelt kritisch en praktisch na te denken over wat ze hebben geleerd en hoe ze dit het beste kunnen toepassen in hun rol.

Plaatsingscode: 603.41 Vine
(Klik HIER voor het E-boek)

Creek's Occupational Therapy and Mental Health (onder redactie van Wendy Bryant, Jon Fieldhouse en Nicola Plastow)

De bevordering en instandhouding van de geestelijke gezondheid blijft een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag. Dit boek is essentiële lectuur voor studenten en beroepsbeoefenaars in een breed scala van gezondheidsberoepen, en beschrijft de hedendaagse praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. Deze zesde editie is volledig bijgewerkt en behoudt de helderheid en geleerdheid van de bekende ergotherapeute Jennifer Creek, terwijl nieuwe kennis in een fris perspectief wordt gepresenteerd.

Plaatsingscode: 603.51 Brya

Mindfulness-Based Therapy for Managing Fatigue: Supporting People with ME/CFS, Fibromyalgia and Long Covid (van Fiona McKenchnie)

Gebaseerd op een Mindfulness-based Cognitive Therapy programma van 8 weken, richt deze gids zich op de toenemende behoefte aan aangepaste mindfulness in de behandeling van ME/cvs, fibromyalgie, Long Covid en andere chronische vermoeidheidsaandoeningen. Met behulp van de huidige inzichten en theoretische benaderingen van Long Covid en ME/cvs, laat dit boek beoefenaars begrijpen hoe ze hun lessen kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan patiënten met specifieke behoeften en uitdagingen, met inbegrip van aanpassingen voor hersenmist, benaderingen van rust, beweging, dagelijkse activiteit en begeleidende moeilijke gedachten en emoties. 

Plaatsingscode: 606.12 Mcke
(Klik HIER voor het E-boek)

Making Play Just Right: Unleashing the Power of Play in Occupational Therapy (van Heather Kuhaneck en Susan L. Spitzer)

De kern van dit boek is de overtuiging dat kinderergotherapie het meest effectief is wanneer het element van spel in de therapie is opgenomen. Deze tweede editie is een unieke bron die de achtergrond, geschiedenis, bewijzen en algemene kennis biedt die nodig zijn om een speelse aanpak in de kinderergotherapie toe te passen. Deze tweede editie is uitgebreid met diverse nieuwe onderwerpen, waaronder spelen op school, internationale invloeden, ouder-kind spel en nog veel meer.

Plaatsingscode: 607.56 Kuha
(Klik HIER voor het E-boek)

Nature-Based Allied Health Practice: Creative and Evidence-Based Strategies (van Amy Wagenfeld en Shannon Marder)

Deze op feiten gebaseerde en toegankelijke gids laat gemakkelijk uitvoerbare, creatieve, beproefde strategieën zien om de natuur in therapie te brengen. Het bevat eenvoudige en leuke kant-en-klare ideeën voor activiteiten. Met de levensloop als kader benadrukken de auteurs de impact van de natuur in elke fase van de menselijke ontwikkeling. Er zijn hulpmiddelen opgenomen om te beoordelen of een programma klaar is om de natuur te integreren, plannen te maken om de therapie naar buiten te brengen (of naar binnen te halen) en de impact te evalueren die het zou kunnen hebben voor patiënten of cliënten. 

Plaatsingscode: 611.2 Wage
(Klik HIER voor het E-boek)

Documentation Manual for Occupational Therapy (van Sherry Borcherding en Crystal Gateley)

De vijfde editie is geactualiseerd met: talrijke werkbladen voor studenten om individuele vaardigheden te oefenen met suggesties voor antwoorden in de bijlage; bijgewerkte informatie over codering, facturering en vergoeding om recente Medicare-veranderingen weer te geven, met name in postacute zorgomgevingen; voorbeelden uit verschillende hedendaagse ergotherapiepraktijken. Een van de belangrijkste vaardigheden die ergotherapeuten moeten leren is effectief documenteren om de zorg voor cliënten te begeleiden, met collega's te communiceren en de vergoeding te maximaliseren. 

Plaatsingscode: 612.5 Gate
(Klik HIER voor het E-Boek)

Grondslagen van ergotherapie (onder redactie van Margo van Hartingsveldt, Daphne Kos en Mieke le Granse)

Dit boek is de zesde druk van hét standaardwerk over ergotherapie en de professie van de ergotherapeut in Nederland en Vlaanderen. Inhoudelijk zijn alle hoofdstukken geactualiseerd en meer toegankelijk gemaakt. Ieder hoofdstuk heeft nu een basisdeel gericht op de eerstejaars student en een verdiepend deel voor ouderejaars en professionals. Daarnaast zijn er drie nieuwe hoofdstukken. Onder meer over participatie, gezondheid en welzijn, de ergotherapeut in individueel perspectief en over het Person-Evironment-Occupation (PEO-)model.

Plaatsingscode: 612.5 Gron
(Klik HIER voor het E-boek)

Therapeutic Reasoning in Occupational Therapy: How to Develop Critical Thinking for Practice (Jane Clifford O'Brien, Mary Elizabeth Patnaude en Teresa Garcia Reidy)

Dit boek maakt gebruik van praktische leeractiviteiten, werkbladen en realistische casussen om de lezer te helpen bij het klinisch redeneren en het kritisch denken onder de knie te krijgen. Geschreven door OT-experts Jane Clifford O'Brien, Mary Elizabeth Patnaude en Teressa Garcia Reidy, maakt dit "how-to" werkboek het gemakkelijker om klinisch redeneren toe te passen in verschillende praktijksituaties.

Plaatsingscode: 612.5 Obri

Key Skills for Housing Adaptations: A Workbook for Occupational Therapists and Students (van Ruth Parker, David Owen en Julia Badger)

Dit toegankelijke en praktische boek legt de nadruk op de voordelen die aanpassingen aan de omgeving op de lange termijn kunnen bieden en combineert de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om woningaanpassingen uit te voeren, van professionele redeneervaardigheden en culturele overwegingen tot relevante wetgeving en de rollen en taken van mensen die op dit gebied werkzaam zijn.

Plaatsingscode: 612.5 Park
(Klik HIER voor het E-boek)

Willard and Spackman's Occupational Therapy (van Glen Gillen)

De bijgewerkte 14e editie van dit boek biedt een meer realistische en inclusieve focus op ergotherapie als een wereldwijde benadering voor het verbeteren van beroepsprestaties, participatie en kwaliteit van leven. Het doel is om hedendaagse studenten en clinici over de hele wereld te helpen zich te richten op het streven naar eerlijke behandeling, toegang, kansen en vooruitgang voor iedereen, terwijl er wordt gestreefd naar het identificeren en elimineren van barrières die volledige deelname in de weg staan.

Plaatsingscode: 612.5 Will

Ergovaardig: Inventarisatie en analyse (onder redactie van Karen van Barschot, Jolie Derkx, Koen van Dijk en Anoeska Nas)

Ergovaardig – Deel 1 is een van de meest complete studieboeken voor (toekomstige) ergotherapeuten en verschijnt nu in een vierde, volledig herziene druk. In deze herziening is extra aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de ergotherapeutische beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden worden beschreven vanuit verschillend perspectief: cliëntgericht werken, 'evidence-based practice' en 'occupation-based' ergotherapie.

Plaatsingscode: 612.51 Ergo
(Klik HIER voor het E-boek)

Ergovaardig: Inventarisatie en analyse (onder redactie van Karen van Barschot, Jolie Derkx, Koen van Dijk en Anoeska Nas)

Ergovaardig – Deel 2 vormt samen met het eerste deel een van de meest complete studiemethodes voor (toekomstige) ergotherapeuten. In deze vierde, volledig herziene druk is extra aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de ergotherapeutische beroepspraktijk en het onderwijs. De vaardigheden worden beschreven vanuit verschillend perspectief: cliëntgericht werken, 'evidence-based practice' en 'occupation-based' ergotherapie.

Plaatsingscode: 612.51 Ergo
(Klik HIER voor het E-boek)

Kielhofner's Model of Human Occupation: Theory and Application (van Renée Taylor, Patricia Bowyer en Gail Fisher)

Een cliëntgerichte benadering onderzoekt wat elk individu motiveert, hoe ze beroepen selecteren en dagelijkse routines opzetten, en hoe de omgeving het beroepsgedrag beïnvloedt. Deze herziene 6e editie weerspiegelt het huidige kader en bevat de meest actuele MOHO-theorie, onderzoek en toepassingspraktijken om gebruikers volledig voor te bereiden op de hedendaagse uitdagingen in de cliëntenzorg. Nieuw is de verbeterde aandacht voor geriatrie en kindergeneeskunde en voorziet studenten van specifieke strategieën voor populaties en aandoeningen die vaak via MOHO worden behandeld. 

Plaatsingscode: 612.51 Kiel

Occupational Therapy Groups for Addressing Mental Health Challenges in School-Aged Populations: A Tier 2 Resource (van Brad Egan, Cindy Sears en Allen Keener)

Dit boek is een verzameling van beroepsgerichte groepsinterventies en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om leerlingen te ondersteunen die risico lopen op of problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Ergotherapeuten in schoolverband bevinden zich in een unieke positie om samen te werken met de traditionele schoolbeoefenaars in de geestelijke gezondheidszorg en een beroepsperspectief te bieden op de manier waarop geestelijke gezondheid de schoolprestaties en de deelname aan academische activiteiten kan beïnvloeden. 

Plaatsingscode: 612.51 Occu
(Klik HIER voor het E-boek)

Sensory Healing After Developmental Trauma: The Connected Therapist’s Guide to Low-Cost Activities for Working with Children (van Marti Smith)

Compleet met het laatste onderzoek naar trauma en praktijkvoorbeelden, biedt dit boek een uitstekende basis om de wetenschap te begrijpen en toe te passen in de praktijk. Het boek bevat een breed scala aan low-cost, budget activiteiten die kunnen worden toegepast in een verscheidenheid van instellingen, waaronder jeugdrecht, revalidatie, scholen, tehuizen, residentiële zorg en pleeggezinnen, die allemaal richtlijnen bevatten over hoe de bredere gemeenschap te betrekken om het potentieel voor genezing te maximaliseren.

Plaatsingscode: 612.51 Smit
(Klik HIER voor het E-boek)

Using Occupational Therapy Models in Practice: A Fieldguide (van Merrill Turpin, Jenniffer Garcia en Michael Iwama)

Dit boek gaat verder dan het OT-curriculum en biedt aanvullende conceptuele kaders voor een volledige reeks van elf OT-modellen. Er wordt een geïllustreerd overzicht gegeven van het doel en de structuur van elk model, samen met beknopte voorbeelden, geheugensteunen en online casestudies. Lezers krijgen een gedetailleerd inzicht in hoe ze elk model in de praktijk kunnen gebruiken, waardoor dit een waardevolle praktijkgids is voor alle OT-beoefenaars die een volledig holistische benadering willen hanteren.

Plaatsingscode: 612.51 Turp

Occupational Wholeness for Health and Well Being: A Guide to Re-thinking and Re-planning Life (van Farzaneh Yazdani)

Dit praktische boek introduceert een nieuw, op onderzoek gebaseerd model van occupational wholeness, een manier om tevredenheid te conceptualiseren met wat iemand doet om te voldoen aan behoeften op het gebied van zijn, erbij horen en worden. Yazdani biedt een unieke combinatie van praktijk en theorie van arbeidswetenschappen en integreert arbeidswetenschappen, psychologie en sociologie met klinische ervaring in het werken met diverse groepen mensen in verschillende landen. 

Plaatsingscode: 612.51 Yazd
(Klik HIER voor het E-boek)

Handboek medische zorg voor patienten met een verstandelijke beperking (onder redactie van Marijke Tonino, Dederieke Maes-Festen, Syvlia Huisman en Wiebe Braam)

In dit overzichtswerk wordt geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de (medische) zorg anders is dan anders. Het boek biedt zowel diepgaande achtergrondinformatie als praktische handvatten voor doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling. In deze tweede, herziene editie is alle informatie geactualiseerd naar de laatste wetenschappelijke inzichten en praktische richtlijnen. Ook is nieuwe inhoud toegevoegd over onder andere sensorische integratie.

Plaatsingscode: 613.69 Toni

Handboek arbeid & gezondheid (onder redactie van André Bieleman, Marcel Balm, Josephine Engels, Harald Miedema en Yvonne Heerkens)

In dit boek de relatie tussen arbeid en gezondheid centraal. Daarbij wordt gezondheid breed opgevat – vanuit een holistische visie. Het boek beschrijft arbeidsparticipatie vanuit verschillende perspectieven, en legt uit hoe daarmee om te gaan. Daarnaast wordt beschreven wat er nodig is om de organisatie waar het werk plaatsvindt ‘gezond’ te houden. Het beschrijft bijvoorbeeld gedrags- en cultuurveranderingen en aandacht voor een gezonde en veilige werkomgeving. 

Plaatsingscode: 614.31 Hand
(Klik HIER voor het E-boek)

De Koninklijke Bibliotheek: Tips voor het vinden van Open Access

De Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede informatie, en dus ook tot wetenschappelijke publicaties. Daarom zijn zij een voorstander van open access. 

Open access houdt in dat iedereen wetenschappelijke literatuur kan raadplegen en hergebruiken zonder daarvoor te hoeven betalen. Het gaat om onderzoek dat voor een deel of helemaal uit publieke middelen is gefinancierd. Op deze pagina vind je tips om een vrij toegankelijke versie van artikelen te vinden.

Kennisclip: E-books in de Zuyd Bibliotheek

E-boeken bij Zuyd

Klik op onderstaand bestand om de infographic op groter formaat en met bijbehorende hyperlinks te bekijken.

E-boeken via diverse platformen

Hieronder een overzicht van diverse platformen, die 
E-boeken beschikbaar stellen.

--------------------------------------------------------------------------------

Bookboon biedt studenten gratis studieboeken aan, geschreven door professoren van de beste universiteiten ter wereld, over onderwerpen variërend van techniek en IT tot economie en bedrijfskunde. Het gaat verder op de werkplek.

--------------------------------------------------------------------------------

Boom uitgevers heeft een grote collectie aan e-boeken, waarop Zuyd Bibliotheek jaarlijks een licentie heeft.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Google Books vind je een groot aantal e-boeken. Lees meer over hoe je Google Books kunt gebruiken in deze LibGuide, onder het tabblad Zoekmachines: Google Books.

--------------------------------------------------------------------------------

SpringerLink heeft een grote collecte Nederlandstalige en Engelstalige e-boeken, waarop Zuyd Bibliotheek een licentie heeft.

E-boeken in Open Access

Hieronder een overzicht van open access E-boeken.

--------------------------------------------------------------------------------

Van Damme, D. & Zahner, D. (Reds). (2022). Does Higher Education Teach Students to Think Critically? OECD Publishing. Bekijk dit boek online

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek