Skip to Main Content

Ergotherapie: Portalen | Platformen

Portalen | Platformen

Op deze pagina vindt je een overzicht van portals en platforms, die interessant zijn voor ergotherapie en de gezondheidszorg in het algemeen.

Een (web)portaal of platform is een speciaal ontworpen website, die informatie uit verschillende bronnen (zoals e-mails, online forums en zoekmachines) op een uniforme manier samenbrengt. Gewoonlijk krijgt elke informatiebron zijn eigen plek (op de portal) om informatie weer te geven. In veel gevallen kan de gebruiker instellen welke informatie moet worden weergegeven.

Portalen en platformen voor zorgprofessionals

Op Anatomie Online kunnen studenten en docenten gratis lesmateriaal vinden en gebruiken voor lessen, toetsen en examentraining op het gebied van anatomie en fysiologie.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Huisarts Migrant vindt je meer informatie over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patienten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Kennisplatform Toekomsterichte Zorg vindt je inspiratie en concrete handvatten om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op Markieza, expertisecentrum voor ervaringsdeskundigheid binnen de publieke sector in Nederland, vindt je informatie op het gebied van implementatie van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze ervaring en kennis worden omgezet in maatwerkoplossingen om mens en organisatie op eigen kracht, zelfstandig en duurzaam op weg te helpen.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) vindt je informatie over deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties binnen de paramedische zorg. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op Participatiekompas, de wegwijzer naar patiëntenparticipatie, vindt je praktische handvatten en inspirerende voorbeelden. Ideaal voor onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, financiers en patiëntenorganisaties.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Qruxx, het kennisplatform over passende zorg van Bohn Stafleu van Loghum (BSL), vindt je vakinformatie over zorg.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Vakblad Vroeg kunnen professionals, die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders, terecht voor informatie over onder andere preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op Zorg+Welzijn lees je relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van jouw dagelijks werk in het sociaal domein. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op Zorg voor Beter vindt je betrouwbare, actuele en praktijkgerichte kennis voor zorgmedewerkers, opleiders en bestuurders om hen te helpen hun werk nog beter uit te voeren. 

Portalen en platformen voor studenten

SPOTeurope is een studentenplatform voor studenten ergotherapie door studenten ergotherapie, met als doel het stimuleren en vergroten van contacten tussen OT-studenten in heel Europa en ervoor zorgen dat de stem van studenten wordt gehoord in de ontwikkeling van het onderwijs in de ergotherapie. Via SPOTeurope kun je in contact komen met andere studenten om ervaringen, mogelijkheden, kennis en ideeën uit te wisselen!

Portalen en platformen over zorginnovatie

Op ICT&health vindt je meer kennis en kunde over de toekomst en ontwikkelingen van de zorg.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Kenniscentum Zorginnovatie lees je meer over hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan betere zorg en ondersteuning. Dit in nauwe samenwerking met professionals, cliënten, kennisinstituten en de opleidingen van Hogeschool Rotterdam. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op Zorginnovatie, een community voor innovaties in zorg en welzijn, kan iedereen innovatieve ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van de ideeën van anderen.

Portalen en platformen over informatie- en kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten

Op Kmin Kenniscentrum Meetinstrumenten wordt advies adviesgegeven en samengewerkt met onderzoekers uit verschillende vakgebieden van gezondheidswetenschappelijk en medisch onderzoek bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, het in kaart brengen van de kwaliteit van beschikbare meetinstrumenten, het kiezen van het meest geschikte meetinstrument voor een bepaald doel, en het opzetten en uitvoeren van klinimetrisch onderzoek.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Meetinstrumenten in de zorg vindt je als student, docent, onderzoeker of zorgprofessional (achtergrond)informatie en originele versies van diverse meetinstrumenten.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Nictiz lees je meer over het ontwikkelen en beheren van standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en ervoor zorgen dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. 

--------------------------------------------------------------------------------

ZIeZO is een amenwerkingsverband van docenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs, dat zich richt op het online en open delen van leermateriaal op het gebied van zinvol meten in de zorgpraktijk.

--------------------------------------------------------------------------------

Op Zorginzicht staan overzichten van de kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden en de hulpmiddelen om ze te maken of te ontwikkelen.

Portalen en platformen voor pati├źnten

Op Patiëntenfederatie Nederland maakt men zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, zowel nu als in de toekomst. Dit platform geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

--------------------------------------------------------------------------------

Digitale Zorg Gids is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Op Digitale Zorg Gids vindt je betrouwbare informatie over digitale zorg en praktische tips ter ondersteuning bij zorg en gezondheid.

--------------------------------------------------------------------------------

Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Op Zorgkaart Nederland wordt voor patiënten onafhankelijke keuze-informatie aangeboden om te helpen bij de keuze voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen.

--------------------------------------------------------------------------------

Op VZinfo vindt je onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. 

--------------------------------------------------------------------------------

Op ZorgenZ... vindt je nieuws, achtergronden en opinies over zorg in de regio, de wijk en de buurt. Het accent van dit onafhankelijk online communicatieplatform ligt op zorg in de praktijk.

--------------------------------------------------------------------------------

Op ZorgKrant lees je nieuws en wetenswaardigheden met betrekking tot de Nederlandse zorgsector. ZorgKrant is een onafhankelijk initiatief van de stichting Care Net Holland (CNH).

Portalen en platformen over literatuuronderzoek

Op RefHunter, een portaal dat door een onafhankelijke gemeenschap wordt beheerd en door een vereniging wordt ondersteund, worden onderzoekers ondersteund bij het kiezen van een geschikte aanpak voor hun specifieke onderzoeksproject en wordt tegelijkertijd professionele en methodologische uitwisseling over het thema literatuuronderzoek bevorderd.

www.zuyd.nl | Disclaimer | Over Zuyd Bibliotheek