Skip to Main Content

Ergotherapie: Websites

Websites

Op deze pagina vindt je een overzicht van websites, die interessant zijn voor ergotherapie en de gezondheidszorg in het algemeen.

Ergotherapeutische beroepsverenigingen en organisaties in diverse delen van de wereld

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Nederland. 

--------------------------------------------------------------------------------

Ergotherapie Vlaanderen (EV) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Vlaanderen.

--------------------------------------------------------------------------------

De Deutscher Verband Ergotherapie (DVE) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Duitsland.

--------------------------------------------------------------------------------

De Royal College of Occupational Therapists (RCOT) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in het Verenigd Koninkrijk. 

--------------------------------------------------------------------------------

Occupational Therapy Europe (OTE) is een samenwerkingsverband tussen ergotherapeuten uit de praktijk, het onderwijs en het onderzoek om het aanbod van ergotherapiediensten in Europa te bevorderen en te ontwikkelen. 

--------------------------------------------------------------------------------

De Counil of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) is de Europese organisatie voor alle ergotherapeuten (via hun nationale verenigingen), met als doel te zorgen voor een voldoende aantal kwalitatief hoogstaande ergotherapeuten en diensten in Europa.

--------------------------------------------------------------------------------

De European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) is een organisatie die zich inzet voor het harmoniseren en verbeteren van de normen voor beroepsopleiding, praktijk en onderzoek en voor het bevorderen van de kennis van de ergotherapie en de arbeidswetenschappen in heel Europa.

--------------------------------------------------------------------------------

De Research in Occupational Therapy and Occupational Science Foundation (ROTOS) is een organisatie die de onderzoeksconnectiviteit tussen de Europese gemeenschap van ergotherapie en arbeidswetenschappen wil vergroten.

--------------------------------------------------------------------------------

De American Occupational Therapy Association (AOTA) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in de Verenigde Staten.

--------------------------------------------------------------------------------

De Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Canada.

--------------------------------------------------------------------------------

De Asociacion Argentina Terapistas Ocupacionales (AATO) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Argentinië.

--------------------------------------------------------------------------------

De Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais (ABRATO) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Brazilië.

--------------------------------------------------------------------------------

De Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional (CCTO) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Columbia.

--------------------------------------------------------------------------------

De OT Morocco is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Marokko.

--------------------------------------------------------------------------------

De Occupational Therapy Association of South Africa (OTASA) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Zuid-Afrika.

--------------------------------------------------------------------------------

De Isreal Society of Occupational Therapy (ISOT) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Isreal.

--------------------------------------------------------------------------------

De All India Occupational Therapists' Association (AIOTA) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in India.

--------------------------------------------------------------------------------

De Hong Kong Occupational Therapy Association (HKOTA) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Hong Kong.

--------------------------------------------------------------------------------

Occupational Therapy Australia (OTA) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Australie.

--------------------------------------------------------------------------------

De Occupational Therapy Board of New Zealand (OTBNZ) is de beroepsvereniging voor ergotherapie in Nieuw-Zeeland. 

--------------------------------------------------------------------------------

De World Federation of Occupational Therapists (WFOT) is de wereldwijde stem voor ergotherapie, die internationaal de norm stelt voor opleiding in de ergotherapie en uitmuntendheid in onderzoek en praktijk bevorderd.

Opleidingsinstituten

Allyoucanlearn is een open platform en biedt een groeiend aantal gratis online leerinhouden. Leermodules worden gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld, gemeenten en andere betrokkenen binnen de sector Zorg en Welzijn. Het doel is een betere aansluiting tussen onderwijs en het werkveld.

--------------------------------------------------------------------------------

NCOI Opleidingen is de enige erkende opleider in Nederland die zich alleen richt op werkenden. Bij NCOI kun je studeren naast je baan in deeltijd, op elk niveau (MBO, HBO of Master). 

Kennisinstituten

EIZT is een inspirerende, verbindende en kritische kennispartner in het verkennen en realiseren van meerwaarde van technologie en e-health toepassingen in zorg en welzijn. 

--------------------------------------------------------------------------------

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

--------------------------------------------------------------------------------

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) realiseert de kwaliteitsregistratie voor negen paramedische beroepsgroepen. Dat zijn: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. De missie van het KP is het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. 

Onderzoeksinstituten

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Ze doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een nationale functie.

--------------------------------------------------------------------------------

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met opdrachtgevers signaleren ze welk onderzoek nodig is en voeren ze dit uit. Het RIVM geeft advies aan de overheid, professionals en burgers.

--------------------------------------------------------------------------------

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Ze financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken ze het verschil.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

--------------------------------------------------------------------------------

Dwang in de zorg informeert professionals over het zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. 

--------------------------------------------------------------------------------

Zorg voor innoveren informeert en adviseert over hoe je jouw innovatie snel kunt toepassen en hoe zij je daarbij kunnen helpen en verbindt door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Landelijke netwerken en verenigingen

--------------------------------------------------------------------------------

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

--------------------------------------------------------------------------------

De website van ParkinsonNet is een landelijk netwerk waarbij patiënt en zorgverleners samenwerken aan zorg op maat.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek